Vaste denkpatronen aanpassen en optimaliseren

Op deze pagina is een simpel proces dat je als een spelletje kunt beschouwen om je vaste denkpatronen te her-programmeren.

Je doet dit door ze eerst te onthullen en daarna aan te passen en te optimaliseren met specifieke vragen zodat ze actueel blijven en werken in jouw voordeel in plaats van in jouw nadeel.

Ik vind dat dit natuurlijke vermogen echt normaal is om regelmatig toe te passen om je vaste denkpatronen actueel te houden. Als je dit niet in je basis programmering hebt is het geen wonder dat je constant wijsgemaakt worden door de gedachtes in je denken!

Ten eerste is het goed om gelijk te beseffen dat taal hypnotiseert jou heel erg! Dus de vaste denkpatronen die je over tijd hebt opgebouwd zijn jou constant aan het hypnotiseren. De vraag is:

“Werken ze (nog) in jouw voordeel?”

Zo ja, prima! Houd het zo!

Zo nee, dan is het hoge tijd om ze aan te passen en te optimaliseren zodat ze wel in jouw voordeel werken en dit doen we op een leuke manier door dit simpel spelletje te spelen!

Hoe speel je dit spelletje?

Ten eerste schrijf je je oude nadelige vaste denkpatronen op één kant van een leeg velletje.

Vervolgens stel je een hypnotisch onderzoek in om er achter te komen als deze vaste denkpatronen (nog) kloppen. Vaak slikken men alles voor zoete koek van wat hun vaste denkpatronen suggereren. Dit is onverstandig want vaak kloppen deze vaste denkpatronen helemaal niet meer!

Je stelt dus kritische vragen aan jezelf om deze suggesties (vaste denkpatronen) te betwisten. Ik noem dit een “Hypnotisch onderzoek” omdat door deze vragen aan jezelf te stellen ga je achter de schermen in je onderbewuste denken om er bewust te worden van je automatische vaste denkpatronen. En door dit te doen ga je eigenlijk automatisch in een bepaalde soort hypnotische trance zou je kunnen zeggen.

Wanneer je klaar bent met je hypnotische onderzoek door deze kritische vragen te stellen, heb je je oude denkpatronen op één kant van het papier opgeschreven en hopelijk zijn ze al wel een beetje of helemaal aangepast in jouw voordeel. Deze kant van het papier zou je ‘het probleem kant’ kunnen noemen.

Je draait dan dat velletje om en op de andere kant ga je dan je nieuwe vaste denkpatronen opschrijven.

Deze andere kant zou je ‘de oplossing kant’ van het papier kunnen noemen. 

De nieuwe denkpatronen creëer je met behulp van andere vragen die je aan jezelf gaat stellen en vervolgens kun je deze nieuwe denkpatronen opschrijven om ze op een rijtje te zetten en gelijk in je denken te programmeren

Dit ‘omdraaien’ van het papier is niet alleen een fysieke actie maar ook een mentale actie want je draait het velletje fysiek om en tegelijkertijd draai je het denkpatroon om van nadelig naar voordelig. Dit is de bedoeling.

Met andere woorden, in plaats van focussen op wat je niet wilt, focus je op van wat je wel wilt. Je focust je aandacht op het nieuwe in plaats van op het oude.

Je draait dus letterlijke en figuurlijk een oud nadelig (vast) denkpatroon om in een nieuw voordelig denkpatroon. Elke keer dat je dit doet, programmeer je je onderbewuste om dit in je denken automatisch te doen. Het gebeurt dan metaforisch en fysiek tegelijkertijd en daarom werkt het zo krachtig en effectief!

Onder het begrip vaste denkpatroon kun je denken aan: (negatief of positief)

 • Gedachtes 
 • Overtuigingen
 • Percepties
 • Suggesties
 • Ideeën
 • Enzovoort (eigenlijk zijn deze labels allemaal verschillende vormen van gedachtes)

Dit simpel proces / spelletje is geschikt voor jou als je:

 • constant in je gedachtes bent met je aandacht en last van negatieve / nadelige gedachtes hebt.
 • beperkte overtuigingen hebt
 • weinig aandacht hebben voor het hier en nu omdat ze constant in een denkbeeldig verleden of toekomst bent met je aandacht.
 • je denkt of je een gevoel hebt van: “Ik loop vast” “Ik hou mijzelf tegen” “Ik klaag te veel” “Ik voel mij te vaak onrustig” enzovoort
 • gewoon meer controle willen hebben over je vaste denkpatronen.
 • Enzovoort

Ondanks het feit dat dit proces / spelletje voor iedereen geschikt is, is het bijzonder goed voor jou als je over kritisch / analytisch bent. Dit omdat dit proces je waardevolle kritische analytische denkvermogen in een positieve zin gebruikt zodat het wel in jouw voordeel werkt.

Vaak wanneer wij in de mentale gevangenis van het verleden vastzitten is het omdat wij ons kritisch analytisch denkvermogen proberen te gebruiken om eruit te komen. Op die manier wordt dit soort waardevolle manier van denken verkeerd toegepast. De symptomen van dit zijn vaak:

 • 1. Wij focussen op wat wij NIET willen. Wij focussen op het probleem
 • 2. Bij het probleem stellen we de “Waarom?” vraag veel te vaak. De waarom vraag zoekt bevestiging. Het benadrukt, versterkt en maakt de suggestie / veronderstelling concreet. Dit betekent dat als het over je probleem gaat wordt je probleem dan opnieuw, bevestigt, benadrukt, versterkt en ook concreet gemaakt.
 • 3. Wij analyseren gefocust op het probleem in plaats van op de oplossing.

Dit simpel proces / spelletje maakt gebruik van deze waardevolle vermogens door simpelweg de focus om te draaien.

 • 1. Wij focussen op wat wij WEL willen. Wij focussen op de oplossing
 • 2. Bij de oplossing en wat wij willen, stellen we de “Waarom?” vraag. Daarom wordt de oplossing opnieuw, bevestigt, benadrukt, versterkt en wordt dus ook concreet gemaakt om de nieuwe vaste structuren vast te zetten die wel in onze voordeel werken omdat ze overeenkomen met wie wij NU zijn en wat wij NU willen.
 • 3. Wij analyseren gefocust op de oplossing in plaats van op het probleem.

De tekst wat nu volgt vat alles netjes samen en zet alles op een eenvoudig rijtje zodat je een heel simpel, leuk maar ook heel krachtig spelletje van kunt maken.

Daarna is er een uitgebreide uitleg van hoe je dit proces kunt gebruiken met ook meerdere voorbeelden. Ook worden de concepten verder uitgelicht die achter dit proces zitten.

Als je nu achter wilt komen als het de moeite waard is om te spelen kun je deze twee belangrijke vragen aan jezelf stellen voordat je begint:

“Hoe belangrijk is mijn geluk, innerlijke rust en welzijn?”

“Waarom is mijn geluk, innerlijke rust en welzijn voor mij belangrijk?”

