Zelfliefde

Wat is zelfliefde?

Zelfliefde is onvoorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke liefde is liefde zonder weerstand tegen ‘wat is’.

Het is ook een ander woord voor geluk. Want in deze context geluk is: Ervaring zonder weerstand tegen ‘wat is’

Zon hart

Onvoorwaardelijke liefde is dus:

Pure herkenning zonder oordeel

Of met andere woorden:

Pure waarneming zonder oordeel

Zelfliefde straalt vanuit je hart en is dus ook het hart van je zijn.

Zelfliefde is zelf herkenning, zelfrespect, zelfwaardering, zelfacceptatie, zonder oordeel, zonder censuur, zonder beperkingen.

Zelfliefde is onvoorwaardelijke liefde voor alle delen van jezelf. Dit betekent elke persoonlijkheidsdeel inclusief elk denkproces en elk gevoel in de vorm van een emotie en sensatie die je ervaart.

Jij bent het “Hier en Nu” omdat jij altijd hier en nu bent.

Het maakt niets uit waar je bent omdat waar je bent altijd “hier” is, en wanneer je bent altijd “nu” is. Dit is je authentieke “Ik” die in het hier en nu “woont”. De verschillende persoonlijkheidsdelen die je hebt, zijn net als uniformeren die je in verschillende contexten en situaties tijdelijk draagt. 

Jij bent net als een 3D beeldscherm en deze persoonlijkheidsdelen gebeuren in jou. Die zijn tijdelijke gebeurtenissen die in jouw systeem (lichaam / geest) gebeuren. Zij komen en gaan en ze blijven veranderen maar de kern van wat jij bent komt en gaat niet en ook verandert niet. Deze kern is de waarnemer van de veranderingen die steeds komen en gaan.

Deze waarnemer kunnen wij noemen: “Ik”.

En deze “Ik” kunnen wij als een “neutrale ik” beschouwen omdat deze “Ik” het vermogen heeft om zich te “kleden” met de verschillende persoonlijkheidsdelen die voortdurend komen en gaan. Net als een beeldscherm zich “kleed” met de beelden die daarop verschijnen.

Zelfliefde is dus ook de materie die in jouw systeem alle connecties aan elkaar verbind, net als een beeldscherm die materie is dat al de beelden aan elkaar verbind. Als er geen scherm is zijn er geen beelden. Als er geen zelfliefde of anders gezegd geen “neutrale ik” is, zijn er geen persoonlijkheidsdelen of gebeurtenissen te ervaren.

Zelfliefde is net als de zon 

Zelfliefde straalt, schijnt, en schittert in het hier en nu vanuit het hart van je zijn. 

Daarom is zelfliefde net als de zon omdat het altijd aan schijnen is en houd nooit op. Soms lijkt het alsof de zon weg is omdat het bewolkt is maar de zon schijnt, straalt en schittert altijd.

Achter de wolken schijnt de zonEen illusie kan ontstaan dat de zon niet meer schijnt omdat de wolken in de weg staan maar de zon schijnt altijd.

De zon is daarom net als zelfliefde. Hij is altijd aan het schijnen en de wolken zijn net als de mentale suggesties, ideeën, (beperkte) overtuigingen, blokkades die tijdelijk in de weg komen te staan. Soms is het erg bewolkt en soms ook niet.

Want het is een gedachte dat suggereert: “Ik heb geen zelfliefde” of “Zelfliefde is weg” en jij bent de gedachte niet. Een gedachte zegt “Ik” Een gedachte heeft het dan over zichzelf, “Ik de gedachte” niet over jou “Ik de waarnemer” van de gedachte. De gedachte komt en gaat, kom jij en ga jij? Of neem je het komen en gaan waar?

Wat een gedachte op een gegeven moment suggereert, is vanuit dat perspectief waar. Want alle perspectieven zijn beperkte waarheid. Maar dit betekent ook dat al de andere perspectieven op dat moment ook net zo waar zijn. Het ligt eraan hoe je het bekijkt.

Dit inzicht is wat mijn betreft één van de geheimen van het leven:

Jouw perspectief bepaald voor een groot deel jouw waarheid en jouw waarheid is jouw hypnose.

Dus het idee dat zelfliefde weg is, is alleen maar een idee dat zelfliefde lijkt te blokkeren, net als een wolk die voor de zon staat.

Daarom als je denkt: “Ik heb geen zelfliefde” of “Ik hou niet van mijzelf” dan weet je dat dit door het denken wordt bedacht, beoordeelt en gezegd. Alleen maar het denken zou dit zeggen omdat het een mentaal idee is van wie je denkt je moet zijn. Dit mentale idee over wie je denkt je bent kunnen wij noemen: Het ego.

Het ego is eigenlijk een gedachte. Het is een geloof in afscheiding. Een gedachte dat zegt: “Ik ben een persoon. Dit is wie ik ben.” Dit terwijl je zo veel meer dan een gedachte, idee of persoon bent.

Druppel water hartHet is net als een druppel water denkt dat het alleen maar een druppel water is, in plaats van zich realiseren dat een onderdeel van de oceaan is dat tijdelijk lijkt afgescheiden te zijn.

Zelfliefde (je hart) zou nooit zeggen: “Ik heb geen zelfliefde” of “Ik hou niet van mijzelf” omdat zelfliefde de kern is van wat je bent.

Dit betekent dat je eigenlijk zelfliefde niet kan hebben of kwijtraken omdat zelfliefde is wat je al bent.

Voorwaardelijke liefde

Het Hoofd / Mannelijke energie / Het Denken / Intellect / Ego / Voorwaardelijke liefde zegt:

“Als je de dingen doe wat ik leuk, oké en goed vindt dan houd ik van je. Als je dingen doe wat ik niet leuk, oké en goed vindt dan houd ik van je niet”

Dit is de mentaliteit van het ego omdat het ego een mentaal idee is dat door ons denken gecreëerd wordt.

Het ego leeft in de dualiteit omdat het suggereert dat het apart is en daarom geeft het voorwaardelijke liefde. Dit is liefde geven maar dan alleen onder bepaalde voorwaarden.

Het ego is een gedachte een daarom leeft het in de denkbeeldige wereld van het verleden of de toekomst.

Het ego is een suggestie van wie je denkt je bent. Het is een mentale projectie van een denkbeeldige “Ik” en deze ik leeft in de denkbeeldige wereld van het verleden en de toekomst.

Het ego/intellect zegt vaak “het moet” en is gespannen, gefocust energie en is dus ook beperkt door zijn eigen zelfgemaakte mentale structuren. Het ego/intellect is vergelijkbaar met een software programma in een computer. Het is zeker niet wat je echt bent en ook niet wat het zegt dat je bent.

In deze zin is het ego/intellect mannelijke energie, het is rationele, logische en kritische denken, doel en oplossingsgericht, hard en egocentrisch. En laten we even duidelijk zijn dat deze wel goeie eigenschappen zijn wanneer toegepast op het juiste moment, in de juiste situaties.

