Zelfrealisatie / Bewustzijn

Zelfrealisatie is het beseffen en waarnemen van wat er in je omgaat en op het diepste niveau de simpele herkenning van wie en wat je eigenlijk bent.

Dit kan op verschillende niveaus. Van het verkrijgen van belangrijke inzichten, begrippen en openbaringen in bepaalde contexten of situaties, tot het volledig afbreken en loslaten van alle mentale illusies en het identificeren met vorm.

Wie ben je?

De persoon die je denkt dat je bent is constant aan het veranderen en is dus tijdelijk. Dit is identificatie met vorm. De vorm in dit geval is een gedachte en daarom is het één persoonlijk mentaal perspectief.

De persoon die je denkt je bent is een gedachte dat af en toe in het Bewustzijn verschijnt, gebeurt even en dan verdwijnt. Die gedachtes komen en gaan steeds. Dus je eigen zelfbeeld blijft veranderen zelfs als jij het niet eens door hebt.

Elk idee dat je over je identiteit hebt is een denkbeeldig zelf en het blijft veranderen. Het is een beperkt perspectief met een bepaalde set filters dat jij (Het Bewustzijn) gebruikt om jezelf als de wereld van vorm waar te nemen.

Dit idee van je identiteit dat blijft veranderen is net als een uniform dat je op dat moment draagt waarmee je een rol in een scene in de voorstelling van het leven speelt. Door de loop van de dag draag je verschillende uniformen en speel je in verschillende rollen in verschillende scenes.

Bijvoorbeeld je speelt de rol van een broer, zus, moeder, vader, vriend of een vriendin. Op het werk speel je de rol van de functie die je op dat moment uitvoert en wanneer je vrij bent speel je misschien de rol van een bezoeker bij een café, film of concert.

Bewustzijn neemt veel verschillende vormen aan

Op het werk speel je in de rol van de functie die je uitvoert. Je draagt dan letterlijk en figuurlijk het passende uniform.

Het uniform dat je draagt en de rol dat je speelt wordt bepaald door wat je op dat moment aan het doen bent en de context waarin je het doet. Bijvoorbeeld: Als je aan het fietsen bent, ben je een “fietser” Als je in een winkel werkt ben je een “verkoper” Als je achter de bar staat ben je een “barkeeper” enzovoort.

Maar deze labels zijn niet echt wat je “bent” dit is wat je doet en wat je doet blijft veranderen. Wie je denkt dat je bent is vaak gebaseerd op wat je doet en wat je hebt gedaan. Maar WAT je echt bent is niet wat je doet omdat wat je doet constant aan het veranderen is.

Deze verschillende “doener uniformen” draag je net als kleding en net als je kleding kan je ze ook veranderen als je het wilt. Als je kleding hebt die oud is, niet meer bij je past of dat je niet meer leuk vindt kan je dan andere kleding aan doen. Want je bent je kleding niet. Je bent de enige die het draagt. Zo kan het ook met elk gedrag dat je uitvoert. Als het niet meer bij je past, is oud of je vind het niet meer leuk dan kan je het gedrag veranderen.

Emotionele toestanden zijn ook verschillende uniformen die wij dragen. Emoties motiveren ons om bepaalde acties wel of niet te doen. Wij kunnen met deze emoties associëren of wij kunnen van deze distantiëren.

Bijvoorbeeld als wij geassocieerd zijn met onze emoties zeggen we:

“Ik ben blij” “Ik ben boos” “Ik ben relaxed” “Ik ben verdrietig” (hiermee ben je geassocieerd met de emotie) Je bent de emotie even geworden en je draagt zijn uniform of zo lijkt het.

Unie (associatie) + Vorm (in dit geval een emotie) = Een associatie met een vorm: Uniform. (Andere voorbeelden van vormen zijn; gedachtes, sensaties, labels, namen enzovoort.

Alles wat na het begrip “Ik ben” komt blijft veranderen, in dit geval de emotionele toestanden. “Ik ben” (het Bewustzijn) is de drager van het tijdelijke uniform. Jij draagt het uniform even.

Als wij een stapje achteruit nemen en we bekijken de tijdelijke emoties van buiten af dan zeggen we:

“Ik voel me blij” “Ik voel me boos” “Ik voel me relaxed” “Ik voel me verdrietig” (hiermee ben je gedistantieerd van de emotie) De emotie is dan “daar” en jij de waarnemer van de emotie bent “hier” Jij bent de voeler van de emotie. “Ik ben” (Het Bewustzijn) voelt de emotie.