Schrijf je antwoorden op!

Belangrijke principes en inzichten van dit proces / spelletje

 • Taal hypnotiseert jou! Dus vaste denkpatronen zijn de structuren die jouw (mentale) werkelijkheid bepalen en in stand houden. Jouw werkelijkheid is dus jouw hypnose. Als je niet blij bent met je vaste denkpatronen pas ze aan!
 • (Vaste) denkpatronen / overtuigingen enzovoort zijn opgebouwd door de ervaringen uit het verleden (ervaringen van jezelf of van anderen)
 • Onder het begrip ‘Denkpatronen’ vallen: Gedachtes. (beperkte) Overtuigingen. Percepties. Ideeën. Suggesties. Enz
 • Jij bent het hier en nu omdat je altijd hier en nu bent. Je bent het verleden of de toekomst niet. Die zijn mentale concepten in jou.
 • Het ‘hier en nu ik’ is het je echte ik (hart/gevoel)
 • Het ‘verleden en de toekomst ik’ is je denkbeeldige ik (hoofd/mentaal)
 • Het ‘verleden’ en de ’toekomst’ zijn denkbeeldig. Het ‘Hier en Nu’ is altijd authentieker dan een denkbeeldig verleden of toekomst en bevat je fysieke werkelijkheid en ook dat denkbeeldig verleden en toekomst.
 • Al je vermogen, kracht en mogelijkheden om dingen te veranderen zijn in het hier en nu, niet in een denkbeeldig verleden of toekomst.
 • De toekomst is NIET een reflectie van het verleden ondanks het feit dat het soms zo kan lijken. Daarom is de toekomst NIET het verleden! Omdat iets uit het verleden op een bepaalde manier is gebeurd, betekent dit niet dat het ook in de toekomst op dezelfde manier gaat gebeuren!
 • Met dit hypnotische onderzoek / spelletje gebruik je je vermogen om te kunnen analyseren en stel je de “Waarom?” vraag in je voordeel in plaats van in je nadeel.
 • Je focust op wat je WEL wilt, in plaats van wat je niet wilt. Dit is sowieso heel belangrijk in je dagelijks leven!

Het eenvoudig proces / spelletje om je vaste denkpatronen aan te passen en te optimaliseren. De 7 stappen zijn:

 • 1. Awareness: Beseffen, waarnemen, inzicht krijgen en onthullen Dit bij beperkte overtuigingen, denkfouten, nadelige suggesties, oordelen enz
 • 2. Betwisten, onderzoeken en aanpassen Kom er achter wat er hier en nu waar en niet waar is
 • 3. Maak een duidelijke keuze om je (vaste) denkpatronen te veranderen en draai ze letterlijk en figuurlijk om Je maakt een duidelijke keuze om je denkpatronen te veranderen en je draait je focus om, van wat je niet wilt naar wat je wel wilt
 • 4. Focus op wat ik wel wil Focus op wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt. Where attention flows energy goes!
 • 5. Mogelijkheden ontdekken door oplossingsgerichte vragen te stellen Ontdek nieuwe mogelijkheden door de juiste oplossingsgerichte vragen te stellen
 • 6. Bevestigen, benadrukken en concreet maken Achter komen wat er belangrijk voor je is, en je nieuwe voordelige denkpatronen concreet maken
 • 7. Gelijk actie nemen en doen! Theorie is mooi maar is ook heel zwak zonder actie. Verwezenlijk je nieuwe werkelijkheid gelijk met de juiste acties! En blijf je nieuwe vaste denkpatronen in de fysieke wereld versteken

Als je in het leven vastlopen bent of als je gewoon je vaste denkpatronen wilt herprogrammeren door ze aan te passen en te optimaliseren kun je dit leuke, praktische, krachtige spelletje gebruiken om jezelf te bevrijden uit de mentale gevangenis van het verleden.

Een leuk, praktisch en krachtig spelletje om je vaste denkpatronen aan te passen en te optimaliseren (alles op een simpel rijtje, een uitgebreide uitleg komt daarnaar)

Om dit spelletje te spelen heb je deze dingen nodig:

 • Lege velletjes papier om op beide kanten te kunnen schrijven.
 • Een pen
 • Vaste denkpatronen die je wilt aanpassen en optimaliseren. Bijvoorbeeld: Beperkte overtuiging(en)
 • De oprechte intentie om je vaste denkpatronen aan te passen en te optimaliseren om jezelf te bevrijden van oude beperkingen.
 • Nieuwsgierigheid, speelsheid en enthousiasme!

Voorbereiding:
Op één kant van een leeg velletje schijf je:

 • ‘Het probleem kant’ (en daaronder)
 • ‘Focus op wat ik NIET wil’

Op de andere kant schrijf je:

 • ‘De oplossing kant’ (en daaronder)
 • ‘Focus op wat ik WEL wil’

Als je een beperkte overtuiging en/of negatief denkpatroon al hebt ontdekt kun je gelijk beginnen met stap 2. Betwisten, onderzoeken en aanpassen

Als je dit nog niet hebt, begin met een ‘Awareness meditatie’ en ontdek wat er in je opkomt qua nadelige denkpatronen en beperkte overtuigingen.

Hier volgt een simpel samenvatting van de stappen en vragen. Als je een uitgebreider uitleg wilt, kun je klikken op de blauwe link naast de stap / vraag om direct daar naartoe te gaan. Je kunt dan ook de blauwe link daar gebruiken om weer terug te komen bij de samenvatting waar je eerst was.

Of je kunt hier klikken om bij het begin van de uitgebreide uitleg aan te komen

Het is je sowieso aangeraden om één keertje door de uitgebreide uitleg te lopen. Veel plezier en succes!

De 7 stappen en de hypnotische onderzoeksvragen samengevat


AWARENESS MEDITATIE

Het beseffen en waarnemen van wat er in jouw (vaste) denkprocessen gebeurt. Stel de vraag:

 • “Wat gebeurt er in mijn denken hier en nu?” en besef wat er gebeurt.
 • Als je een beperkte overtuiging / negatieve gedachte ontdekt schrijf het op.

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


BETWISTEN, ONDERZOEKEN EN AANPASSEN

Op ‘Het probleem’ kant van het kaartje / papier, schrijf een beperkte overtuiging op.

Zo nodig vraag “Omdat?” Zo nodig vraag “Omdat?” om het tweede deel van de beperkte overtuiging te onthullen en vervolgens schrijf je de hele beperkte overtuiging op.

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


Stel de vraag: “Hoe weet ik precies dat dit nu echt waar is?” Zo nodig bij elk antwoord dat je krijgt herhaal de vraag nog een keer om zeker te weten als het NU echt waar is of niet.

“Hoe zou ik weten als dit niet waar is?” “Wat zou mijn bewijs zijn dat deze overtuiging nu niet waar is?”

Stel deze vraag om de tegenovergestelde realiteit in je verbeelding te creëren en doe even alsof dit nu waar is om belangrijke inzichten te beseffen.