Dat het ego mannelijke energie is, betekent niet dat alleen maar mannen een ego ervaren. Vrouwen ook omdat wij allemaal half mannelijke energie, half vrouwelijke energie zijn omdat wij allemaal uit een zaad en een eitje waren gemaakt.

Nadat je bent geboren is je intellect het laatste om ontwikkelt te worden. Het denkbrein de neocortex wordt na je stambrein (ook het reptielbrein genoemd) en je emotioneel brein ontwikkelt. Dus het ego is het laatste om bij het feest van jouw leven aan te komen.

Het stambrein komt als eerste, emotioneel brein als tweede en het denkbrein als het laatste. Het ego is dus het laatste om te verschijnen al lang na je hart.

Het Lichaam / Vrouwelijke energie / Emoties / 

De emoties in het lichaam worden gecreëerd door de betekenissen van de gedachtes in het hoofd. Die zijn reflecties in het lichaam op wat de gedachtes in je denken voor jou op dat moment betekenen.

De emoties worden door het denken gecreëerd en de emoties kan daarna beoordeeld door het denken als: ‘goede’ of slechte’ emoties.

Bijvoorbeeld, vaker als een emotie comfortable in het lichaam voelt wordt het beoordeelt als een ‘goede’ of ‘positieve’ emotie.

En als het oncomfortabel in het lichaam voelt wordt het beoordeelt als een ‘slechte’ of ‘negatieve’ emotie.

In deze zin zijn de emoties de vrouwelijke energie, die soms vanuit het perspectief van het denken irrationeel en onlogisch zijn.

Ze willen verbinden en herkent worden zonder oordeel en wanneer dit gebeurt kunnen ze gelijk door je systeem heen gaan en verdwijnen. Dit omdat ze maar één functie hebben en dit is zich uiten zonder beoordeelt te worden.

Als ze als ‘slecht’ ‘fout’ of ‘negatief’ beoordeelt worden, creëert dit weerstand, en het zorgt ervoor dat de emotie ‘vastzit’ in het lichaam metaforisch gezien. Wanneer ze herkent worden zonder oordeel kunnen ze opnieuw stromen en het lichaam weer ‘verlaten’  Emotie = Emotion = Energy in motion

Onvoorwaardelijke liefde

Het Hart / Zelfliefde / De ‘Ik Ben’ / Neutraal en Transparant / Onvoorwaardelijke liefde zegt:

“Het maakt niets uit wat je doe, houd ik toch van je”

Dit is het gevoel van je hart.

Je hart heeft geen grenzen omdat het geen structuur heeft. Het gaat hier niet over je kloppende hart dat fysiek is maar over het hart van je zijn. Je energie centrum zou je kunnen zeggen.

Je Hart leeft in non-dualiteit en daarom straalt het met onvoorwaardelijke liefde, liefde zonder voorwaarden.

Je hart voelt en leeft in het hier en nu, niet in een denkbeeldige toekomst of verleden.

Je hart is wie je voelt dat je bent. Het hart zegt “het mag wel, het moet niet” en is dus ontspannen energie. Het is niet gespannen gefocust energie net als het ego en is dus ook onbeperkt en heeft geen structuur. Soms lijkt het beperkt te zijn door de mentale structuren die je intellect omheen bouwt en daarom kan men soms denken “Ik heb geen zelfliefde” en dit ook geloven.

Zon hartZelfliefde is onvoorwaardelijk liefde voor wat is en staat altijd open om liefde te geven en te ontvangen, te verbinden en is empathisch.

Als je van jezelf onvoorwaardelijk houd kan je dan veel makkelijker van anderen houden.

Als je niet van jezelf onvoorwaardelijk houd is het dan ook moeilijk om echt van andere mensen te houden omdat onvoorwaardelijke liefde van binnen naar buiten straalt.

Vanuit het perspectief van zelfliefde is er maar één “Ik” of “Zelf”

Vanuit het perspectief van zelfliefde is er maar één “Ik” of “Zelf” Er is geen scheiding. Alle scheidingen zijn denkbeeldig en dus mentaal. Zelfliefde leeft niet in de dualistische droomwereld van het denken en is dus ook niet beperkt door het rationele of logisch denken dat vaste structuren creëert en regels bepaald.

De energie van Zelfliefde is altijd helpen, helen en pijn verlichten met respect en vergiffenis. Let op! Vergiffenis is niet goedkeuring. Vergiffenis is het loslaten van het verleden zodat je gelukkig in hier en nu kan zijn. Meer over vergiffenis weten? Klik hier: De kracht en magie van vergiffenis

Het tegenovergesteld van zelfliefde is zelfafwijzing en zelfafwijzing is een mentale actie dat uitgevoerd wordt door het denken.

Zelfliefde (je hart) houdt van ALLE delen van je onvoorwaardelijk.

Je hart weet dat wij als mensen niet perfect zijn en we maken fouten maar het weet ook wel dat wij op het diepste niveau oneindige energie en onbeperkte potentie zijn en dus perfect zoals wij al zijn.

Je zou zelfliefde andere namen kunnen geven zoals: Je Hart. Je Ziel. Je Zelf respect. Je Ware Ik. God. Enzovoort. Het ligt aan je geloofsovertuiging maar het maakt er niets uit hoe je het noemt want de label is niet wat het omschrijft. Die zijn twee verschillende dingen.

Zelfliefde leeft in het “hier en nu” en daarom spontaan weet, intuïtief en helder welke actie het beste is op dat moment.

Zelfliefde straalt liefde en warmte, steunt, respecteert, helpt, vergeeft, communiceert helder en is altijd bij omdat zelfliefde het hart van je zijn is.

Zelfliefde is het herkennen, respecteren en accepteren van ALLE delen van jezelf zonder oordeel, zonder censuur, zonder beperking.

Dit betekent niet alleen al de positieve punten, vaardigheden, successen, en mooie dingen die je als een persoon gedaan hebt maar ook al de negatieve punten, gebrek aan vaardigheden, mislukkingen en lelijke dingen die je als een persoon hebt gedaan.

Zelfliefde is niet te verwarren met narcisme of narcistisch gedrag

Als iemand narcistisch gedrag toont is dit overduidelijk een signaal van een gebrek aan zelfliefde. Dit omdat het overduidelijk is dat de gene denkt dat hij of zij minder waardig is dan andere.

Dit is makkelijk te herkennen omdat de gene constant probeert te overcompenseren of te overtuigen dat hij of zij beter is of meer waardig is dan andere mensen. Dit is een egoïstische denkwijze en het gaat alleen maar om “Mij”

Dit overcompenseren en overtuigen toont ook een gebrek aan zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid wat ook vaak symptomen zijn van een gebrek aan zelfliefde.

Self love vs narcissism

Zelfliefde

Gezond gevoel van eigenwaarde
Respecteert de vrije wil van zichzelf en anderen
Blij en voldaan
Nederig
Geniet van tijd alleen
Vrij van de meningen van anderen
Zelfverzekerd
Empathisch voor anderen
Empowerment van anderen

Narcisme

Vals gevoel van hoge waardering
Beheerst andere mensen graag
Niets is ooit goed genoeg
Grandioos
Heeft altijd mensen nodig
Zeer bezorgd over wat anderen denken
Uiterlijk charmant maar diep onzeker
Manipulatief en ongevoelig voor anderen
Vernedering van anderen

Als je echte zelfliefde in jezelf herkent en voelt, hoef je dat niet aan andere te bewijzen omdat je het gewoon weet en ook voelt. En als je zelfliefde herkent en voelt, maakt het je dan niet echt uit wat andere van je vinden omdat je jezelf accepteert zonder oordeel, zonder censuur, zonder beperking.