Emoties komen en gaan steeds maar jij (Het Bewustzijn) de waarnemer van deze emoties blijft constant aanwezig in het “Hier en Nu”. Jij “draagt” deze emotionele toestanden even maar je bent ze niet. Die zijn tijdelijke bezoekers bij jou thuis zeg maar. En waar is thuis? In het “Hier en Nu” Dit is waar en wanneer alles in het leven gebeurt.

De uniformen die je draagt, de rollen die je speelt en de scènes waarin je speelt, blijven veranderen, maar jij bent degene die dit allemaal realiseert, waarneemt en ervaart. Dit is het “Neutrale Jij” en dit Neutrale Jij verandert nooit van aard. Het is de pure potentie om alles te kunnen beseffen, waarnemen en dus ook ervaren.

Dit “Neutrale Jij” kunnen wij verschillende labels geven of namen noemen. Bijvoorbeeld:

Bewustzijn. Awareness. Besef. Waarnemingsvermogen. Energie.  Ik ben. De pure potentie van wat is. De bewuste stille ruimte van het “Hier en Nu”

Wat ben je?

Wat je echt bent is de pure potentie om deze verschillende uniformen te dragen, de rollen te spelen en scenes te ervaren. Dit terwijl je constant beseft en waarneemt wat er aan het gebeuren is.

Wat je echt bent verandert nooit en is dus tijdloos. Dit is het distantiëren van vorm en het identificeren met de vormloos. Het is onpersoonlijk en het gaat nog heel veel dieper dan de tijdelijke gedachtes en concepten die steeds komen en gaan.

Besef wat je echt bent.
Jij bent onbeperkte potentie, onvoorwaardelijke liefde en totale vrijheid.

Je bent vormloos, grenzeloos en onzichtbaar voor het denken.
Jij bent de tijdloze aanwezigheid in het hier en nu en dus ook en de pure potentie van wat is.
Helemaal neutraal en volledig transparant ben je.
Je bent de stille ruimte van het eindeloze niets waarin elke ervaring verschijnt, gebeurt en verdwijnt.
Je bent het echte, diepste, ware ik.

Je bent de bron en hart van alles en je bent niet twee.
Je bent de pure zuiver energie van wat is die niet vernietigd kan worden
Je bent het Bewustzijn aan het spelen in het eindeloze niets
Je bent de aanwezige waarnemer in het hier en nu

en deze aanwezige waarnemer kan niet waargenomen worden.
Onwaarneembaar en onverklaarbaar ben je eigenlijk.
Je hebt geen leven want jij bent het leven zelf.

Eigenlijk kunnen wij met woorden en concepten nooit echt zeggen wat je echt bent want de omschrijving van de ervaring is niet de ervaring zelf. Wij kunnen alleen met dit soort woorden daar naartoe wijzen, meer niet.

Wat is echt waar voor ons allemaal?

Wat klopt voor ons allemaal? Het antwoord:

Wij zijn hier en nu aanwezig en wij kunnen allemaal beseffen, waarnemen en dus ook ervaren wat er aan het gebeuren is.

Dit komt natuurlijk door ons vermogen tot besef, anders gezegd ons waarnemingsvermogen. Dit vermogen hebben wij allemaal. Er is niemand die dit vermogen niet heeft.

Dit vermogen tot besef is nooit in ons leven verandert of verdwenen en is dus wat wij op het diepste niveau eigenlijk zijn. Alle andere elementen in ons leven blijven veranderen. Gedachtes, emoties, sensaties, beelden, geluiden enzovoort komen en gaan en ze blijven veranderen.

Verschillende cellen van het menselijke lichaam

Zelfs ons lichaam is constant aan het veranderen. Op elk moment gaan er ongeveer 1 tot 3 miljoenen cellen dood maar tegelijkertijd komen er nog 1 tot 3 miljoenen bij.

Wat wij beseffen is constant aan het veranderen maar ons vermogen tot besef verandert nooit.

Besef even:

Is er ooit een tijd in jouw leven geweest wanneer je kon beseffen dat je vermogen tot besef weg was?

Kun je ooit beseffen dat je vermogen tot besef weg is? Dit kan toch niet?

Kun je nu je waarnemingsvermogen even uitzetten?

Probeer het maar even. Probeer je waarnemingsvermogen heel eventjes uit te zetten en probeer waar te nemen dat je niet meer waarneemt.

Lukt het?

Dat denk ik niet omdat het onmogelijk is!

Wij hebben verschillende namen voor het Besef zoals: Waarnemingsvermogen. Bewustzijn. Awareness. Dit zijn verschillende labels die allemaal naar hetzelfde begrip toewijzen. De naam of label is onbelangrijk. Dat waar de labels naartoe wijzen is wel belangrijk.

WAT wij allemaal ervaren is anders omdat wij allemaal vanuit verschillende perspectieven de wereld waarnemen.