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


Een tegenvoorbeeld ontdekken: Zoek en ontdek een tegenvoorbeeld om te bewijzen dat het denkpatroon / de beperkte overtuiging niet (helemaal) klopt.

Stel de vraag:

 • “In welke situaties klopt dit niet?”
 • “Wanneer/Waar/Met Wie gebeurt dit niet?”
 • “Wanneer/Waar/ Met Wie gebeurt dit wel?”

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


Zwart wit denken herkennen Woorden zoals:

 • Nooit
 • Altijd
 • Niemand
 • Iedereen
 • Alles
 • Niets
 • Geen

Vervang met: “Soms” of “Sommige” Corrigeer en schrijf het op!

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


Consequentie beseffen: Bij de beperkte overtuiging stel de vraag:

 • “Wat zou gebeuren als ik dit blijf geloven?”
 • En vervolgens stel de vraag: “Is dit wat ik wil?”

Besef en onthoud:

 • Je hebt altijd een keuze als je iets wilt blijven geloven of niet.
 • Een geloof is een suggestie die niet (voldoende) bewezen is.
 • Omdat het gister een feit was betekent dit niet dat het nog vandaag een feit is.

Stel de vraag:

 • “Is deze overtuiging helpend of niet?”
 • “Wil ik dit nog blijven geloven?”

Zo niet, laat het los omdat je altijd een keuze hebt wat je wilt geloven!

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


Identiteit of gedrag? “Ik ben?” of “Ik doe?” – Identiteit of gevoel? “Ik ben?” of “Ik voel me?”

 • Stel de vraag: “Is dit wat ik echt ben, of is dit iets wat ik doe?” Corrigeer en schrijf het op!
 • Stel de vraag: “Is dit wat ik echt ben, of is dit hoe ik me voel?” Corrigeer en schrijf het op!

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


Verleden tijd taal gebruiken Besef dat een beperkte overtuiging vanuit je ervaringen uit het verleden wordt gemaakt.

 • Jij bent het hier en nu, niet het verleden!
 • Je echte “Ik” is het hier en nu ik. Dit is je “Authentieke ik”
 • Je denkbeeldige “Ik” is het verleden of de toekomst ik. Dit is je “mentale ik”
 • Corrigeer en schrijf het op in verleden tijd taal!

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


Tot nu toe. Nog niet. Alles wat er al is gebeurd, is nu verleden tijd. Benadruk dit met:

 • “Tot nu toe” of “Nog niet”

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


‘Wanneer’ of ‘Waar’ gebeurt het precies? (in welke situaties) Wees specifiek om wijsmakend generalisaties te onthullen!

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


‘Mag’ / ‘Kan’ of ‘Moet’ “Moet” is gespannen energie, beperkt en gesloten. “Mag” of “Kan” is relaxte energie, flexibel en open.

Neem de druk af met:

 • “Het mag wel, het moet niet”
 • “Het kan wel, het moet niet”
 • “Ik moet” verander je in “Ik mag” of “Ik kan”
 • Zo nodig corrigeer en schrijf het op!

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


MAAK EEN DUIDELIJKE KEUZE OM HET (VASTE) DENKPATROON TE VERADEREN EN DRAAI HET LETTERLIJK EN FIGUURLIJK OM

Maak een duidelijke keuze om vrij van de oude denkpatronen / beperkte overtuigingen te komen en draai het om door deze magische vraag te stellen:

 • “Wat wil ik nu in plaats van?” en vervolgens draai het papier om!

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


FOCUS OP WAT JE WEL WILT IN PLAATS VAN WAT JE NIET WILT

Op “de oplossing kant” van het papier / stukje karton

Focus op wat ik wel wil! Dit is heel belangrijk en spreekt voor zich! Met betrekking tot het denkpatroon / de beperkte overtuiging stel de magische vraag:

 • “Wat wil ik nu in plaats van?” en schrijf de antwoorden op!

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


MOGELIJKHEDEN ONTDEKKEN DOOR OPLOSSINGSGERICHTE VRAGEN TE STELLEN

Stel oplossingsgerichte vragen:

 • Hoe?
 • Wat?
 • Waar?
 • Wie?

Stel oplossingsgerichte vragen zoals “Hoe? Wat? Waar? Wie?” die focussen op wat je wel wilt en creëren nieuwe mogelijkheden. Een “Hoe?” of “Wat?” vraag kun je vaker gebruiken. Deze vragen zijn ontspannen energie en zijn dus open en flexibel. Schrijf de “Hoe? Wat? Waar? Wie?” vragen op en daarna ook de antwoorden.

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


BEVESTIGEN, BENADRUKKEN EN CONCREET MAKEN DOOR DE “WAAROM?” VRAAG TE STELLEN 

Bij de antwoorden die je hebt gekregen van de oplossingsgerichte vragen (Hoe? Wat? Waar? Wie?) stel de vraag:

 • “Waarom is dit zo belangrijk voor mij?”
 • Schrijf het antwoord op en zo nodig stel de vraag nog een keer.
 • Blijf herhalen tot je genoeg antwoorden hebt. 

***Opmerking***
Stel “Waarom” vragen vooral bij positieve en voordelige situaties.
Bijlvoorbeeld: Elke keer je beseft dat iets positief is veranderd of je een inzicht hebt gekregen stel een waarom vraag zoals:

 • “Waarom is dat beter?”
 • “Waarom is dat belangrijk?”

Andere goeie “Waarom” vragen zouden kunnen zijn:

 • “Waarom voel ik mij zo goed?” (bij goeie gebeurtenissen)
 • “Waarom is dit zo grappig?” (bij grappige gebeurtenissen)
 • “Waarom vind ik dit zo leuk?” (bij leuke gebeurtenissen)
 • “Waarom is het nu zo gezellig?” (bij gezellige gebeurtenissen)
 • Enzovoort bij positieve of / en voordelige gebeurtenissen

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!


NEEM GELIJK ACTIE EN DOEN!

Het is heel goed om inzichten te krijgen, oude overtuigingen aan te passen en nieuwe ideeën te ontdekken maar zonder actie is het nog steeds theorie. Als je deze nieuwe denkpatronen echt concreet wilt maken neem gelijk actie in de fysieke wereld! Zonder echte actie gebeurt er weinig!

Besef dus wat je al uit je hypnotische onderzoek hebt ontdekt en stel de vraag:

 • “Wat zou gebeuren als ik deze acties nu zou uitvoeren?”
 • en vervolgens: “Is dit wat ik wil?”
 • Zo ja, “Waarom wil ik dit?”
 • Stel de vraag: “Is dit helpend voor mij?”
 • Zo ja, “Waarom is dit helpend voor mij?”

Nu heb je duidelijkheid gecreëerd en je weet je wat je motivatie is en waarom je dit wilt. Dus ga er helemaal voor, neem gelijk de juiste acties en geniet van de positieve transformaties die je in je eigen leven gemaakt hebt!

Meer uitleg en voorbeelden? Klik hier!

—–

Hier volgt een uitgebreide uitleg over het begrip wat achter deze methode zit en meerdere voorbeelden om je te laten zien hoe je dit spelletje kunt spelen

Taal hypnotiseert jou!

Een beperkte overtuiging is een geloof, en een geloof is een suggestie die niet (volledig) bewezen is

Een beperkte overtuiging is een geloof, en een geloof is een suggestie die niet (volledig) bewezen is. Daarom heet het een geloof of een overtuiging in plaats van een feit. Zelfs als het echt een feit is, is dat ook vaak subjectief. Met ander woorden, het ligt eraan hoe je het bekijkt.

In principe, zijn alle suggesties die je meemaakt, hypnotische suggesties omdat ze je allemaal kunnen hypnotiseren en ze kunnen dus ook invloed op jouw subjectieve werkelijkheid hebben. Een suggestie kan in de vorm van verschillende dingen komen zoals: Een beeld, symbool, geluid, emotie, sensatie, gedachte, herinnering, fantasie, perceptie, overtuiging enzovoort.

Taal hypnotiseert jou!

Dus dit geld ook voor taal. Taal is een series van hypnotische suggesties achter elkaar en kan een gigantisch invloed hebben op jouw subjectieve werkelijkheid. Dit betekent dat elke conversatie die je hebt bevat hypnotische elementen, inclusief en vooral de mentale conversaties die je met jezelf in je eigen hoofd hebt!

Bijvoorbeeld. Stel dat je in het park zit op een warm, aangenaam gezellig dagje. De zon schijnt, mensen zijn aan het lachen en er is een goed gevoel overal. Normaal gesproken zou je er echt van genieten omdat het zo leuk is, maar deze keer denk je aan een situatie uit het verleden dat je ongelukkig maakt, of je stelt een probleem voor dat misschien in de toekomst zou kunnen gebeuren en daarom voel je je rot.

Dus ‘buiten’ jouw denken is alles gezellig, leuk en aardig maar ‘binnen’ jouw mentale wereld is alles ongezellig, vervelend en onaangenaam. Als je uit je mentale wereld zou kunnen komen zou al de ellende gelijk weggaan. Je zou je ook beter voelen omdat al de ellende die je op dat moment meemaakt denkbeeldig is. Want in je omgeving in de buiten wereld is alles prima. De ellende gebeurt alleen in jouw denken of anders gezegd, in jouw verbeelding.

Dit is een perfect voorbeeld van wat ik noem “negatief hypnose”

De bepaalde gedachtes en denkprocessen op dat moment hebben invloed op jouw subjectieve werkelijkheid (niemand anders heeft er last van) en creëren een ervaring dat voor jou op dat moment nadelig is.

Nou stel dat je dit soort denkpatronen voor jou normaal is geworden omdat je constant in een denkbeeldige toekomst of verleden bent met je aandacht, wat zou kunnen betekenen dat het eigenlijk niet uitmaakt wat er in de buiten wereld in het hier en nu gebeurt.

Want je bent constant in je hoofd met je aandacht, en maak je dus een constant series van negatieve denkpatronen mee. Deze negatieve denkpatronen creëren vaste structuren die je kunnen tegenhouden zodat je ongelukkig wordt en een gevoel geven dat je in je leven vastloopt. Dit soort denkpatroon kunnen wij noemen: Beperkte overtuigingen.

De mentale gevangenis van het denkbeeldige verleden (of een mogelijke toekomst)

Dit betekent dat zulke beperkte overtuigingen je niet alleen kunnen hypnotiseren maar ze kunnen je hierdoor in een mentale gevangenis van negatieve denkpatronen insluiten. Daarom als je deze beperkte overtuigingen nooit betwist en onderzoekt, kunnen ze je in een denkbeeldig verleden vasthouden. Dit is vaak herkenbaar wanneer iemand zoiets zegt: “Ik loop vast in mijn leven” of “Ik heb een gevoel dat ik geblokkeerd ben” of “Ik kom er gewoon niet uit”

Besef: Hypnose is regelmatig aan het gebeuren

Om beter te begrijpen hoe beperkte overtuigingen je kunt hypnotiseren is het handig om te beseffen wanneer en hoe hypnose in ons dagelijks leven gebeurt.

Hypnose is een natuurlijk verschijnsel dat regelmatig door de dag heen gebeurt. Het is eigenlijk net zo natuurlijk als ademhaling. We kunnen zeggen dat een deel van je altijd in hypnose is omdat een deel van je altijd open voor suggestie staat.

Een standaard definitie van hypnose is:

Hypnose is een verhoogde ontvankelijkheid voor suggesties, maar ik zou zeggen:

Hypnose IS ontvankelijkheid voor suggesties en hypnotische processen, technieken en methodes ervoor zorgen dat deze natuurlijke ontvankelijkheid wordt verhoogd.

Simple gezegd: Hypnose gebeurt wanneer een suggestie invloed op jouw subjectieve werkelijkheid heeft en een suggestie kan in verschillende vormen komen zoals: Gedachtes, herinneringen, voorstellingen, percepties, overtuigingen, emoties, sensaties, beelden, geluiden, enzovoort.

Je kunt het zo begrijpen:

 •    Trance (focus van aandacht)
 • + Suggestie (waargenomen informatie)
 • = Hypnose (het programmeren van je biologische computer en de ervaring die daarvan gecreëerd wordt)

Of anders gezegd:

 •    Focus van aandacht (trance)
 • + Waargenomen informatie (suggestie)
 • = Het programmeren van je biologische computer en de ervaring die daarvan gecreëerd wordt (hypnose)

Bijvoorbeeld: Als jij een beperkte overtuiging hebt zoals: “Ik ben stom” kun je het zo begrijpen.

 •    Focus van aandacht (Trance)  
 • + “Ik ben stom” (Suggestie)
 • = De ervaring hebben dat jij stom bent (Hypnose)

Terwijl je in de trance bent van: “Ik ben stom” wordt het tegenovergestelde idee “Ik ben niet stom” genegeerd, afgewezen of geblokkeerd. Dit is de eigenschap van een trance. Alles wat overeenkomt met de suggestie die als ‘de waarheid’ geaccepteerd is, wordt toegelaten en alles wat er afwijkt wordt genegeerd, geblokkeerd en weg gefilterd.

Dit komt omdat je focus van aandacht een filter systeem creëert en dit filter systeem kunnen wij ‘een trance’ noemen. Andere benoemingen van een trance zijn: Focus van aandacht. Tunnel visie. Een connectie tussen twee punten, tussen de waarnemer (Jij) en het waargenomen (een suggestie / informatie)

Deze trance (focus van aandacht) laat bepaalde informatie toe en laat andere informatie weg. Dit is de bedoeling van een trance omdat het een praktisch, keurig filter systeem creëert zodat wij energie kunnen besparen en hierdoor alleen focussen op de informatie die op dat moment voor ons relevant is.

Telefoon metafoor

Denk aan je telefoon even. Je kunt welke nummer dan ook bellen maar je kiest er één nummer uit en je belt het. Op die manier creëer je een trance want uit al de honderden duizenden mogelijkheden die je had kunnen kiezen heb je er één gekozen. Je focus van aandacht gaat naar één nummer toe en je creëert dus een connectie tussen twee punten. De twee punten zijn jij en de ander die gebeld wordt. Met andere woorden, tussen de waarnemer en het waargenomen.

Wanneer de connectie is gemaakt kun je een conversatie hebben met de andere persoon waardoor je invloed kunt hebben op haar of zijn werkelijkheid omdat je bepaalde informatie doorgeeft in de vorm van taal.

Dus in dit voorbeeld:

 • De connectie tussen de twee telefoons is de trance.
 • De conversatie bevat de suggesties.
 • De ervaring die daarmee wordt gecreëerd is de hypnose.

Je kunt iets leuks zeggen en je krijgt een leuke reactie. Je kunt iets naars zeggen en je krijgt een nare reactie. In beide gevallen is hypnose gebeurt omdat je invloed op de subjectieve werkelijkheid van de andere persoon hebt gehad en ook andersom.

We hebben dus:

 • de waarnemer (jij)
 • en het waargenomen (dat waarop je focus van aandacht gericht is)
 • en de connectie tussen deze twee punten ‘de trance’ (focus van aandacht, of connectie tussen twee punten die een tunnel visie creëren)

Dus dat waarop je focus van aandacht gericht is, bepaald de eigenschap van die trance.

De hypnose wordt dan gecreëerd van de programmering (de informatie die uitgewisseld wordt) en de ervaring van het uitvoeren van de programmering binnen die bepaalde trance.

Daarom is het zo belangrijk om je aandacht te focussen op wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt!

De mechanisme van hypnose is neutraal. Waar kies jij voor? Voordelig hypnose of nadelig hypnose?

Overtuigingen zijn vaak geen harde feiten

Vaker lijkt alsof een (beperkte) overtuiging een feit is maar naar verder onderzoek kom je er vaak achter dat hij niet (helemaal) waar is.

Dit is de bedoeling van dit hypnotische onderzoek spelletje.

Want elke suggestie die je meemaakt is een hypnotische suggestie en kan dus invloed hebben op jouw subjectieve werkelijkheid.

De vraag is:

 • “Is deze suggestie helpend of niet?”
 • “Is deze overtuiging helpend of niet?”
 • “Is deze hypnose helpend of niet?”

Dus met dit hypnotische onderzoek kun je er achter te komen wat er in de vaste structuren van jouw denkpatronen wel en niet waar is. Wees dus een meedogenloos onderzoeker en geloof niets zomaar wat het denken zegt en suggereert.

Stel een hypnotisch onderzoek in en ga achter de schermen om te ontdekken hoe het in jouw systeem echt zit! Wees speels, nieuwsgierig, enthousiast en experimenteer met je eigen stijl en ontwikkelen en optimaliseer je eigen aanpak.

Betwist, controleer, onderzoek en pas denkpatronen aan, en geniet van dit proces omdat het leuk is om nieuwe inzichten te ontdekken om je je vaste denkpatronen actueel te houden zodat ze automatisch in jouw voordeel werken.

Wanneer je dit regelmatig doet begin je steeds meer scheurtjes, gaatjes en ruimtes in deze beperkte overtuigingen waar te nemen of zelfs te creëren wat ervoor zorgt dat je beseft dat ze niet zo concreet zijn als je misschien eerst had bedacht.

De ervaringen uit het verleden creëren vaste denkpatronen en als deze denkpatronen helpend en nuttig zijn, prima laat ze zo staan.

Maar als deze denkpatronen niet helpend of nuttig zijn omdat ze je tegenhouden van wie je NU bent of wie je wilt worden dan is het zeker tijd om een hypnotische onderzoek in te stellen om te even controleren wat er wel, en wat er NU niet klopt.

Je vaste mentale denkstructuren verbouwen door ze te herprogrammeren

Deze denkpatronen creëren innerlijke structuren en het is je echt aan te raden om deze vaste structuren constant bij te werken (zo nodig) en dus ook actueel te houden. Vaak doen mensen dit niet en daarom lopen ze vast waardoor ze in het denkbeeldige verleden blijven hangen. Dit hoeft helemaal niet!

Deze vaste denkpatronen creëren mentale structuren die gemaakt zijn uit jouw ervaringen uit het verleden. Het is letterlijk en figuurlijk jouw innerlijke vaste programmering. Als je al een tijdje niet hebt gecontroleerd hoe deze denkpatronen ingericht zijn, kan het echt nadelig voor je uitkomen.

Daarom is het belangrijk om deze denkpatronen actueel te houden zodat ze overeenkomen met wie je NU bent omdat ze toch automatisch functioneren.

En daarom is het ook goed om deze constant te blijven controleren en zo nodig ze ook aan te passen. Misschien zijn ze bijvoorbeeld; verjaard, werken nu in jouw nadeel, niet meer van toepassing of gewoon niet overeenkomen met wie je NU bent.

Zou je nog naar muziek blijven luisteren die je niet meer leuk vindt als dat helemaal niet meer hoeft?

Als de denkpatronen niet meer overeenkomen met wie je NU bent en dus nu nadelig zijn, is het net alsof je nog naar een oude muziek afspeellijst luister maar vindt de muziek niet meer leuk, of dat deze muziek niet meer past bij wie je NU bent. Je kunt die afspeellijst altijd aanpassen als je wilt, als je weet hoe het kan. Zo is het ook met je vaste mentale denkpatronen. Je kunt ze altijd aanpassen als je dat wilt.

Dus als je mentale structuren niet in jouw voordeel ingericht zijn dan is het zeker tijd voor een flinke verbouwing! Deze verbouwing moet je zelf doen en ook aansturen omdat niemand anders dit voor je kunt doen of gaat doen.
Mensen kunnen je wel helpen maar jij bent de baas of bazin van je eigen innerlijke mentale structuren. Jij bepaald hoe deze ingericht mag zijn.

Wat je eigenlijk wilt is dat deze innerlijke structuren alles wat voor jou nadelig is blokkeren, en alles wat voor jou voordelig is toelaten. Je kunt het beschouwen als een tweede huis (mentaal huis)

Woon in je hart in plaats van in je hoofd

Je hart is je echte huis natuurlijk omdat het veel leuker, beter en voordeliger is om in je hart te wonen zodat je authentiek bent en ook blijft. Dit in plaats van in je hoofd wonen wat veel meer energie kost omdat je je constant moet aanpassen om in je mentale identiteit proberen te passen.

Je wilt dus dat de ingerichte mentale structuren passen bij wie je NU bent zodat ze de kwaliteit van je leven positief stimuleren, steunen en helpen volledig automatisch op natuurlijk wijze.

Hier is dit hypnotische onderzoek /spelletje voor bedoelt. En omdat deze vaste mentale structuren allemaal met suggesties, ideeën en taalpatronen zijn opgebouwd, kunnen we ze weer uit elkaar halen met taalpatronen in de vorm van doelgerichte vragen om nieuwe patronen in het hier en nu vast te zetten omdat JIJ het hier en nu bent.

 • Je bent het verleden niet.
 • Je bent het hier en nu want het verleden is denkbeeldig.
 • Waar is het verleden nu?
 • Het verleden is nergens te vinden omdat het een illusie in je verbeelding is. Besef dit omdat het belangrijk is om te beseffen zodat je jezelf van het mentale verleden kunt bevrijden!

Daarom is het een super goed idee om al je vaste denkpatronen actueel te houden zodat ze in jouw voordeel in plaats van in je nadeel werken.

Dus om het nogmaals te benadrukken, besef wat er wel en niet klopt in je vaste mentale denkpatronen door een simpel hypnotisch onderzoek in te stellen met de juiste vragen en maak een leuk spelletje van!

Betwist, onderzoek en pas nadelige overtuigingen, suggesties, denkpatronen zo nodig aan.

Als een hypnotische onderzoeker zijn wij opzoek naar schuiertjes, zwakke punten, gaten en openingen in deze vaste mentale beperkte overtuigingen. Dit omdat deze ‘concrete’ en vast lijken te zijn maar vaak klopt dat helemaal niet.

Onze positieve intentie is: Kom er achter wat er hier en nu in mijn vaste denkpatronen wel en niet waar is.

Let op voor beperkte overtuigingen / geloven / gedachtes / suggesties die je proberen te blokkeren, tegenhouden of vast te houden in een denkbeeldig verleden of een vals reflectie creëren van één mogelijke denkbeeldige toekomst / Enz

Geloven worden samengesteld van wat wij al uit het verleden hebben ervaren. Misschien waren ze toen waar maar NU niet meer. Daarom stel je een leuk, belangrijk onderzoek in om de actuele waarheid te ontdekken.

Jij bent het hier en nu, niet het verleden. Dus stel een hypnotisch onderzoek in om er achter te komen wat er hier en nu klopt!

Gebruik één of meerdere van deze hypnotische onderzoekvragen hiervoor.

Bij sommige overtuigingen zouden sommige vragen heel goed werken en bij andere minder goed. Daarom kun je experimenteren met verschillende vragen om er achter te komen welke het beste bij die overtuiging of denkpatroon werkt.

Je zou de vragen als verschillende gereedschappen in je hypnotische gereedschapskist kunnen beschouwen. Zoek dus de juiste gereedschap voor elke klus! Bij sommige klussen kun je meerdere gereedschappen toepassen, bij andere niet.

Wees nieuwsgierig, speels, enthousiast en experimenteer en besef wat er voor jou NU echt waar is.

—–

HYPNOTISCH ONDERZOEK, UITGEBREIDE UITLEG VAN DE STAPPEN EN VRAGEN MET VOORBEELDEN


AWARENESS: BESEFFEN, WAARNEMEN, INZICHT KRIJGEN EN ONTHULLEN

Wordt je regelmatig bewust van de denkpatronen, gedachtes, suggesties, overtuigingen enzovoort die in je vaste mentale programmering gebeuren. Je kunt hier een Awareness meditatie voor gebruiken. Dit is simpel gezegd: Het beseffen en waarnemen van wat er gebeurt.

In dit geval van wat er in je denken gebeurt qua vaste denkpatronen.

 • Je ben dan alleen maar ‘de waarnemer’ van wat er gebeurt
 • Je hoeft dus er niets voor te ‘doen’
 • Een Awareness meditatie is niet een ‘doen’ het is een ‘zijn’ en daarom kun je er niet voor falen.
 • Je bent niet de ‘doener’ je bent de ‘waarnemer’ en het waarnemen van wat er gebeurt kost geen moeite.
 • Met dit soort meditatie kun je er niet beter of slechter in worden.
 • Het wordt ook niet gedaan zodat je je beter of slechter voelt, of om iets te veranderen of te verbeteren. Daar hebben we (zelf)hypnose en hypnotherapie voor!
 • Het is wel gedaan om te beseffen en waarnemer wat er gebeurt. Hiermee kun je duidelijke inzichten krijgen.

Om een Awareness meditatie te gebruiken kun je deze vraag aan jezelf stellen:

 • “Wat gebeurt er hier en nu?” en besef wat er gebeurt.

Als de meditatie naar je denken gericht is kun je vragen:

 • “Wat gebeurt er in mijn denken hier en nu?” en besef wat er in je denken gebeurt.

En tijdens de meditatie

 • Laat alles komen.
 • Laat alles gaan.
 • Laat alles zijn zoals het al is.
 • Het maakt niet uit wat er gebeurt omdat alles wat er gebeurt een onderdeel van de meditatie wordt (gedachtes, emoties, sensaties. beelden, geluiden, gebeurtenissen enzovoort)
 • Dus relax, doe niets en wees de waarnemer van wat er gebeurt en geniet van de show! Zo simpel is het 🙂

Meer info? Klik hier: https://www.zelfrealisatie.amsterdam/awareness-meditatie/

***Belangrijke opmerking***
Het zou kunnen naar aanleiding van de onderzoekvragen die nu volgen dat je een oncomfortabel, intensief of onprettig gevoel ervaart zoals een heftige emotie die naar boven komt. Dit is prima en ook normaal.

Als dit gebeurt is het je aan te raden om te stoppen met het proces van vragen stellen zodat je je aandacht volledig op het gevoel kunt focussen. Laat dan het mentale verhaal los en focus alleen op het gevoel.

Het mentale verhaal is meestal: “Ik voel me (emotie) omdat …..”

Bijvoorbeeld: “Ik voel me verdrietig omdat ik iets verloren bent dat belangrijk voor mij is”

Dus simpel gezegd: VOEL in plaats van denken!

Probeer het gevoel niet weg te krijgen of te veranderen en ondanks het feit dat het oncomfortabel is beschouw het NIET als een probleem omdat het geen probleem is.

Het is een signaal, een communicatie en het wil graag je volledige aandacht zodat het kan communiceren wat het wilt zeggen zodat het vanzelf daarnaar weg kan gaan.

Maar let op want het gaat niet weg wanneer jij wilt dat het weg gaat. Het gaat weg wanneer het klaar is om zelf weg te gaan.

Beschouw dit signaal als een uitnodiging om jezelf beter te leren kennen, als een kans om inzichten te krijgen en als een mogelijkheid om een deel van jezelf te laten helen omdat dit is wat het eigenlijk is.

Wij kunnen zeggen dat deze delen van jezelf uit twee basis elementen gemaakt zijn:

Mentaal en Gevoel.

Of anders gezegd:

Denkpatronen en Emoties/Sensaties.

Als dit deel van je in taal praat om zichzelf te uiten dan verstaan je dat natuurlijk in woorden. Maar als dit deel met gevoel wilt praten om zich te uiten dan verstaan je dit in emoties en sensaties in je lichaam zonder taal. Het zou ook een beetje van beiden kunnen zijn.

Dus als je een sterk gevoel ervaart in de vorm van emoties of sensaties in je lichaam kun je dit herkennen als een verzoek om te communiceren en daarom is het een goed idee om gelijk een duidelijke connectie te maken met dit gevoel. Want dit gevoel is hoogst waarschijnlijk een jongere versie van jezelf die zich nog zo voelt.

Bijvoorbeeld: Als het een gevoel van schaamte is, is het dan hoogst waarschijnlijk een jongere versie van jezelf die zich nog schaamt voor iets. Waarvoor is niet zo belangrijk. Dat het naar boven is gekomen om gezien, gehoord of gevoelt te worden is wel belangrijk. Dus geef het je volledige aandacht zodat het zich kan uiten en kan dus ook helen!

Benader dit gevoel met onvoorwaardelijke liefde. Dit betekent: Herken, respecteer en accepteer het zonder oordeel, zonder censuur, zonder beperking. Wees nieuwsgierig naar het. Leer het even kennen. Je kunt ook tegen het zeggen:

 • “Je mag er zijn zoals je bent”
 • “Je bent welkom in mijn lichaam”
 • “Je bent oké zoals je al bent”

Wees lief, aardig en gastvrij omdat het deel van je is. Dit is zelfliefde in plaats van zelfafwijzing!

Hier kun je de Awareness meditatie voor gebruiken maar dan gericht op het gevoel.
Besef en neem waar dat het er is (herken dat het er is)

 • Laat het komen.
 • Laat het gaan.
 • Laat het zijn zoals het al is zonder oordeel, zonder censuur, zonder beperking (respect en accepteer dat het er is)

Op die manier kan het gevoel zich uiten via de sensaties en de emoties die jij in je lichaam voelt. De emoties en sensaties zijn eigenlijk de taal van je gevoelens. Dit is hoe ze ‘praten’ en communiceren met je.

En na een bepaalde tijd zal het gevoel vanzelf weggaan maar niet omdat jij dat wilt.
Wel omdat het gecommuniceerd heeft wat het wilt communiceren. De functie van het gevoel is dan voltooid en het hoeft dus niet meer te blijven.

Wanneer een deel van jezelf wordt geheeld, wordt het energie deel ontlaad (de emotie of sensatie) en het verlaat je lichaam en gaat terug de universum in om weer vormeloze energie te zijn.

Emotie betekent “Emotion” = Energy in motion.

Emotie betekent “Emotion” = Energy in motion. Het is dus niet de bedoeling dat het in jouw lichaam geblokkeerd wordt door de vaste mentale patronen in je denken wat er helaas vaker wel gebeurt. Wij kunnen deze blokkade noemen: ‘Een onderbewuste blokkade’

Nadat de emotie zichzelf eerlijk heeft geuit, kan het weg. Zo simpel is het!
Het mentale deel gaat je hart in om zich te re-integreren met het geheel. Het wordt dus geheeld!

Jij bent eigenlijk het geheel van alles.

 • Je hart is het focus punt van het heelal vanuit jouw perspectief en is oneindig diep.
 • De rest van universum is in alle richtingen tegelijkertijd oneindig groot en breed

Jij bent dus het toegangspoortje van het ongerealiseerde naar het gerealiseerde

 • Het mentale stukje wordt in je verbeelding gecreëerd en daarnaar gaat het je hart in.
 • Het gevoel stukje gaat de universum in

Dus het gevoel gaat naar het oneindige uiterste en het mentale deel gaat naar het oneindige binnenste.

 • Hart = Innerlijke bron, focus punt van energie, oneindig diep
 • Universum = Uiterlijke onbepaalde relaxte bron, oneindig groot en breed.

Dit liefdevolle manier van het helen van verschillende delen van jezelf is zeer helpend in dit proces van je vaste denkpatronen her-programmeren. Dus herken elke kans als een cadeau en pak het met liefde volledig aan! Meer info over hoe je dit kunt doen? Klik hier: Zelfliefde toepassen op oncomfortabele gevoelens

Wanneer het gevoel volledig is weggegaan, ga verder met de rest van de hypnotische onderzoekvragen.

Terug naar de samenvatting? Klik hier!


BETWISTEN, ONDERZOEKEN EN AANPASSEN

Zo nodig vraag: “Omdat?” om het tweede deel van de beperkte overtuiging te onthullen

Zo nodig bij een beperkte overtuiging kom er achter wat het 2de deel van de overtuiging is door te vragen “Omdat?” (de tweede deel is vaak verborgen en is dus onbewust)

Bijvoorbeeld: Je hebt een beperkte overtuiging: “Ik ben nooit goed genoeg”

(eerste deel) “Ik ben nooit goed genoeg”

Vraag: “Omdat?”

(tweede deel wordt onthuld) “alles wat ik doe mislukt

Het wordt dus: “Ik ben nooit goed genoeg omdat alles wat ik doe mislukt

Terug naar de samenvatting? Klik hier!


“Hoe weet ik precies dat dit nu echt waar is?”

Vraag om bewijs dat deze beperkte overtuiging NU waar is.

Stel de vraag: “Hoe weet ik precies dat dit nu echt waar is?”

 • “Is dit NU echt waar?”
 • Zo ja “Hoe weet ik dat precies?”
 • “Waar is het bewijs hiervoor?”

Vaak krijg je geen antwoord wat bewijst dat het NU niet waar is anders zou je een goeie reden voor krijgen. Als er geen bewijs voor is weet je dat het niet waar is. Dit betekent dat er veel meer ruimte en flexibiliteit erbij komt om andere ideeën te ontdekken.

Als je wel een antwoord krijgt stel de vraag nog een keer: “Hoe weet ik precies dat dit nu echt waar is?”

Bijvoorbeeld misschien was het antwoord: “Andere mensen doen het altijd beter dan mij en zijn succesvol, ik niet”

Je kunt blijven vragen: “Hoe weet ik precies dat dit nu echt waar is?” of je kunt één van de andere onderzoeksvragen gebruiken om deze, en de vorige beperkte overtuiging te betwisten en te bewijzen dat het NU niet echt waar is.

“Hoe zou ik weten als dit niet waar is?” “Wat zou mijn bewijs zijn dat deze overtuiging nu niet waar is?”

Stel deze vraag om de tegenovergestelde realiteit in je verbeelding te creëren en doe even alsof dit nu waar is om belangrijke inzichten te beseffen.

Een overtuiging is een tunnelvisie (een trance) en een beperkende overtuiging zorgt er vaak voor dat je je richt op wat je niet wilt. Gebruik deze vraag om je te helpen focussen op wat je wel wilt en stel dan de vraag “Waarom is dit belangrijk?” om je te helpen nog meer waardevolle inzichten te ontdekken.

Bijvoorbeeld met de overtuiging: “Andere mensen doen het altijd beter dan mij en zijn succesvol, ik niet”

Je zou kunnen vragen: “Hoe zou ik weten als dit niet waar is?” “Wat zou mijn bewijs zijn dat deze overtuiging nu niet waar is?”

Het antwoord zou kunnen zijn: “Ik zou succesvol zijn in wat ik doe”.

Je zou kunnen vragen: “Hoe zou ik weten als ik succesvol was, hoe zou dat eruit zien, klinken, voelen?”

Op deze manier creëer je een duidelijk perceptie van wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt!

Je kunt ook daarna, vergelijk de oude realiteit (tunnel visie / trance) met de nieuwe realiteit (tunnel visie / trance) en stel jezelf de vraag: “Tussen de twee, wat is er anders aan? En wat is er dezelfde aan?” om nog meer waardevolle inzichten te ontdekken.

Terug naar de samenvatting? Klik hier!

Hier zijn nog meer onderzoeksvragen die je kunt gebruiken:


Een tegenvoorbeeld ontdekken

Een tegenvoorbeeld ontdekken is heel krachtig en kan bijna overal gebruikt worden. Vaak accepteren we beperkte overtuigingen als waar en daarom zoeken we een tegenvoorbeeld niet. Om een tegenvoorbeeld te ontdekken kun je vragen gebruiken zoals:

 • “In welke situaties klopt dit niet?”
 • “Wanneer/Waar/Met Wie klopt dit niet?”
 • “Wanneer/Waar/Met Wie klopt dit wel?”

Tegenvoorbeelden zijn vaak makkelijk te ontdekken bij dingen die je in je dagelijkse leven doet en vanzelfsprekend neemt. Bij dingen die je makkelijk kunt zoals: fietsen, lopen, praten, lezen, koken, schrijven, enz

Bijvoorbeeld: “Ik ben nooit goed genoeg omdat alles wat ik doe mislukt

Stel de vraag:

 • “Wanneer klopt dit niet?”
 • “Wanneer lukt iets wel?”

Antwoord: “Ik kan toch fietsen” dus deze beperkte overtuiging klopt niet helemaal.

Nog een voorbeeld: “Andere mensen doen het altijd beter dan mij en zijn succesvol, ik niet”

Stel de vraag:

 • “Waar klopt dit niet?”
 • “Waar ben ik wel succesvol?” (in welke situaties)

Antwoord: “Ik kan toch lezen, sommige mensen niet”

Dus bedenk een ander situatie of persoon waarmee dat niet klopt.
Is het waar voor iedereen in elke situatie?

Terug naar de samenvatting? Klik hier!


Zwart wit denken herkennen

Let op voor woorden die ‘zwart wit denken’ aanwijzen zoals: Nooit. Altijd. Iedereen. Niemand. Alles. Niets. Geen. Enz

Nooit en Altijd: Er zijn weinig dingen in de wereld die nooit of altijd gebeuren.

Zoek een tegenvoorbeeld en stel de vraag:

 • Bij nooit:
 • “Wanneer gebeurt het wel?”
 • “Waar gebeurt het wel?”
 • Bij altijd:
 • “Wanneer gebeurt het niet?”
 • “Waar gebeurt het niet?”

Bij ‘Niemand’ en ‘Iedereen’:

Er zijn ongeveer 7.7 miljard mensen op aarde. Heb jij ze ALLEMAAL ontmoet om hun mening of ervaring te vragen? Dat kan niet!

Dus het gaat niet over niemand of iedereen. Meestal gaat het over 1 tot 5 mensen of gebeurtenissen wat echt anders is dan 7.7 miljard mensen! Daar heb je veel meer ruimte om andere ideeën te ontdekken en dus ook meer flexibiliteit om veranderingen in te brengen! 🙂

Bij ‘Alles’ en ‘Niets / Geen’:

Alles is helemaal alles! Niets/Geen is helemaal niets!
Dan heb je het over helemaal alles of helemaal niets/geen in het heelal.
Hoe kun je dat zeker weten? Dat kan niet!

Voorbeeld:

Beperkte overtuiging: “Ik ben nooit goed genoeg omdat alles wat ik doe mislukt”

Je zou kunnen vragen: Nooit goed genoeg?” “Alles mislukt?”

Zoek een tegenvoorbeeld zoals: “Ik kan toch lopen” of “Ik kan toch fietsen”

Dus “nooit” en “alles” kloppen niet!

Je kunt dan de beperkte overtuiging aanpassen met “soms” en “sommige” en schrijf het op!:

Voorbeeld: “Ik ben soms niet goed genoeg omdat sommige dingen wat ik doe mislukken”

Nog een voorbeeld:

Beperkte overtuiging: “Andere mensen doen het altijd beter dan mij en zijn succesvol, ik niet”

Je zou kunnen vragen:

 • “Altijd beter?”
 • “24 uur per dag beter”
 • Elke dag beter?”

Zoek een tegenvoorbeeld zoals:

 • “Ik kan lezen”
 • “Ik kan schijven” (sommige mensen niet!)

Dus “altijd” klopt niet!

“Ik heb geen succes gehad?” “Ik leef nog, dat is succes!”

Je kunt de beperkte overtuiging aanpassen en opschrijven:

Soms doen andere mensen het beter dan mij en zijn succesvol, soms niet”

Vaak zien we veel dingen over het hoofd van wat wij wel kunnen.

Om dingen die je vanzelfsprekend neemt makkelijker te herkennen, stel de vraag:

 • “Wat kan ik wel doen?”
 • “Wat neem ik vanzelfsprekend in mijn leven?”

Je kunt vaker woorden die zwart wit denken aanwijzen vervangen met: “Soms” of “Sommige” wat eigenlijk veel nauwkeuriger is en wel klopt dus.

Terug naar de samenvatting? Klik hier!


Consequentie beseffen

Stel de vraag bij de beperkte overtuiging:

 • “Wat zou gebeuren als ik dit blijf geloven?”
 • En vervolgens de vraag: “Is dit wat ik wil?”

Bijvoorbeeld: Beperkte overtuiging:

“Ik ben minder waardig dan andere mensen” Omdat? “niemand mij leuk vind”

 • Stel de vraag: “Wat zou gebeuren als ik dit blijf geloven?”
 • Antwoord: “Ik zal ongelukkig blijven”
 • Stel de vraag: “Is dit wat ik wil?”
 • Antwoord: “Nee”

Je hoeft een beperkte overtuigen NIET te geloven. Het is echt een keuze en vaak vergeten we dit. Besef en onthoud! Een beperkte overtuiging gaat toch over het verleden en JIJ bent het hier en nu omdat je hier en nu bent.

Je kunt ook erbij vragen:

 • “Is deze beperkte overtuiging helpend of niet?”

Zo nee, laat het los omdat het toch niet helemaal waar is!

Stel de vraag: “Is dit helpend voor mij?”

Zo ja, blijf het doen. Zo nee, pas wat je doet aan, of doe het helemaal niet.

Anders gezegd: Besef wat er wel werkt en doe meer van dit. Besef wat er niet werkt en doe minder van dat. