Zelfliefde – Schrijf een hypnotische brief aan je ongeboren ik

Het schrijven van een hypnotische brief aan je ongeboren ik is een zeer krachtige methode om onvoorwaardelijke liefde aan jezelf te geven op het kernniveau (Onvoorwaardelijke liefde = Zelfliefde) en tegelijkertijd stelt het je in staat om een lijst te maken van wat je tot nu toe hebt geleerd en ook te laten beseffen wat belangrijk is in het leven voor jou.

Waarom schrijf je deze brief aan je ongeboren ik? Omdat je ongeboren ik totaal onschuldig is. Je ongeboren ik verdient onvoorwaardelijke liefde, is absoluut alles waard en is overduidelijk genoeg.

Je kunt deze brief gebruiken om je te helpen focussen op de meest fundamentele dingen in het leven die belangrijk zijn voor elke onschuldige baby aan het begin van zijn/ haar leven te weten. Bijvoorbeeld:

  • “Je bent onvoorwaardelijk geliefd”
  • “Je bent genoeg”
  • “Je bent waardevol”
  • “Je verdient geluk”
  • Enzovoort.

Je kunt ook de belangrijke inzichtelijke dingen in het leven opnoemen die je hebt geleerd.

Bijvoorbeeld:

Wees lief voor jezelf en anderen, respecteer jezelf en anderen. In plaats van te vergelijken en je te concentreren op wat je niet hebt, focus je op en waardeer je wat je al hebt. In plaats van jezelf constant te oordelen, vraag jezelf af: Wat heb ik hiervan geleerd? En gebruik dan die inzichten om het bij een volgende keer beter te doen, enzovoort.

Waarom is deze brief hypnotisch? Want zo’n brief schrijven is net als een hypnotische regressie.

Een van de veel voordelen van een hypnotische regressie is dat de oudere ik, inzichten, wijsheid en kennis kunt geven aan de jongere ik, en door dit te doen, kun je de manier veranderen waarop je dat verleden in deze toekomst hier en nu waarneemt.

Dit komt omdat je ongeboren/ baby ik, de onschuldige ik is waarop je hele leven is gebouwd. Je zou dit je hart of je ziel of je bewustzijn kunnen noemen. Het is de basis en de kern van alles wat je bent en zult worden.

Dus als je dingen op dat basisniveau verandert, zullen alle perspectieven, betekenissen en overtuigingen die daarna komen ook veranderen om overeen te komen met de nieuwe inzichten en begrippen.

Achteraf zijn wij allemaal experts

Heb je ooit gedacht:

“Als ik toen had geweten wat ik nu weet, was het heel anders gelopen en had ik het anders gedaan”

Als dit het geval is, betekent dit dat je nu iets nieuws hebt geleerd wat je toen nog niet wist.

Dus stel je voor dat je door je leven bent gegaan met de gedachte dat je niet goed genoeg was want dat werd je constant verteld door de autoriteiten in je leven, maar later leerde je dat dat niet waar was.

Hoe had je de dingen anders aangepakt als je toen wist dat je wel goed genoeg was?

Hoe had deze je mentaliteit, zelfvertrouwen, zelfbeeld, verwachtingen, motivatie enzovoort veranderd?

Hoe was het anders geweest?

Stel even dat je leven net als een stroom water is die uit een bron komt, en stel je voor dat het water bij de bron is gekleurd met de kleuren die je ouders het hebben gegeven en nog steeds wordt gekleurd door die kleuren, want dat is wat de oude programmering/ conditionering constant doet.

Als je vanaf nu de kleur van het water verandert, is dat geweldig. Maar het zal niet veranderen wat daarvoor was gebeurd want de programmering bij de bron zal het water blijven verkleuren met de eerdere programmering / conditionering van de autoriteiten in jouw leven.

Maar als jij de kleur van het water bij de bron verandert, wordt dan alles daarna beïnvloed en dus ook alles wat er in het verleden is gebeurd in de stroom van tijd vanaf het begin van je leven tot nu toe. Dit zal dan uiteraard je vroegere programmering en conditionering ook beïnvloeden.

Daarom zullen bij het terugkijken in het denkbeeldige verleden alle gebeurtenissen tussen hier en nu gekleurd worden met de nieuwe inzichten, begrippen en onthullingen. Dus als je bijvoorbeeld naar een situatie in het verleden kijkt waarin het leek alsof je niet goed genoeg was, kun je het plotseling vanuit een ander perspectief bekijken met de openbaring dat je eigenlijk goed genoeg was en dat je dat nu nog steeds bent.

Hypnose is constant aan het gebeuren

De meeste mensen realiseren zich niet dat wanneer je je voorstelt of doet alsof je automatisch in hypnose gaat en hoe meer je opgaat in het verbeelden of alsof doen, hoe dieper de hypnotische ervaring zal zijn.

Een deel van jou is altijd in hypnose omdat een deel van jou altijd openstaat voor suggesties. Dit is de reden waarom hypnose de hele tijd aan het gebeuren is. Mensen schakelen voortdurend in en uit verschillende trances. Soms is de overgang onmiddellijk en soms geleidelijk en soms is de verandering op te merken en soms niet.

We stellen ons voor of doen alsof dat er echt iets is dat wij noemen: ‘het verleden’. Maar het ‘verleden’ bestaat niet in de fysieke wereld. Het bestaat alleen in de mentale droomwereld in onze verbeelding.

We kunnen natuurlijk gebeurtenissen uit het verleden die al zijn gebeurd niet veranderen. Maar we kunnen de manier waarop we ze waarnemen altijd veranderen door nieuwe inzichten toe te passen. Wij kunnen ook bepaalde  percepties, betekenissen en belangen veranderen die wij aan ervaringen uit het verleden hebben geassocieerd.

Het nadelige in ons voordeel veranderen door ‘het verleden’ te veranderen

Uit mijn eigen ervaring kan ik deze voorbeelden geven: Ik had lange en diepe depressiefasen waarin ik suicide vaak als de enige uitweg beschouwde en die tijden waren erg moeilijk, vooral toen ik helemaal serieus over het leven werd en daardoor mijn humor en bekwaamheid om te kunnen lachen verloor, wat daarvoor mij altijd door die moeilijke fasen had geholpen.

In die tijd waren dat de ergste periodes van mijn leven, maar toen kreeg ik het inzicht dat alle gevoelens eigenlijk eerlijke onderbewuste communicaties zijn en het gevoel van depressie alleen kwam omdat ik andere gevoelens negeerde die er al heel lang aanwezig waren zoals verdriet, afwijzing, teleurstelling etc.

Ik besefte dat deze gevoelens eigenlijk boodschappers zijn en die probeerden met mij te communiceren. Toen werd het makkelijker om contact te maken met al deze gevoelens door zelfliefde toe te passen zodat ik goed van binnen kon helen. Meer info over zelfliefde hier: Zelfliefde

Dus een van de belangrijkste inzichten (ik had er veel) was om te begrijpen hoe mijn gevoelens en intellect met elkaar communiceren en dit begrip gebruiken om de communicatie goed te herstellen. En dit in mijn voordeel gebruiken om te kunnen helen, en later ook om anderen mensen te kunnen helpen om zichzelf te helpen zodat ze ook kunnen helen (een mooi geschenk om dit te kunnen/mogen doen)

Het perspectief veranderde van:

“Die tijden waren de slechtste tijden in mijn leven”

naar:

“Die tijden leerden me zeer waardevolle en belangrijke inzichten zodat ik mezelf en anderen later kon helpen.” (beide perspectieven zijn waar, maar ik kies ervoor om me meer te concentreren op het empowering perspectief omdat het in mijn voordeel is om dit te doen)

De betekenis veranderde van:

“Ik ben een slachtoffer en machteloos” (slachtoffer mentaliteit)

in:

“Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen geluk en ben begiftigd met krachtige inzichten, begrippen en wijsheid om mij en anderen te kunnen helpen.” (empowered mentaliteit)

Ik dacht niet meer in oordeel en schuld over het verleden maar in verantwoordelijkheid nemen en keuze in het hier en nu.

Dit is een van de grootste verschillen tussen een slachtoffer mentaliteit en een empowered mentaliteit.

Een slachtoffer mentaliteit denkt alleen in oordelen, schuld geven, afkraken en straffen (jezelf) en daardoor blijf je in het denkbeeldige verleden hangen.

Het creëert ook sympathie van anderen waar de slachtoffermentaliteit/identiteit van houdt omdat het het versterkt. (Sympathie is het tegenovergestelde van empathie)

Een Empowered mentaliteit denkt in; Wat kan ik hiervan leren? en het past deze belangrijke inzichten toe bij een volgende keer. Je neemt dan in het hier en nu de verantwoordelijkheid voor wat je NU kunt doen en kies je ervoor om dat werkelijk te doen!

Op die manier ga je er vooruit in plaats van in een denkbeeldige verleden blijven hangen. Je leert van je ‘fouten’ zeg maar.

Het belang veranderd van:

“Ik moet vasthouden aan het verleden omdat ik zoveel heb geleden en onrecht mij is aangedaan”

naar:

“Zodra de lessen zijn geleerd en die delen van mij zijn geheeld, is het verleden niet echt belangrijk en ik kan het loslaten. Het hier en nu is belangrijk, en ik heb deze inzichtelijke cadeaus gekregen om mezelf en anderen in het heden te kunnen helpen.”

Zelfafwijzing gebeurt in ons denken, niet in ons hart

Als je al onvoorwaardelijk van jezelf houdt zal het schrijven van deze soort brief veel gemakkelijker voor je zijn als wanneer je denkt dat je niet van jezelf onvoorwaardelijk houdt. Later zal ik je enkele tips geven hoe je dit kunt doen zelfs als je denkt dat je niet van jezelf houdt zodat je ook een hypnotische empowerende brief kunt schrijven aan jouw ongeboren ik.

Als je denkt dat je niet onvoorwaardelijk van jezelf houdt, is dat de programmering/ conditionering in je denken die dat zegt omdat je hart dat nooit zou zeggen. Alleen de programmering in het intellect zou dat ooit zeggen en we ontvangen deze programmering in het begin van ons leven, in de eerste plaats van de autoriteiten in ons leven zoals onze ouders of voogden en daarnaast andere familieleden, vrienden, kennissen, leraren enzovoort.

Als we heel jong zijn, staan we helemaal open voor suggesties van de autoriteiten in ons leven omdat we nog niet hebben geleerd hoe we de dingen zelf kunnen doen en dat willen we wel leren. We zijn heel nieuwsgierig, speels en bereid om te experimenteren en fouten te maken. We hebben heel weinig negatieve programmering die ons vertelt dat wij bijvoorbeeld, niet goed genoeg zijn, dom, lelijk, een teleurstelling zijn, niet geliefd zijn, enzovoort.

Jouw programmering / conditionering creëert jouw subjectieve werkelijkheid en jouw subjectieve werkelijkheid is jouw persoonlijke hypnose die ook jouw persoonlijke waarheid is

Als je begrijpt hoe dit systeem werkt kun je ook begrijpen dat er nooit iets echt mis is met de echte ik (onschuldige baby).

Je zou deze ‘onschuldige baby ik’ je hart of je ziel of je bewustzijn kunnen noemen.

Er is alleen iets mis met de programmering in je ‘biologische computer’ (je lichaam/geest) en deze programmering kan op elk moment worden bijgewerkt en gewijzigd als je weet hoe je dit kan.

Deze innerlijke programmering of met andere woorden deze conditionering, creëert jouw persoonlijke hypnose.

Je kunt het zo zien met dit eenvoudige rekensommetje:

Trance + Suggestie = Hypnose

Of om het op een andere manier te zeggen:

Focus van aandacht (trance)

+ Waargenomen informatie (suggestie)

= Het programmeren/ conditionering van je biologische computer en de ervaring die daarmee gecreëerd wordt (hypnose)

We hebben allemaal het vermogen om te beseffen, waarnemen en dus ook te ervaren wat er gebeurt. Dit geldt voor ons ALLEMAAL

In die zin is ‘jouw hypnose’ de ervaring die wordt gecreëerd door de programmering / conditionering die je als ‘de waarheid’ hebt geaccepteerd.

Dit is een persoonlijke waarheid maar het is NIET ‘de waarheid’ omdat het eraan ligt hoe je het bekijkt.

Er is maar één waarheid (de waarheid) die voor ons allemaal geldt, en dat is dat we allemaal het vermogen hebben om te kunnen beseffen, waarnemen en dus ook te ervaren wat er gebeurt.

De rest is een tijdelijke subjectieve (persoonlijke) waarheid die wordt beïnvloed door de filters die we gebruiken en de programmering/conditionering die wij in onze biologische computer hebben, die in hoge mate wordt gecreëerd door de taal die we hebben geleerd.

Dus als je programmering bijvoorbeeld zegt dat je niets waard bent, je bent niet genoeg, je verdient geen liefde, enz, zal deze programmering een ervaring creëren dat overeenkomt met deze suggesties omdat het een bepaalde mentaliteit, filters en verwachtingen zal creëren waardoor je de wereld waarneemt en dus ook ervaart.

Taal is erg krachtig en kan je super makkelijk hypnotiseren. Het is dus belangrijk om de juiste automatische denkpatronen in je denken te programmeren omdat deze automatische (onderbewuste) denkpatronen je constant hypnotiseren en voortdurend je mentale realiteit creëren waarmee je de wereld waarneemt, en jouw realiteit is jouw hypnose.

Dus in dit geval zal deze programmering / conditionering (hypnose) je de ervaring geven dat; je bent niets waard, je bent niet genoeg, je verdient geen liefde. Dit zal vaak een bepaald soort gedrag creëren en dat gedrag zal ook anderen uitnodigen om je op die manier te behandelen. Daardoor wordt een feedbackloop gecreëerd die de hypnose zal versterken (in dit geval de ervaring van niet genoeg bent)

Een bepaald soort gedrag kan bijvoorbeeld zijn dat je probeert te ‘bewijzen’ dat je goed genoeg bent door te laten zien dat je ergens heel goed in bent door bepaalde doelen te bereiken.

Je programmering zou kunnen zijn dat je alleen liefde, aandacht en waardering van je ouders (of verzorgers) krijgt als je goede cijfers haalt, bepaalde doelen bereikt en aan hun verwachtingen voldoet. Ik noem dit: ‘Het mentale rekensommetje’

Het mentale rekensommetje in dit geval zou zijn: doelen bereiken = ik ben goed genoeg, dus als ik de doelen niet bereik, betekent dit dat ik niet goed genoeg ben, en dan zal de negatieve zelf-praat (de programmering) beginnen je te vertellen dat je niet goed genoeg bent en hiermee je nog meer hypnotiseren om dit te geloven waardoor deze feedbackloop wordt versterkt.

Of misschien probeer je niet eens iets te bereiken omdat je gewoon niet gelooft dat je goed genoeg bent en je nooit zou kunnen bereiken wat nodig is. In dit geval zou je een aandoening of probleem kunnen ontwikkelen waarmee je sympathie en compassie van andere krijgt (slachtoffer role), wat niet echt liefde is maar het is beter dan niets.

Het mentale tekensommetje in dit geval zou zijn: mijn aandoening/probleem hebben = ik ben geliefd, dus als ik deze aandoening/probleem kwijtraak, betekent dit dat ik helemaal geen liefde zal krijgen. Ik moet dus eraan vasthouden. Dit had ik zelf met hooikoorts voor ongeveer 3 maanden per jaar voor ongeveer 40 jaar!

De mentale saboteur

Of misschien creëert je intellect een ‘saboteur’ in je denken. Deze ‘saboteur’ zal proberen je te ‘beschermen’ tegen wat hij denkt een probleem is (pijnlijke gevoelens) door elke poging die je doet om iets te bereiken te saboteren omdat hij vanuit de mentale programmering ‘gelooft’ dat je niet goed genoeg bent en daarom (denkt hij) dat alles je toch zal mislukken.

Als je faalt, zal dat falen resoneren met de mentale programmering dat je niet goed genoeg bent en daarom ‘bevestigen’ dat je geen liefde verdient. Hij probeert je dus te ‘beschermen’ door je te ontmoedigen zodat je er aan niets begint door je veel negatieve zelfpraat te geven die hij geleerd heeft van je ouders/verzorgers. Zo zal de teleurstelling niet zo groot zijn denkt hij.

Je kunt het zo vergelijken alsof je een berg gaat klimmen maar er is een overtuiging dat je het niet zult halen omdat je zeker zult vallen. Hoe hoger je op de berg komt, hoe groter de val zal zijn wanneer je valt. Daarom zal de saboteur je proberen te ontmoedigen zodat je niet kunt vallen. En als je toch begint te klimmen en je valt (omdat hij je steeds ontmoedigd), zal de teleurstelling minder zijn en de pijn niet zo groot zijn. Zo kan een overtuiging worden gecreëerd die zegt:

“Geloven dat ik iets kan bereiken = Teleurstelling (pain) = Nooit proberen”

of

“Ik ben geen liefde waard, wat betekent = het heeft geen zin om het te proberen”

Maar als je programmering / conditionering zegt dat je het waard bent, je bent genoeg, je verdient liefde zal deze programmering dan die ervaring creëren.

Omdat het intellect in de dualiteit leeft, zal het beoordelen of de liefde verdiend is op basis van je programmering / conditionering die je als de waarheid hebt geaccepteerd (meestal van de autoriteiten in jouw leven). Deze liefde is dus voorwaardelijk.

En omdat het hart in de non-dualiteit leeft zal er geen oordeel zijn. Het hart weet niet hoe het moet oordelen. Oordeel vindt plaats in ons denken. Het hart erkent dat bij onze geboorte wij onschuldig zijn en daarom verdienen wij liefde onvoorwaardelijk. Deze liefde is daarom onvoorwaardelijk en omdat deze onvoorwaardelijke liefde niet mentaal is hoeft het niet te passen in de mentale oordelen of mentale structuren die gecreëerd zijn door de programmering of conditionering.

Het mentale rekensommetje

Dit mentale rekensommetje is een mentale constructie in je denken (je programmering / conditionering) waarin je iets in het bijzonder moet hebben, doen of zijn om te ‘bewijzen’ dat je goed genoeg bent of dat je liefde waard bent.

Op een diep niveau weet je dat je altijd goed genoeg bent want toen je werd geboren was je volkomen onschuldig. Vanuit het gezichtspunt van het leven op het wezensniveau is dit juist vanwege het feit dat je leeft.

Maar op het mentale niveau moet je aan de autoriteiten in je leven (en misschien anderen) bewijzen dat je goed genoeg bent en daarom wordt het mentale rekensommetje gemaakt in je programmering en dit rekensommetje zegt: je moet iets hebben, doen of zijn om te ‘bewijzen’ dat je genoeg bent, dat er van je mag worden gehouden, dat je gewaardeerd bent. Als je doet wat er van je verwacht wordt krijg je dan als het ware het koekje en zo niet, geen koekje voor jou.

In deze metafoor is het koekje: Liefde. Aandacht. Waardering. Om te weten dat je genoeg bent enz.

Deze is voorwaardelijke liefde omdat je aan bepaalde verwachtingen en voorwaarden moet voldoen om de beloning te krijgen anders geen liefde voor jou, geen aandacht voor jou of geen waardering voor jou omdat je deze moet ‘verdienen’.

Maar dit ‘bewijs’ is alleen in de mentale droomwereld van het denken nodig en we kunnen dit besef onderzoeken om te zien of het waar is door deze eenvoudige vraag aan onszelf te stellen:

“Zonder gebruik te maken van het denken en taal, wat betekent het woord ‘genoeg’ eigenlijk?”

Het antwoord is simpel, het zou helemaal niets betekenen want het zou gewoon een geluid zijn zonder dat er een betekenis aan wordt toegekend.

Dus doe even alsof je nu terug in de tijd kunt gaan alsof je een film terugspoelt of naar het begin van een boek gaat, en ga terug naar toen je voor het eerst werd geboren en laten we zeggen dat je ongeveer zes maanden oud bent, en je ligt daar in je bed, en je bent gewoon naar het plafond aan het staren of wat dan ook. Je denkt niet aan dingen zoals:

Happy baby in cot

“Ik hoop dat ik genoeg ben, ik zal mezelf moeten bewijzen. Oh nee, ik heb over mezelf gekwijld, wat gaan de mensen van me denken?”

Je hebt die mogelijkheid nog niet omdat je nog geen taal hebt geleerd, dus je weet niet wat die dingen betekenen en daarom is in jouw ervaring alles gewoon goed zoals het is. Je hoeft niet te bewijzen dat je genoeg bent omdat je niet eens weet wat het woord ‘genoeg’ betekent. Maar naarmate je ouder wordt en leert spreken worden deze concepten in je denken geprogrammeerd. Met andere woorden word je gehypnotiseerd met deze suggesties!

Begrippen zoals ‘je bent genoeg’ is waar het probleem begint omdat alle problemen alleen in de mentale droomwereld van je programmering bestaan en niet in de fysieke realiteit want zonder gebruik te maken van het denken of taal, wat betekent het woord ‘probleem’ eigenlijk?

Laptop metafoor

Laten we een eenvoudige metafoor gebruiken om de dynamiek van een onschuldig hart / onbeperkt potentieel te begrijpen.

Een persoon is net als een laptop.

Als we in de baarmoeder zitten wordt de laptop in elkaar gezet en als we geboren zijn is de laptop klaar voor gebruik in de fysieke wereld.

We worden geboren met een basisbesturingssysteem dat heel basale dingen kent. Ons instinct weet bijvoorbeeld dat als we huilen of schreeuwen dat we aandacht, eten of warmte enz. krijgen. Maar we kunnen nog niet praten, lopen, ons eigen eten klaarmaken of zelfs beoordelen of we wel goed genoeg zijn of niet omdat wij nog niet taal heeft geleerd en het ook heeft begrepen.

De programma’s zijn nog niet in onze biologische computer (laptop) gezet.

Het potentieel om programma’s in de laptop te stoppen is eindeloos en wat de laptop kan doen, hangt grotendeels af van de programma’s die erin zijn geprogrammeerd. Deze programma’s zijn dingen zoals vaardigheden, gedrag, mentaliteit, overtuigingen etc.

Als baby zijn we volkomen onschuldig en deze natuurlijke onschuld is de basis waarop de programmering zal worden gebouwd. Net als in de laptop zit er een harde schijf klaar om nieuwe informatie op te slaan en deze harde schijf is neutraal.

Afhankelijk van de programmering die we ontvangen, kunnen we gemakkelijk een vriendelijk, zorgzaam mens of een totaal monster worden. En dit zal worden bepaald door verschillende dingen zoals onze genetische samenstelling, onze omgeving, onze ervaringen en wat ons wordt verteld dat ‘waar’ is door onze autoriteiten (ouders of voogden) enzovoort.

Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat deze innerlijke programmering en conditionering op elk moment kan worden veranderd als je dat wilt.

Je kunt het beschouwen als een afspeellijst in je muziekbibliotheek. Misschien vond je vroeger de muziek daarin wel leuk maar nu resoneert het gewoon niet meer met je. Zou je er nu gewoon naar blijven luisteren en zeggen: “Dit is saai, ik haat dit nummer, enz.”?

Of zou je het veranderen? Vervang misschien enkele nummers door nieuwe nummers of maak gewoon een nieuwe afspeellijst met nieuwe nummers die resoneren met wie je nu bent? Nou hetzelfde geldt voor je innerlijke programmering/ conditionering.

Er zijn veel verschillende tools die je kunt gebruiken om deze te veranderen zoals bijvoorbeeld, hypnotherapie, zelfhypnose, meditatie en zelfliefde.

Daarom is deze soort zelfliefdebrief aan je ongeboren ik zo krachtig omdat je belangrijke veranderingen op een kernniveau maakt wat betekent dat de rest die erna kwam ook moet veranderen!

Tips voor het schrijven van deze soort zelfliefdesbrieven

Als je denkt dat je niet genoeg van jezelf houdt zijn hier enkele tips om je te helpen.

Allereerst kun je jezelf afvragen:

“Wie zegt dat ik niet genoeg ben, dat ik niet lief ben, dat ik het niet waard ben?”

“Is het mijn hart dat dit zegt?”

“Of is het mijn denken (programmering / conditionering / hypnose) dat dit zegt?”

Spoiler alert! Het zal altijd je denken zijn dat dit zegt omdat je hart het nooit zou zeggen. Dit omdat je hart niet oordeelt. Dan zou je jezelf kunnen afvragen:

“Van wie is de ‘stem’ die dit zegt?”

“Als ik deze stem zou moeten toewijzen aan iemand die ik uit het verleden ken, wie zou dat dan zijn?”

Vaker wel dan niet zal het de stem van je ouders of voogd zijn omdat zij je biologische computer hebben geprogrammeerd toen je jong was toen je volledig openstond voor hypnotische suggesties. Zij waren als het ware de ‘scriptwriters’ in jouw film. Ze creëerden het personage die je gaat spelen.

De vraag is:

Wil je NU de verantwoordelijkheid nemen om het personage en het script te herschrijven naar wat jij wilt?

Of wil je het houden zoals zij dat willen en hun leven leiden in plaats van je eigen leven?

Met andere woorden, wil je het leven van je ouders leiden en zijn zoals zij, of wil je je eigen leven leiden en onafhankelijk zijn van hun en anderen?

Het is echt jouw keuze en verantwoordelijkheid in het hier en nu!

Dus stel je voor of doe alsof (ga in hypnose) dat je het vermogen hebt om waardevolle inzichten en geleerde lessen te geven aan een onschuldige baby die nog niet geboren is. De baby hoeft niet te accepteren wat je zegt, het zijn slechts inzichten en suggesties.

Schrijf alle dingen op die belangrijk zijn voor een onschuldige baby om te weten, zoals:

  • “Je bent onvoorwaardelijk geliefd”
  • “Jij bent genoeg”
  • “Jij bent waardig”
  • “Je verdient geluk”

En ook alle belangrijke inzichten die je hebt geleerd. Ik heb verderop op deze pagina een voorbeeld gemaakt. Voel je helemaal vrij om daar iets uit te halen en te gebruiken als je dat wilt. Je kunt hem op deze manier beginnen:

“Lieve onschuldige baby die nog niet geboren is, schrijf ik je deze brief vanuit mijn hart om ………….”

Als je de brief af hebt en je bent er blij mee (het hoeft niet perfect te zijn, sta het jezelf toe om ‘het verkeerd te doen’), vervang je de:

“Lieve onschuldige baby die nog niet geboren is”

met

“Lieve (je eigen naam) die nog niet geboren is”

en lees hem hardop voor en merk hoe je je VOELT terwijl je hem leest.

Ook al denk je misschien dat je niet van jezelf houdt, misschien ken je iemand die wel van je nu of uit het verleden heeft gehouden. Dit kan een ouder, broer, zus, grootouder, oom, tante, vriend of zelfs een huisdier zijn!

Stel je voor of doe alsof (ga in hypnose) wat die persoon voor jou zou willen. Dus als het bijvoorbeeld een grootouder was, zou je kunnen vragen:

“Als ik mijn grootmoeder zou vragen waarom ze onvoorwaardelijk van me houdt, wat zou ze dan zeggen?”

Het antwoord zou kunnen zijn: “Omdat je uniek bent en liefde en vriendelijkheid verdient en je bent heel speciaal voor mij”

Deze kun je dan gebruiken in je brief. “Je bent uniek en verdient liefde en vriendelijkheid en je bent heel speciaal voor mij”

Of als je echt gelooft dat niemand van je zou houden, stel je dan voor of doe alsof (ga in hypnose) wat een persoon zou willen voor iemand anders van wie ze wel onvoorwaardelijk houden. Je zou kunnen vragen:

“Als ik iemand zou vragen waarom ze onvoorwaardelijk van een baby zouden houden, wat zouden ze dan zeggen?”

Het antwoord zou kunnen zijn:

“Omdat het zo onschuldig is en ik wil dat het een gelukkig leven heeft omdat het dit verdient”

Je zou dit dan in jouw brief kunnen gebruiken: “Je bent zo onschuldig en ik wil dat je een gelukkig leven hebt omdat je dit verdient”

Hier zijn twee voorbeelden van een zelfliefdebrief.

Eén is geschreven door een client van mij (gebruikt met haar toestemming) en één geschreven door mij.

In de mijne heb ik mij best gedaan om therapeutische inzichten, ideeën en realisaties die ik vaak gebruik in sessies met mensen erbij te doen zodat jij er ook voordeel aan kunt hebben. Voel je vrij om alles wat erin staat te gebruiken voor jezelf als het helpend zou zijn. Geniet ervan!

Marions brief (vertaald uit het Engels)

Marion, je bent zo mooi en zo bijzonder! Houd dat altijd in gedachten, ongeacht van wat andere mensen zouden zeggen of zouden denken over jou!

Het leven is niet gemakkelijk en zal soms heel moeilijk zijn. Maar het is ook heel mooi, goed, opwindend en gevuld met veel bijzondere, aardige en liefdevolle mensen – net zoals jij!

Weet altijd dat je het waard bent! Waardig voor ware en onvoorwaardelijke liefde. Waardig voor uitstekende gezondheid, natuurlijke schoonheid, en echte vriendschappen. Waardig om diepe connecties, groot succes en ultiem geluk te hebben! Je verdient het allemaal! Je verdient het om alles te ontvangen waar je echt naar verlangt! Vooral omdat je weet dat je intenties altijd worden geleid door liefde, mededogen en vrede.

Je familie zal het je heel moeilijk maken om je te laten geloven dat je geen goede mens bent of niet waardig genoeg bent. Weet dus altijd en geloof diep dat JIJ GOED BENT, want dat is de waarheid!

Er zullen vrienden zijn die doen alsof ze vrienden zijn, collega’s die je vertrouwen beschamen, managers die je niet respecteren en geliefden die je hart breken. Elke persoon die je kwetst en/of teleurstelt, zal je laten denken dat er iets mis met je is. Je gaat aan jezelf twijfelen. Je zult denken dat er iets mis met je is en dat je de liefde niet waard bent, maar weet alsjeblieft dat je het wel waard bent! Weet dat deze mensen bedoeld zijn om je uit te dagen om je sterker te maken, en om je te laten groeien.

Je bent mooi, van binnen en van buiten. Je bent slim, ambitieus, sterk, grappig en gedreven. Je hebt zoveel potentieel om een ​​bevredigend en gelukkig leven te leiden. Geloof in jezelf, vertrouw op het leven, zet je in voor doelen en volg je hart! LIEFDE is het enige waar het leven om draait! Wees dus altijd vriendelijk en respectvol. Je weet nooit met wie je spreekt, en wat de mensen hebben ervaren, wat ze hebben meegemaakt en ze gevormd hebben tot wie ze zijn. Dus wees begripvol, geduldig, vriendelijk, liefdevol, medelevend, respectvol en vooral vrij van oordeel! Ook naar jezelf toe!

Houd onvoorwaardelijk van jezelf! Accepteer zowel je gebreken als je deugden! Streef altijd naar groei en wees een goed rolmodel, maar vergeet niet om niet te streng voor jezelf te zijn op de dagen dat je dat niet helemaal waarmaakt. Weet dat je een mens bent! Weet dat je fouten maakt! En weet ook dat als je toch een fout maakt, die fouten belangrijk zijn voor groei! Je bent niet perfect en dat hoeft ook niet!

Weet dat je precies goed bent zoals je bent en vertrouw erop dat het leven zal gebeuren zoals het hoort te gebeuren. Het is allemaal met elkaar verbonden! Dus vertrouw en houd een positieve mindset! Je bent zo uniek en zo’n geweldig mens! Weet het, geloof het en leef het!

Neem de tijd voor jezelf om jezelf te leren kennen, te hergroeperen en bij te sturen waar nodig. Vertrouw op je gevoel – je intuïtie is je ZELFLIEFDE die praat, wetende wat goed voor je is en wat niet. Luister dus naar jezelf, maar wees vriendelijk en begripvol als je niet luistert en ervan leert. Weet dat jij alle antwoorden hebt!

Jij bent de LIEFDE en alles wat je eigenlijk nodig hebt! Wees dus altijd JIJ, omdat je precies goed en genoeg bent zoals je bent! Ik hou van je, Marion!

Dave’s brief

Lieve ongeboren Dave, schrijf ik je deze brief vanuit mijn hart om je enkele belangrijke inzichten en begrippen te geven die de kwaliteit van je leven en van degenen met wie je in contact zult komen enorm zullen verbeteren.

Het leven is een groot avontuur en je zult veel dingen meemaken, sommige geweldig en sommige niet zo geweldig.

Wat iemand je ook vertelt, weet altijd diep van binnen dat:

Jij bent genoeg.

Jij bent waardig.

Jij bent uniek.

Je bent onvoorwaardelijk geliefd.

Je bent niet beter of slechter dan een ander. Ieder mens is gelijk. We zijn allemaal als waterdruppels in de zee van het leven. Elke druppel is speciaal en uniek. Geen druppel is beter of slechter dan een andere druppel. Dus daarom kan geen enkele druppel ooit een andere druppel eerlijk beoordelen als de gene beter of slechter is dan zichzelf.

Houd altijd onvoorwaardelijk van jezelf en doe je best om altijd eerlijk tegen jezelf te zijn, ook al moet je af en toe liegen om je weg te vinden in de buitenwereld.

Doe je beste om van alles het beste van te maken. Falen betekent gewoon leren. Als je ‘faalt’ in plaats van jezelf te oordelen en afkraken, vraag jezelf dan gewoon af:

Wat heb ik van die ervaring geleerd?”

“Nu ik dit weet, hoe kan ik het voortaan anders of beter doen?”

Waarom is het belangrijk om het voortaan op deze manier te doen?”

Zo groei en bloei je van alle ervaringen die je opdoet.

Vraag jezelf:

“Is dit helpend om te krijgen wat ik wil?”

“Is het realistisch om dit te verwachten?”

en als het niet helpend of realistisch is:

“Wat kan ik er nu aan veranderen?”

Je ouders zullen je nooit accepteren zoals je bent. Er zullen vele keren zijn dat je je totaal geïsoleerd, waardeloos, machteloos, afgewezen, teleurgesteld, vernederd, alleen, verdrietig, enz. zult voelen, maar weet dat je nooit echt alleen bent, want je instinct en intuïtie zullen je altijd leiden door je te laten VOELEN wat resoneert met jou.

Vertrouw ze, want ze zijn er voor je en zullen je nooit verlaten. Ze zijn je machtigste en meest vertrouwde bondgenoten. Je pad is heel anders dan wat je ouders voor je willen (in werkelijkheid wat ze voor zichzelf willen)

Wees empathisch tegenover je ouders want ze hebben hun eigen uitdagingen en blijf toch altijd authentiek tegenover jezelf en laat je nooit door iemand emotioneel chanteren om te doen wat ze willen dat je doet. Ze zullen het proberen en als je het toestaat, zullen ze je manipuleren door je egoïstisch te noemen omdat je niet doet wat ze willen dat je doet, vooral je moeder.

Wees altijd authentiek. Dit betekent trouw blijven aan jezelf! Houd onvoorwaardelijk van jezelf, de goede delen en de minder goede delen. Als je je hart volgt, ben je authentiek omdat je hart je ware ik is. Je intellect creëert de denkbeeldige ik.

Als mensen je niet steunen en niet begrijpen, laat ze dan gaan zodat je meer ruimte hebt om de diepere connecties te maken met de mensen die je wel waarderen en met je resoneren. Als de ene deur sluit, gaat er een andere deur open. Leef jouw leven, niet dat van andere mensen. Je hart zal je vertellen welke kant je het beste op kunt, luister ernaar, voel het, waardeer het, want op het diepste niveau ben jij je hart.

Luister, zie en voel je eigen gevoelens, herken en erken ze en plaats ze op de eerste plaats boven de gevoelens van anderen terwijl je ook de gevoelens van anderen respecteert omdat jou gevoelens je innerlijke navigatiesysteem zijn.

Jezelf zijn is niet egoïstisch. Jezelf zijn is zelfliefde.

Authentiek zijn is heel belangrijk als je gelukkig wilt zijn. Authentiek zijn betekent niet tegen jezelf liegen en als je merkt dat je tegen jezelf liegt, erken dat dan, want dat is ook authentiek zijn.

Wees blij, geniet, lach, maak grappen en neem het leven niet te serieus want het is een geschenk dat je elke dag gratis krijgt. Wees dus speels en waardeer wat je wel hebt in plaats van te klagen over wat je niet hebt.

Het leven is je niets verschuldigd en het geeft je elk moment van elke dag een gratis geschenk dat ‘het heden’ wordt genoemd. Leer van het verleden, plan voor de toekomst en leef in het hier en nu, want hier ligt al je echte kracht en vermogen!

Het kostte me een heel leven om deze inzichten te realiseren en deze belangrijke lessen te leren en ik geef ze nu aan jou zodat je meteen van de voordelen kunt genieten zonder alles te hoeven doormaken wat ik heb doorgemaakt om dit te leren.

Geniet, waardeer, lach, maak grappen, wees speels, relax en blijf leren. Wees je bewust van het feit dat je bewust bent en blijf beseffen op een diep niveau dat je altijd genoeg bent en dat jij het bewustzijn bent dat alles in de droom van het leven mogelijk maakt. Zonder jou is er geen ervaring vanuit jouw perspectief!

Jij bent de universele energie gericht op één punt in jezelf. Dus blijf jezelf herkennen in anderen, want zij zijn jou in een andere vorm en jij bent hun in jouw vorm.

Wanneer je authentiek blijft en de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen geluk en leven, word je de koning van je eigen realiteit (hypnose) zittend op de troon van je onderbewustzijn waar je thuishoort. Eis jouw koninkrijk op omdat dit je geboorterecht is en regeer met onvoorwaardelijke liefde omdat jij de onvoorwaardelijke liefde bent.

Geniet er echt van je leven lieve Dave.

Hartelijke groet van je oudere ik!

Meer weten over zelfliefde?

Klik hier:

Zelfliefde

Zelfliefde toepassen op negatieve gedachtes

Zelfliefde toepassen op oncomfortabele gevoelens

Zelfliefde – De hart schakelaar

Zelfrealisatie Amsterdam podcast afleveringen

Heb je nog een vraag?

Of wil je een afspraak maken voor een GRATIS CONSULT?

Zo ja, neem dan nu contact op met mij (Dave) via dit contactformulier of voor meer informatie klik hier: Gratis consult inplannen?

Belangrijk! Ik beantwoord e-mails altijd binnen twee dagen.

Als je binnen twee dagen geen e-mail van mij ontvangt, controleer dan je spam-map. Vooral als je een Gmail of Hotmail-account hebt omdat deze accounts heel vaak nieuwe e-mailadressen in de spam-map plaatsen. Als je je telefoonnummer aan mij doorgeeft zal ik je appen via WhatsApp in plaats van e-mailen.

Bedankt en een fijne dag nog!