Dit betekent niet dat je alles goedkeurt wat je doet want wij maken allemaal foutjes. Wat het wel betekent is dat je je foutjes ook accepteert als een onderdeel van jezelf, en dat is oké. Wij blijven leren en leven, en leven en leren, en dat is ook goed zo.

Dus wat ik bedoel met “zelfliefde hebben voor alle delen van jezelf” is alle delen van jezelf herkennen, respecteren en accepteren zonder oordeel, zonder censuur, zonder beperking. Op die manier straal je zelfliefde uit en maak je een natuurlijke verbinding met elk gevoel of gedachte die je waarneemt.

Een typische egoïstische uitspraak is: “Jij MOET doen wat ik wil anders ben JIJ egoïstisch”

Het ego vind het echt niet leuk wanneer iemand in zijn of haar hart woont in plaats van in zijn of haar hoofd, want dan verliest het ego alle kracht om iemand te kunnen manipuleren met bijvoorbeeld emotionele chantage. Dit omdat zelfliefde en het ego vaak tegenover elkaar staan. Ze hoeven niet in conflict te zijn maar het gebeurt vaker wel.

Jij doet alles wat ik zegEen typische egoïstische uitspraak is:

“Jij MOET doen wat ik wil anders ben JIJ egoïstisch”

Deze zin spreekt zichzelf tegen en klopt dus helemaal niet. Deze zin is een pogingen om de gene gehoorzaam te krijgen, en probeert dit via emotionele chantage te doen. Alleen het ego zou dit zeggen omdat het ego vaak wil beheersen, manipuleren en alles bepalen.

Het ego zegt: “Moet”

“Jij moet doen wat ik wil anders ben jij egoïstisch”

Het hart zegt “Mag”

Het hart zou dan bijvoorbeeld zeggen: “Jij mag doen wat ik wil maar het moet niet”

Voel jij het verschil tussen de twee versies van deze uitspaak?

Dus al je je hart volgt en het ego van jezelf of van andere mensen zegt dat jij egoïstische bent omdat je niet doet wat het ego wilt dat je doet, kan je dit voortaan herkennen als een uitspraak van het ego. Want het probeert jou met emotionele chantage te manipuleren en te dwingen dingen te doen wat het wil dat je doet. Dit is goed om te gaan beseffen en dus ook herkennen wanneer het gebeurt.

Dus laat je niet wijsmaken, manipuleren of dwingen door dit egoïstische trucje. Leef in je hart en doe wat JIJ voelt en dus weet juist is. Neem actie vanuit onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor anderen met respect en acceptatie voor wat is.

Want jezelf wezen is niet egoïstisch. Jezelf wezen is zelfliefde!

Besef dat jij pure waarnemingsvermogen (Awareness) bent waarin je hart, intellect, gedachtes, emoties en sensaties enzovoort allemaal verschijnen, gebeuren en ook verdwijnen.

En wat ik ook bedoel met “zelfliefde voor alle delen van jezelf hebben” is dat je beseft dat je niet je intellect bent en je bent ook niet je hart. Jij bent eigenlijk de bewuste stille ruimte waarin je intellect en je hart verschijnen. Anders genoemd: Pure Awareness. Pure Waarnemingsvermogen. Puur Bewustzijn. Puur Besef. Het “Hier en Nu Ik”

Jij (Pure Awareness) hebt het natuurlijke vermogen om je te identificeren met wat je waarneemt. Awareness is net als een 3D beeldscherm dat bewust is en het vermogen heeft om zich te identificeren met de beelden die op het verschijnen. Om het even simpel te maken kunnen we zeggen dat sommige van de beelden die daarop verschijnen zijn je hart of je intellect. Dit omdat je hart en je intellect in je Awareness verschijnen, niet andersom.

Waar woon jij? Waar ben jij in je eigen systeem gevestigd?

Ben je in je hoofd in je intellect gevestigd? Dan ben je geïdentificeerd met het ego. Je leeft dan meestal in een denkbeeldig verleden of een voorgestelde toekomst, en dit veroorzaakt vaak een onderliggende gevoel van onrust. 

Of ben je in je gevoel in je hart gevestigd? Dan ben je geïdentificeerd met je hart. Je leeft dan meestal in het hier en nu met een onderliggende rustig gevoel.

Of ben je in de stille ruimte van het hier en nu gevestigd? Dan ben je geïdentificeerd met het pure waarnemingsvermogen. Dan ben je neutraal en transparant en herken je dat je hart, intellect en alle gebeurtenissen zoals rust en onrust in jou verschijnen. 

Hoe dichter je bij de bron blijft gevestigd, hoe meer je al de eigenschappen van de bron constant ervaart. En wat zijn de kwaliteiten van de bron? Onder anderen: Geluk. Rust. Welzijn. Connectie. Harmonie. Vrijheid.

Het denken stelt de bron voor als een puntje ergens in de stille ruimte. Maar de bron IS de stille ruimte en is dus altijd overal tegelijkertijd. De bron is alomtegenwoordig.

Bijvoorbeeld: Denk eventjes aan de kwaliteiten van de stilte en de ruimte. Want die hebben al dezelfde kwaliteiten als de bron omdat ze de bron eigenlijk zijn.

De stilte

Stilte spreektWaar begint de stilte en waar houd de stilte op?

Waar zijn de randjes van de stille te bekennen?

Heb je ooit de randjes van de stilte kunnen waarnemen?

De stilte is net als een leeg velletje (met geen randjes) waarop verschillende woorden of geluiden worden geschreven of getekend. De stilte gaat eigenlijk nooit weg. Het wordt alleen maar tijdelijk bedekt door de geluiden die steeds komen en gaan.

De stilte heeft onvoorwaardelijke liefde voor alle geluiden die in het verschijnen. Het maakt er niets uit als een geluid zacht of hard is, mooi of lelijk, leuk of vervelend omdat de stilte niet beoordeelt en heeft dus geen voorkeur voor “wat is”. Alle geluiden mogen er zijn. Net als een leeg velletje niet beoordeelt welke tekst of tekeningen op het verschijnt.

De stilte blijft neutraal en transparant en beschouwt dus alle geluiden als gelijkwaardig. De stilte heeft daarom onvoorwaardelijk liefde voor wat is en heeft dus dezelfde kwaliteiten als de bron: Geluk. Rust. Welzijn. Connectie. Harmonie. Vrijheid.

De ruimte

Waar begint de ruimte en waar houd de ruimte op?

Waar zijn de randjes van de ruimte?

Heb je ooit de randjes van de ruimte kunnen waarnemen?

Wij denken vaker aan verschillende ruimtes bijvoorbeeld; mijn woonruimte en mijn werkruimte. Maar eigenlijk is er maar één ruimte met heel veel denkbeeldige scheidingen.

Ruimte is ruimte. Wat ik hiermee bedoel is de kwaliteit van de ruimte dezelfde overal is. Er is maar één ruimte waarin verschillende activiteiten gebeuren. De ruimte is dus net als een 3D holografisch beeldscherm (met geen randjes) waarop of waarin verschillende tijdelijke vormen verschijnen, gebeuren en verschijnen.

Maar dit 3D holografische scherm is niet alleen maar een scherm voor beelden. Het is wel een “gebeurtenisscherm” omdat dit is waar al de gebeurtenissen in ons leven gebeuren. Bijvoorbeeld er zijn ook geluiden, geuren, smaken, gedachtes enzovoort die in dit 3D holografische gebeurtenisscherm verschijnen.

De ruimte heeft onvoorwaardelijke liefde voor alle gebeurtenissen die in het verschijnen. Het maakt er niets uit als een gebeurtenis mooi of lelijk, leuk of vervelend, voordelig of nadelig is omdat de ruimte niet beoordeelt en heeft dus geen voorkeur voor “wat is”. Alle gebeurtenissen mogen er zijn. Net als een beeldscherm niet beoordeelt welke beelden op het verschijnt.

De ruimte blijft neutraal en transparant en beschouwt dus alle gebeurtenissen als gelijkwaardig. De ruimte heeft daarom onvoorwaardelijk liefde voor wat is en heeft dus ook dezelfde kwaliteiten als de bron: Geluk. Rust. Welzijn. Connectie. Harmonie. Vrijheid.

Geluk en Vrijheid omdat er geen beperkingen zijn. Rust en Harmonie omdat er geen problemen zijn omdat er geen beperkingen zijn. Welzijn en Connectie omdat het niet mogelijk is om de stille ruimte te beschadigen wat betekent dat het altijd “gezond” is.

Net als een beeldscherm niet beschadigt kan raken door het beeld dat daarop verschijnt, is het ook niet mogelijk voor de stille ruimte beschadigt te raken van iets dat in het verschijnt. De stille ruimte is dus onverwoestbaar en daarom is het ook constant aanwezig.

Bijvoorbeeld: Als tijdens een film een bosbrand ontstaat wordt het scherm niet eens warm ervan. Als er tijdens een film een tsunami gebeurt wordt het scherm niet eens nat. Dus wat er in de film gebeurt heeft nooit consequenties voor het beeldscherm.

Zo is het ook tijdens de film van je leven. Het maakt niets uit wat er gebeurt omdat de stille ruimte van het hier en nu altijd onbeschadigd en geheel blijft

De stille ruimte van het hier en nu

En omdat de stilte en de ruimte nooit weggaan kunnen wij ze samenstellen en zeggen: “De stille ruimte van het hier en nu”

Zelfs het denkbeeldige verleden en de toekomst gebeuren in de stille ruimte van het hier en nu

Zelfs het denkbeeldige verleden en de toekomst gebeuren in de stille ruimte van het hier en nu

En waar is het “hier” ? Hier is waar alles gebeurt.

En wanneer gebeurt het allemaal? “Nu” natuurlijk.

Dus de stille ruimte van het hier en nu is een constant in ons leven en het gaat nooit weg en dit is waar zelfliefde ‘woont’ omdat de stille ruimte onvoorwaardelijke liefde heeft voor welke gebeurtenis dan ook die in het verschijnt, gebeurt en verdwijnt.

Daarom kunnen wij zeggen dat de stille ruimte van het hier en nu, en zelfliefde hetzelfde zijn omdat zelfliefde onvoorwaardelijke liefde is voor “wat is” zonder oordeel, zonder verzet, zonder censuur.

De stille ruimte van het hier en nu is onpersoonlijk, er is geen persoonlijk “Ik” te bekennen, wel een onpersoonlijke “Ik”

Je hart zou je dan kunnen zeggen is het focuspunt in het hier en nu en de energie centrum in de stille ruimte waar jij (de persoonlijk ik) gevestigd bent. Het is het toegangspoortje tussen het ongerealiseerde en het gerealiseerde. Je hart is daarom de natuurlijke connectie tussen de “onpersoonlijke Ik” en de “persoonlijke Ik”

Dus hoe meer je met je aandacht in het hier en nu gevestigd bent hoe meer je de eigenschappen van zelfliefde kan voelen en ook ervaren want dan koppel je je levensenergie terug naar de bron van zijn afkomst. 

Vanuit het perspectief van je hart is er geen negatief of positief. Er is alleen maar “wat is”

Dit betekent ook de zogenoemde “negatieve emoties” zowel als de “positieve emoties” die gevoeld worden. Vanuit het perspectief van je hart is er geen negatief of positief. Er is alleen maar “wat is”

Dit is non-dualiteit (niet twee) en is dus ook onvoorwaardelijke liefde. Liefde zonder voorwaarden.

Negatief en positief ideeën leven in je denken in je verbeelding. Dit is dualiteit (wel twee) en is dus ook voorwaardelijk liefde.

Je hart leeft in non-dualiteit

Dus zelfliefde is onvoorwaardelijke liefde, respect en acceptatie voor jezelf en voor de andere, en dus ook voor “Wat is”.

Ons intellect creëert een mentale identiteit en sluit dus bepaalde delen van ons persoonlijkheid uit

Innerlijke stemmenVaker hebben wij in het verleden een deel van ons persoonlijkheid buiten gesloten. Wij hebben iets gedaan en daarna komt een oordeel door een ander deel van ons persoonlijkheid dat die actie afkeurt.

Wanneer wij niet kunnen accepteren wat wij hebben gedaan creëren wij dan een mentale afscheiding. Dit kan ontstaan wanneer wij een gevoel hebben dat niet overeenkomt met ons mentale idee van wie wij zijn. Met onze mentale identiteit met andere woorden.

Bijvoorbeeld: Ik voel mij negatief maar ik ben een positieve persoon. Ik voel me boos maar ik ben een rustig persoon. Ik voel me stom maar ik ben een slimme persoon, of misschien zelfs andersom!

Denk je dat je een gebrek aan zelfliefde ervaart?

Als iemand denkt dat hij of zij onvoldoende zelfliefde heeft, kan dit voortkomen uit een mentaal idee dat vaak wordt gevormd door een gebeurtenis(sen) uit het verleden.

AfgewezenBijvoorbeeld, je deed iets verkeerd, je hebt gefaald, je werd afgekraakt of zoiets. Er verschijnt dan een mentaal oordeel dat je niet goed genoeg bent, je bent waardeloos, je bent een mislukking enzovoort.

Dit idee kan vanuit de mening van andere mensen komen of vanuit je eigen denken, vanuit je ego/intellect. Het komt niet vanuit je hart, niet vanuit zelfliefde. Zelfliefde zou dat nooit zeggen omdat alle oordelen vanuit het denken komen, niet vanuit je hart. 

Hoe emoties werken “Energy in motion”

Het woord “emotie” in het Engels is “emotion” en het betekent “energy in motion” Om het beter te kunnen begrijpen hoe emoties werken laten we een metafoor gebruiken:

Stel je even voor dat je lichaam een helder container is. Deze container begint leeg en is dus ook neutraal en transparant. Buiten je container is een soort golf van onzichtbare energie zonder vorm die op welk moment dan ook een vorm kan nemen.

Deze vorm wordt dan een emotie en deze verschillende vormen kunnen wij noemen: Blijheid. Angst. Empathie. Boosheid. Liefde. Schaamte. Connectie. Verdriet. Enzovoort.

Wanneer iets in jouw leven gebeurt kan een emotie gecreëerd worden uit de vormeloze energie om je heen. Deze emotie is dan een reflectie in je lichaam van wat het verhaal over de situatie in je hoofd voor jou betekent. Als het verhaal denkbeeldig is of echt in de fysieke wereld aan het gebeuren is maakt het er eigenlijk niet zoveel uit zolang als het voor jou een bepaalde betekenis heeft.

Een denkbeeldig verhaal is meestal een verhaal over wat er in het verleden is gebeurd of over wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Maar het kan ook gaan over wat er in de fysieke wereld hier en nu aan het gebeuren is.

Er wordt dus een verhaal in je verbeelding gemaakt en de emotie is dan een representatie in jouw lichaam (container) van wat het verhaal in je denken voor jouw betekent.

Dus bijvoorbeeld:

Als je denkt: “Ik ben iets verloren dat voor mij belangrijk was” zou je dan een emotie van verdriet kunnen voelen.

Als je denkt: “Ik heb iets gekregen dat voor mij belangrijk is” zou je dan een emotie van blijheid kunnen voelen. 

De emotie is dan een directe reflectie in je lichaam van wat het verhaal in je denken op dat moment voor jou betekent en het verhaal gaat over “Ik” of “Mij”

Emoties in het lichaamDus een situatie in jouw leven gebeurt en vanuit de vormeloos energie om jouw container heen wordt een vorm in jouw lichaam gemaakt en deze vorm is een emotie.

De bedoeling van deze emotie is te communiceren aan je intellect hoe je je op dat moment voelt.

De emotie houd er geen rekening mee als dit gevoel binnen de beperking van je mentale identiteit blijft. Het geeft gewoon door hoe je je op dat moment voelt in relatie tot het verhaal in je hoofd.

Het is dan de bedoeling dat je intellect deze communicatie ontvangt en ook bevestigd dat de communicatie wel is ontvangen en is dus ook begrepen.

Wanneer dit wordt bevestigd kan de emotie je container verlaten omdat zijn werk is gedaan. Het is een signaal en wanneer de communicatie is doorgegeven en is bevestigd, is er geen reden voor het om te blijven hangen. De emotie blijft dus in beweging, “energy in motion” zoals het hoort.

Een probleem kan ontstaan wanneer de emotie als “slecht” of “fout” is beoordeelt want dan volgens je mentale programmering mag deze emotie zich niet uiten en wordt dus geblokkeerd.

Deze soort blokkade kunnen wij noemen; “een onderbewuste blokkade” en het blijft in je container (lichaam) geblokkeerd tot het zich eerlijk kan uiten. En deze soort mentale restrictie die de emotie tegenhoud kunnen wij noemen: Een mentale verdedigingsmechanisme.

Mentale verdedigingsmechanismes

Een mentale verdedigingsmechanisme kan elke gedrag zijn dat een mens kan doen. Typische verdedigingsmechanismes zijn: Alcohol. Drugs. Roken. (over) Eten. (over) Seksen. Televisie maar het kan ook zijn: Sporten. Werken. Lezen. Studeren. Of wat dan ook.

Een mentale verdedigingsmechanisme probeert je te ‘beschermen’ van wat je intellect beschouwt als “negatieve” of “slechte” emoties zodat je je altijd goed voelt.

Het probleem met dit is dat een mentale verdedigingsmechanisme vaak creëert en instaand houd wat het probeert te voorkomen.

Want door de “negatief” emotie steeds te blokkeren kan de emotie niet weg en dus blijft het in je systeem vast, wat betekent dat je het voor een nog langere tijd moet voelen en het komt steeds terug omdat het eruit wil. Het moet eruit. Het is niet de bedoeling dat het in jou lichaam blijft vastzitten en als het te lang blijft zitten kan het schadelijk zijn voor jouw gezondheid.

Maar om eruit te kunnen moet het zich eerlijk kunnen uiten en deze actie wordt steeds tegengehouden door de mentale verdedigingsmechanisme die je probeert te beschermen door de oncomfortabel emotie tegen te houden.

Een emotie is niet goed of slecht

Het mentale idee van een verdedigingsmechanisme is dat een oncomfortabele emotie “slecht” of “fout” is en mag dus niet gevoelt worden.

Vanuit het perspectief van je intellect is een oncomfortabel emotie een “probleem” dat je een “oplossing” voor nodig hebt.

Vanuit het perspectief van je gevoel is een emotie een signaal dat je aandacht nodig heeft omdat het een eerlijke communicatie is.

Deze “oplossing” wordt dan een mentale verdedigingsmechanisme. Dit is vaak een activiteit die je een goed gevoel geeft en/of afleiding kan geven zodat je dat oncomfortabel gevoel niet hoeft te voelen. Het heeft dus een positieve intentie om je helpen zodat je je niet slecht voelt maar over een langer termijn werkt dit eigenlijk averechts.

Als een activiteit wordt gevonden die je met succes op dat moment kan afleiden of je beter kan laten voelen wordt dit telkens weer gebruikt om je te beschermen van de oncomfortabel gevoelens. Nadat dit vaker wordt gebruikt gaat het over in automatisch gedrag en schakelt zichzelf automatisch in wanneer een oncomfortabel gevoel dreigt te voorschijn.

Op dit moment is de mentale verdedigingsmechanisme automatisch geworden en is nu een deel van je automatisch programmering. Dit zou je ook kunnen noemen: “een verslaving” of “een gewoonte” en daarom is het dan moeilijker te stoppen met dat bepaalde gedrag.

Er ontstaat dus een situatie waarbij de emotie zich wilt uiten maar het wordt steeds geblokkeerd door de mentale verdedigingsmechanisme. Wij zouden dit een ‘innerlijke conflict’ kunnen noemen.

Vaker ervaart een mens dit als een verlies van controle over haar of zijn eigen gedrag, de gene wil het gedrag stoppen maar weet niet hoe.

Deze controle kan je terug krijgen door de verantwoordelijkheid over te nemen van de automatische programmering zodat jij nu de autoriteit en gezagvoerder bent in jouw systeem.

Ben jij nu de autoriteit en gezagvoerder in jouw innerlijke wereld / systeem geworden?

Toen je net geboren en nog jong was kon je niet van jezelf zorgen. Je wist niet hoe je eten moest vinden, hoe je een dak boven je hoofd moet houden en over het algemeen hoe je in de wereld moest omgaan.

Gelukkig kreeg je tenminste één gezagvoerder die je het allemaal gaat leren. Deze gezagvoerder noemen wij Moeder en/of Vader (of Voogd) en is dus de autoriteit in jouw leven tot je oud genoeg bent om het allemaal alleen te kunnen doen. Deze autoriteit moet je leren wat “Juist” is en wat “Fout” is. Goed en slecht zeg maar.

Een probleem kan ontstaan en kan ontwikkeld worden wanneer bepaalde emoties er wel mogen en er niet mogen gevoeld worden en dit is bijna niet te vermijden.

Bijvoorbeeld: Als jij in een gezin bent opgegroeid waarbij je je niet mag huilen omdat dit “zwak” is dan leert de dieper intelligentie in jouw systeem (in jouw lichaam/geest) dat deze emotie “slecht” is en dit wordt dus in je mentale programmering vastgezet als “Deze emotie mag niet en is dus slecht”

Deze dieper intelligentie is daar om je te beschermen en zou dit voor je hele leven altijd blijven doen met de kennis, wijsheid en vaardigheden dat het tot dat punt in je leven heeft opgebouwd en heeft ook ontwikkeld. Natuurlijke vermogens zoals je instinct, intuïtie en je gewoon verstand en rationeel denken (die later ontwikkelen) enzovoort worden ook hiervoor gebruikt. Je zou ook deze dieper intelligentie je onderbewustzijn of je onderbewuste kunnen noemen.

Dus deze dieper intelligentie weet dat je tot nu toe niet voldoende heb geleerd zodat je voor jezelf kan zorgen en daarom moet je aan deze autoriteit (je ouders of voogd) gehoorzaam zijn. Je moet dus “please” gedrag ontwikkelen.

Want als je ongehoorzaam bent kan je afgewezen worden en als je afgewezen wordt kan je niet voor jezelf zorgen en dat zou kunnen beteken “doodgaan” en dat mag natuurlijk niet.

Positieve en negatieve emotiesDus na een bepaald tijd heb je een lijst van emoties die er wel mogen en dus “goed” zijn zoals, blijheid, liefde, dankbaarheid enzovoort. En ook een lijst van emoties die er niet mogen en dus “slecht” zijn zoals, verdriet, boosheid, schaamte, jaloezie enzovoort.

Wat de dieper intelligentie dan doet is verberg de emoties die er niet mogen en laat de emoties zien die er wel mogen.

Dus bij een heel vroege leeftijd en tot je oud genoeg bent om voor jezelf te zorgen en dan verder, ontstaat deze mentale censuur van goedkeuring en afkeuring van je emoties.

Deze mentale censuur creëert denkpatronen die later in je leven de rol van je moeder en/of vader (of voogd) gaat uitvoeren. Je hebt dus dan één of twee mentale autoriteiten in je hoofd in de vorm van mentale denkpatronen. Denkbeeldige ouders zou je kunnen zeggen die in je mentale programmering in je hoofd leven.

Je emoties zijn altijd een eerlijke communicatie van hoe je je op dat moment voelt en ze laten zich niet aanpassen door de beperkingen van mentale ideeën en vaste structuren die proberen te bepalen wie je moet zijn en hoe je je moet voelen.

Een emotie is altijd een eerlijke communicatie van hoe je je op dat moment voelt en ze laten zich niet aanpassen door de beperkingen van mentale ideeën en vaste structuren die proberen te bepalen wie je moet zijn en hoe je je moet voelen.

Bijvoorbeeld als er gezegd wordt dat het niet toegestaan is dat je je verdrietig mag voelen, betekent dit niet dat dat gevoel van verdriet niet meer wordt gecreëerd.

In tegen deel als je je verdrietig voelt verschijnt dat gevoel van verdriet sowieso ongeacht hoe dit beoordeelt gaat worden omdat emoties zich niet laten beperken of censureren door wat de regels en structuur van het denken eist.

Brein en Hart in discussie

Soms komen de behoeftes van het denken en het hart niet overeen!

Dit kan een onenigheid creëren tussen wat je denkt, en hoe je je voelt want het denken zegt:

“Dit mag je niet voelen” terwijl je gevoel zegt “Dit is hoe ik me wel voel”

Dus het denken kan het creëren van een eerlijk gevoel niet stoppen maar het kan het gevoel blokkeren en ook verbergen omdat het van de autoriteit in je leven dit heeft geleerd; sommige emoties zijn goed en mogen geuit en andere emoties zijn slecht en dus niet geuit mogen. Dit noem ik voorwaardelijke liefde.

Voorwaardelijke liefde 

Deze liefde met voorwaarden is direct overgenomen van de autoriteit in je leven en zegt, sommige emoties zijn goed en sommige zijn slecht. Sommige emoties mogen er zijn en sommige mogen er niet zijn.

Maar de emoties houden zich natuurlijk niet aan deze beperkte mentale regels.

Je voelt hoe je je voelt ongeacht hoe je je “moet” voelen volgens bepaalde opgelegde mentale regels. De emoties die er niet mogen zijn worden achter slot en grendel gezet om ze verborgen te houden en na vele jaren kan een situatie ontstaan waarbij er best wel veel emoties in meerdere lagen zijn opgestapeld.

Ook als je ooit een heftige gebeurtenis in je leven hebt meegemaakt die op dat moment te veel voor je was zoals een traumatisch situatie, worden deze emoties ook achter slot en grendel gezet tot en latere tijd wanneer je oud genoeg, sterk genoeg en ook wijze genoeg bent geworden om ze te helen door ze te voelen met onvoorwaardelijk liefde.

Het belangrijke verschil is dan dat onvoorwaardelijke liefde zegt: “Je mag er zijn zoals je bent zonder te moeten veranderen”

Dit in tegen deel met voorwaardelijke liefde dat zegt: “Je mag er zijn alleen als je om mijn voorwaarden voldoet, anders mag je er niet zijn

Onvoorwaardelijke liefde komt vanuit je hart/gevoel en is onbeperkt door mentale structureren en regels

Voorwaardelijke liefde komt vanuit je hoofd/intellect en is beperkt door mentale structureren en regels

Een volwassen kan dit inzicht veel makkelijker begrijpen en ook uitvoeren vergelijken met een kind natuurlijk en hoeft dus haar of zijn ouders niet meer te “pleasen”. Dus na veel jaren van sommige emoties verbergen en sommige niet, heb je heel veel emoties achter slot en grendel zitten die heel graag vrij willen komen om te kunnen helen.

Een typisch signaal dat emoties achter slot en grendel zitten, zijn triggers in je dagelijks leven wanneer je “buiten proportie” flink afreageert zonder te weten waarom

Je mentale gezagvoerders die in je onderbewustzijn leven

Ontevreden ouders en hun kind

Je vaste automatische denkpatronen zijn meestal de mentale ouders in je hoofd

Het probleem dan is dat je meestal één of twee mentale gezagvoerders in je mentale programmering in je hoofd nog hebt. Dit zijn bepaalde denkpatronen die je door de autoriteit (ouders of voogd) hebt gekregen die nog altijd in je onderbewuste actief zijn en proberen ze te bepalen wat je wel mag voelen en wat je niet mag voelen want zo werden ze geprogrammeerd. 

Het is net alsof de autoriteit (ouders of voogd) je leven nog bepalen ondanks het feit dat je de nest al lang hebt gevlogen. Ik noem deze ouders: “Je mentale ouders” en tot je bereid bent om de verantwoordelijkheid en functie van deze autoriteiten in jouw systeem over te nemen kunnen ze altijd (negatief) invloed over je hebben.

En soms kan dit heel ver gaan tot het punt dat je hun leven leid in plaats van je eigen leven leiden. Waarom? Omdat je nog bewust of onderbewust je mentale ouders aan het pleasen bent door sommige emoties te blijven afwijzen en sommige toe te laten. En ook door te doen wat je automatische programmering in je hoofd zegt in plaats van te doen wat je eigen hart zegt.

Je hart is je authentieke ik en leeft in het hier en nu.

Je automatische programmering is je mentale denkbeeldige ik en leeft in het verleden of de toekomst.

Het is je daarom zeer aangeraden om de verantwoordelijkheid te nemen voor je automatische programmering. Want wanneer je ervoor zorgt dat deze automatische programmering aangepast wordt en dus ook actueel blijft zodat het overeenkomt met wat je hart wilt, gebeurt dan de echt magie in jouw leven.

Dit omdat je hart en je automatische programmering op één lijn met elkaar komen te staan en ervaar je dus innerlijke harmonie in plaats van conflict, en je leeft je eigen leven in plaats van doen wat je (mentale) ouders nog willen dat je doet.

Voorwaardelijke liefde is niet de schuld van je ouders of voogd

Laten we duidelijk zijn dat deze situatie van voorwaardelijke liefde voor je emoties niet te verwijten aan je ouders of voogd is. Je ouders of voogd doen hun beste met wat ze hebben, zelfs als dat niet echt goed voor jou uitkomt.

De manier waarop we met kinderen praten, wordt hun innerlijke stem

De manier waarop we met kinderen praten, wordt hun innerlijke stem

Soms heb je geluk dat je ouders of voogd het goed doen door je positief te stimuleren en de ruimte te geven om je eigen foutjes te maken zodat je ervan kan leren. Door je te steunen wanneer het moeilijk gaat. En je te helpen om je alles te leren wat je nodig hebt in dit leven zodat je gelukkig, zelfstandig en vindingrijk kan zijn.

Soms heb je dit niet omdat je ouders of voogd ook mensen zijn en maken ze dus ook fouten.

Maar voordelig of nadelig, goed of slecht, zijn je ouders of voogd ook mensen.

Die trekken sommige dingen wel en andere dingen niet, dus het kan niet anders zijn dat de situatie ontstaat dat sommige van jouw emoties er wel mogen zijn en sommige ook niet.

JIJ kan jezelf NU onvoorwaardelijke liefde geven. Dit heet Zelfliefde

Het belangrijk verschil om op te merken is dat wanneer jij oud genoeg bent om voor jezelf te zorgen kan jij je eigen emoties onvoorwaardelijke liefde geven

Dit is zo belangrijk dat ik het nog een keer herhaal.

Wanneer jij oud genoeg bent om voor jezelf te zorgen kan jij je eigen emoties onvoorwaardelijke liefde geven

Want JIJ hoeft je eigen emoties niet meer te verbergen of af te wijzen.

De oncomfortabel emoties die je nu voelt zijn eigenlijk jongere versies van jezelf die zich nog steeds zo voelen en wanneer je ze onvoorwaardelijke liefde geeft kunnen ze zich uiten en worden ze dus geaccepteerd zonder oordeel, zonder beperking, zonder censuur.

Dit is zelfliefde. Zelfliefde is het herkennen, respecteren en accepteren van ALLE delen van jezelf zonder oordeel, zonder beperking, zonder censuur.

Op die manier kan je al de emoties die al lang over de jaren zijn opgestapeld nu toelaten zodat ze zich eerlijk en duidelijk kunnen uiten zonder beoordeelt te worden. Want het is niet meer levensbedreigend om de “slechte” emoties te laten zien, horen en voelen omdat JIJ nu de baas of bazin bent geworden van je eigen systeem.

JIJ bent nu de autoriteit in je eigen systeem geworden!

Je hoeft je mentale gezagvoerders niet meer te pleasen omdat jij nu een individu bent geworden. Je kunt voor jezelf zorgen. Je kunt je eigen eten regelen. Je kunt je eigen dak boven je hoofd houden enzovoort en als je dit nog niet kan dan kun je het leren zodat je het wel zelfstandig verder kan.

Dus de keuze is dan overduidelijk:

Wil je het leven van je ouders of voogd blijf leven?

Of wil je je eigen leven bepalen, een leven gebaseerd op wat JIJ wilt?

Zeg "Doei" tegen je denkbeeldige ouders die in je vaste mentale programmering zitten

Zeg “Doei” tegen je denkbeeldige ouders die in je vaste mentale programmering zitten

Als je het leven van je ouders of voogd wilt blijven leiden, hoef je er niets voor te doen omdat het al in je vaste mentale programmering zit.

Maar als je je eigen leven wilt bepalen mag je dan eerste de verantwoordelijkheid voor nemen om dit altijd te blijven doen en dan werkelijk je eigen beslissingen maken en gelijktijdig alle delen van jezelf onvoorwaardelijke liefde geven.

Op deze manier kan je jezelf steeds opnieuw laten helen en tegelijkertijd je vaste mentale programmering blijven aanpassen en optimaliseren. 

Waar kies jij nu voor?

Besef: Oncomfortabel gevoelens zijn niet een probleem! Die zijn belangrijke signalen die jouw aandacht vragen

Oncomfortabel gevoelens zijn niet een probleem. Die zijn belangrijke signalen die jouw aandacht vragen. Het feit dat je denkt dat ze een probleem zijn is het probleem

Dit is zo belangrijk om te beseffen en begrijpen dat ik het nog een keer ga herhalen!

Het feit dat je denkt dat de oncomfortabele emoties een probleem zijn is het probleem omdat dit een misverstand is. Het is een miscommunicatie tussen je intellect en je gevoelens. Oncomfortabel gevoelens zijn niet een probleem. Die zijn signalen die jouw aandacht vragen. Het is een uitnodiging om jongere versies van jezelf te laten helen. Het is een kans om jezelf beter te leren kennen. Het is een mogelijkheid om delen van jezelf te laten helen.

Met betrekking tot de natuurlijke communicatie tussen je intellect en je gevoelens is dit inzicht en begrip één van de meest belangrijkste die je ooit kunt ontdekken vind ik.

Dit omdat wanneer je dit inzicht beseft, herkent, begrijpt en regelmatig toepast zou je nooit meer denken dat een oncomfortabel gevoel een probleem is omdat het werkelijk geen probleem is.

Het is een uitnodiging en dus ook een kans om een jongere versie van jezelf (die die emotie nog voelt) te laten helen met onvoorwaardelijke liefde.

Want voorwaardelijke liefde zegt tegen een oncomfortabel gevoel: “Ik geef je mijn aandacht voor een bepaalde tijd zodat je weggaat want ik vind je niet leuk”

En onvoorwaardelijke liefde zegt tegen een oncomfortabel gevoel: “Ik geef je mijn aandacht voor zolang als je het nodig hebt zodat jij en ik samen kunnen helen want wij zijn één”

Voorwaardelijke liefde is egoïstisch omdat het alleen om mij gaat.

Onvoorwaardelijk liefde is zelfliefde omdat het om ons gaat. “Ons” betekent alle delen van jezelf inclusief de oncomfortabele gevoelens. Dit is liefde zonder voorwaarden voor ALLE delen van jezelf. Zelfliefde herkent maar één “Ik” met verschillende delen, net als één lichaam met veel cellen die samen het geheel maken.

Ik ben ikDit betekent dat voor zelfliefde er geen tijd beperking is omdat deze liefde voor altijd is want alles gebeurt toch in het hier en nu.

Er zijn geen voorwaarden en dus ook geen eisen.

Er is geen “moet” maar wel “mag”

Er is alleen maar de oprechte intentie om delen van jezelf te helpen helen en dit maakt een gigantisch verschil in je kwaliteit van het leven.

Vraagje: Als het om oncomfortabele (negatieve) gevoelens gaat heb je ooit bedacht of gezegd?

“Ik wil dat deze gevoelens weggaan, wanneer gaan ze weg?”

Of: “Ik heb alles gedaan om van dit probleem af te komen maar het komt steeds terug. Wanneer gaat het echt weg?”

Zo ja? Dan is deze mentaliteit van voorwaardelijke liefde hoogstwaarschijnlijk precies de reden dat de gevoelens niet weggaan en dus ook blijven terugkomen. Dit omdat je op die manier tenminste één deel van jezelf steeds afwijst en daarom kan dat deel van je niet echt geheeld worden.

Zelfafwijzing is eigenlijk het tegenovergestelde van Zelfliefde.

Dus als je jezelf echt wilt laten helen is het logisch en overduidelijk dat je dit alleen echt kan met zelfliefde. Anders gezegd onvoorwaardelijke liefde hebben voor de oncomfortabel emotie(s)

Dit simpel inzicht en verandering in je mentaliteit is wat nodig is als je echt wilt helen.

Want op het moment dat je dit inzicht op een diep niveau beseft, herkent, begrijpt en ook werkelijk toepast ervaar je dan gelijk een waanzinnige, indrukwekkende openbaring van:

“Daarom in het verleden lukt het mij niet om hier van af te komen omdat ik mijzelf constant aan het afwijzen was. Delen van mij vroegen steeds om heling en ik draaiende mijn rug naar ze toe.”

“Ze nodigde me uit om met ze te communiceren maar ik weigerde contact. Ze smeekte mij om hulp en ik deed mijn best om ze te negeren door afleiding te zoeken of dingen te doen om ze weg te krijgen.”

“Geen wonder dat dat mij pijn deed omdat dat het tegenovergestelde was van zelfliefde. Dat was zelfafwijzing.”

Vanaf nu…..

“Daarom is het nu tijd om dit gelijk te veranderen.

Vanaf nu herken ik, respecteer ik en accepteer ik ALLE delen van mijzelf onvoorwaardelijk, zonder oordeel, zonder verzet, zonder censuur. Als ik een oncomfortabel gevoel krijg herken ik dit als een belangrijke communicatie van een deel van mij dat mijn aandacht vraagt.”

“Vanaf nu is de kwaliteit van mijn aandacht liefdevol, respectvol, nieuwsgierig en behulpzaam. Het is een warme, krachtige, liefdevolle, zonnen straal vanuit mij hart omdat ik nu de wijsheid en het dieper begrip heb voor het natuurlijke mechanisme in mijn systeem dat constant de natuurlijke communicatie tussen mijn hoofd en mijn hart regelt, anders gezegd tussen mijn intellect en mijn gevoel.”

“En als ik even geen tijd voor oncomfortabele gevoelens (signalen) heb dan maak ik er wel tijd voor omdat mijn geluk, gezondheid en welzijn belangrijk is en mijn liefde voor alle delen van mijn zelf, onvoorwaardelijk, oneindig en onbeperkt is.”

“Dit is vanaf nu mijn normale mentaliteit, mijn warme energie en mijn standaard manier van doen. Dit is mijn leefstijl en hoe ik mijn leven voortaan ga leiden omdat ik voor geluk, welzijn en harmonie in het hier en nu kies, wat betekent dat ik nu, in plaats van in mijn hoofd wonen zoals vroeger, kies ik ervoor om in mijn hart te wonen zodat ik authentiek door het leven ga

“Ik besef nu dat ik eigenlijk zelfliefde ben en daarom houd ik onvoorwaardelijk van alle delen van mijzelf, en omdat ik een overvloed van zelfliefde heb deel ik dit graag met andere.”

Dus om het heel duidelijk samen te vatten en het nu af te sluiten:

Zelfliefde is onvoorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke liefde is liefde zonder weerstand tegen “wat is”

Zelfliefde is onvoorwaardelijke liefde voor ALLE delen van jezelf. Dit betekent al je goeie punten en al je slechte punten. Alle “negatieve” gedachtes en gevoelens en alle “positieve” gedachtes en gevoelens.

Vaker worden bepaalde gedachtes en gevoelens geaccepteerd als “goed” en andere als “slecht” Dit is voorwaardelijke liefde. Deze soort liefde komt vanuit je intellect en eist hoe liefde MOET zijn.

Deze soort liefde zegt: “Zolang als je bent zoals ik het wil, houd ik van je, anders houd ik van je niet” 

Zon hartWanneer ALLE gedachtes en emoties worden geaccepteerd voor wat ze zijn zonder dat ze zich niet moeten aanpassen op een mentale structuur is dit onvoorwaardelijke liefde. Deze soort liefde komt vanuit je hart.

Deze soort liefde zegt: “Ik herken, respecteer en accepteer je zoals je bent zonder oordeel en dus houd ik van je onvoorwaardelijk”

Dit is simpel gezegd: Zelfliefde

Zou je nu zelfliefde willen gebruiken om wat innerlijke heling te doen? Klik dan hier:

Zelfliefde toepassen op negatieve gedachtes 

Zelfliefde toepassen op oncomfortabele gevoelens

Zelfliefde – De hart schakelaar

Zelfliefde – Schrijf een hypnotische brief aan je ongeboren ik

Zelfrealisatie Amsterdam podcast afleveringen

Heb je nog een vraag?

Of wil je een afspraak maken voor een GRATIS CONSULT?

Zo ja, neem dan nu contact op met mij (Dave) via dit contactformulier of voor meer informatie klik hier: Gratis consult inplannen?

Belangrijk! Ik beantwoord e-mails altijd binnen twee dagen.

Als je binnen twee dagen geen e-mail van mij ontvangt, controleer dan je spam-map. Vooral als je een Gmail of Hotmail-account hebt omdat deze accounts heel vaak nieuwe e-mailadressen in de spam-map plaatsen. Als je je telefoonnummer aan mij doorgeeft zal ik je appen via WhatsApp in plaats van e-mailen.

Bedankt en een fijne dag nog!