Het feit DAT wij allemaal kunnen beseffen en waarnemen wat wij aan het ervaren zijn klopt voor ons allemaal. Dit is een universele feit. Wij kunnen beseffen en wij kunnen waarnemen.

Zonder ons vermogen tot besef kunnen wij niet beseffen wat er aan het gebeuren is.

Zonder ons waarnemingsvermogen kan er niets in onze subjectieve ervaring waargenomen worden.

Dit spreek voor zich en het zorgt ervoor dat wij allemaal kunnen beseffen en waarnemen wat er in onze subjectieve ervaring in het hier en nu aan het gebeuren is.

Stel jezelf regelmatig deze vraag en besef wat er gebeurt: “Ben ik aan het waarnemen?”

“Besef steeds dat je steeds beseft en neem waar dat je constant aan het waarnemen bent.”

“Dit is de diepste realisatie!”

Anders gezegd:

“Wees je bewust van het FEIT dat je bewust bent”

Dualiteit en Non-dualiteit

Het leven is één systeem. Één leven. Één energie. Één veranderende proces. Één oneindige gebeurtenis. Één Bewustzijn.  Dit enige Bewustzijn dat wij eigenlijk zijn wordt door het denken in twee denkbeeldige delen verdeeld. Dit noemen wij: Dualiteit.

Het Bewustzijn beseft, waarneemt en ervaart.

Het denken beoordeelt, suggereert en maakt associaties.

Het Bewustzijn neemt het denken waar maar het denken kan het Bewustzijn niet waarnemen.

Het denken gebeurt in het Bewustzijn en wordt door het Bewustzijn waargenomen. Wanneer het Bewustzijn zichzelf door de filter van het denken waarneemt, lijkt het alsof dat alles in het Bewustzijn tweezijdig is. Goed en slecht. Positief en negatief. Voordelig en nadelig. Één persoon en één wereld. Dit komt omdat ons vermogen tot besef dat eigenlijk van aard onbeperkt is, lijkt door onze zintuigen beperkt te worden of anders gezegd; het wordt gefilterd.

De 5 zintuigen. Zien. Voelen. Horen. Proeven. Ruiken.

Deze filters noemen wij:

Zien. Horen. Voelen. Proeven Ruiken.

Door deze filters ervaren wij:

Licht. Geluid. Gevoel. Smaak. Geur.

Alles wat ons besef “aanraakt” beseffen we. Wij nemen het waar. Het zijn deze filters dat de beperkingen lijken op te leggen maar ons vermogen tot besef is eigenlijk onbeperkt.

Het Bewustzijn (Wij) nemen een vorm aan. Deze vorm heet een lichaam en wij identificeer ons met het lichaam. Het lijkt dan alsof dat wij van de wereld gescheiden zijn. Een persoon en een wereld. Maar er is geen echte scheiding. Wij ademen de lucht. Wij eten de voedsel. Wij bewegen in de ruimte. Wij zijn verbonden aan de wereld en de wereld aan ons. De scheiding is net als onze identiteit, denkbeeldig.

Vanuit onze eigen beperkte persoonlijke perspectieven zijn wij aparte vormen:

“Ikzelf” of “Jezelf” of “Mijzelf”

Dit suggereert: “Dualiteit”  Bijvoorbeeld: Mijzelf en de wereld. Twee verschillende dingen.

Vanuit een onpersoonlijk perspectief zijn wij allemaal één. Één Bewustzijn. Één Energie. Één Zelf:

“Het Zelf” of  “De Ik”

Dit suggereert: Non-dualiteit. Niet twee. Er is geen echte scheiding. Alle scheidingen zijn denkbeeldig.

De natuur en het Bewustzijn

Metaforisch beschouwd is het Bewustzijn de zaad waaruit alle stammen, takjes, bladen, fruit en bloemen van het leven groeien. Het is ook de grondstof en elke andere element in dat natuurlijke proces.

Bewustzijn is de enige materie waaruit alles gemaakt is. Als je Bewustzijn weghaalt dan verdwijnt de rest.

Bewustzijn ervaren wij allemaal. Niet iedereen heeft gebruik van de vijf algemene zintuigen: Zien. Horen. Voelen. Proeven. Ruiken. Maar iedereen die leeft beseft en waarneemt wat er aan het gebeuren is en dit noemen wij Bewustzijn.

Bewust = Beseffen en Waarnemen.

Zijn = Aanwezig.

Bewustzijn = De aanwezige waarnemer die steeds beseft wat er aan het gebeuren is.

Dus is het Bewustzijn eigenlijk niet iets wat wij hebben. Dit Bewustzijn is de kern en de essentie van wie en wat wij echt zijn. Dit betekent dat wij allemaal op het diepste niveau één Bewustzijn zijn omdat het de enige waarheid is dat voor ons allemaal klopt.

Één Bewustzijn. Één ruimte. Één stilte. Één energie.

Net als er maar één Bewustzijn is, is er maar één ruimte, één stilte en één energie. Het zijn verschillende namen vanuit verschillende perspectieven om hetzelfde begrip te benoemen.

Het denken verdeeld de ruimte en suggereert dat er meerdere ruimtes zijn en dat één ruimte anders is dan een andere. Bijvoorbeeld een werkruimte en een woonruimte. Maar ruimte is ruimte. Er is eigenlijk geen verschil. Wat gebeurt er in de ruimte verschilt maar de ruimte zelf blijft altijd hetzelfde.

Zonder de ruimte kunnen vormen niet verschijnen, gebeuren en verdwijnen. In wat zouden zij verschijnen als er geen ruimte zou zijn? Zonder de ruimte kunnen onze lichamen niet leven en bewegen.

De ruimte is dus net als een 3D holografisch computer scherm waarop of waarin alle vormen, patronen en gebeurtenissen gebeuren.

De stilte is overal. Zonder de stilte kunnen wij geen geluiden horen. De stilte is net als een leeg velletje waarop al de geluiden zijn getekend of geschreven.

De energie is de “materie” waaruit alles gemaakt is. Het is de vibratie en de frequentie van wat er gebeurt.

De ruimte en de stilte verbinden alles met elkaar. Dit is de bewuste stille ruimte van het “Hier en Nu” waarin elke vorm verschijnt, gebeurt en verdwijnt. Het is de pure magische energie van het Bewustzijn in het leven en wij zijn dat.

Bewustzijn. Energie. Frequentie. Trillingen.

Waar is het Bewustzijn te vinden en kan het waargenomen worden?

Wij kunnen het Bewustzijn niet in ons lichaam, brein of de universum vinden maar wij weten dat het bestaat anders kunnen wij de universum niet waarnemen en het leven niet ervaren.

Bewustzijn als energie

Maar wat echt opvallend is, is dat wij wel in het Bewustzijn makkelijk ons lichaam, brein en de universum kunnen vinden.

Het Bewustzijn is dus niet een denkbeeldig vonkje dat tijdelijk voor ons leven brand net als er gedacht wordt.

Het Bewustzijn is dat waarin ons lichaam, brein en universum tijdelijk verschijnen. Die zijn de vonkjes in het Bewustzijn. Wij zijn dus het Bewustzijn waarin het proces van het leven gebeurt.

En waar gebeurt het leven eigenlijk? Hier.

En waar is “Hier”? Hier is waar wij constant zijn.

En wanneer gebeurt het leven? Nu.

En wanneer is het “Nu”? Het is het altijd Nu.

Dit betekent: Het Bewustzijn is het “Hier en Nu” en het “Hier en Nu” is het Bewustzijn. Het zijn twee verschillende namen voor hetzelfde begrip en wij zijn dat.

Het “Hier en Nu” blijft constant aanwezig. Net als het Bewustzijn gaat het “Hier en Nu” nooit weg.

Het “Hier en Nu” is de stille ruimte waarin elke ervaring verschijnt, gebeurt en verdwijnt.

De stille ruimte van het “Hier en Nu” is dus waar en wanneer de voorstelling van het leven wordt getoond.

Wij zijn dus de bewuste stille ruimte van het “Hier en Nu” Anders gezegd: Het pure magische energie van het leven en alles gebeurt dus in ons………..Bewustzijn.

—–

Leer jezelf beter kennen.

Ontdek je eigen innerlijke krachten.

Waardeer en geniet steeds meer van het leven!

—–

Gerelateerde links:

De droom van “Ik ben”

Awareness meditatie

Awareness – Onderzoek de aard van wie en wat je echt bent

Zelfrealisatie Amsterdam podcast afleveringen

Heb je nog een vraag?

Of wil je een afspraak maken voor een GRATIS CONSULT?

Zo ja, neem dan nu contact op met mij (Dave) via dit contactformulier of voor meer informatie klik hier: Gratis consult inplannen?

Belangrijk! Ik beantwoord e-mails altijd binnen twee dagen.

Als je binnen twee dagen geen e-mail van mij ontvangt, controleer dan je spam-map. Vooral als je een Gmail of Hotmail-account hebt omdat deze accounts heel vaak nieuwe e-mailadressen in de spam-map plaatsen. Als je je telefoonnummer aan mij doorgeeft zal ik je appen via WhatsApp in plaats van e-mailen.

Bedankt en een fijne dag nog!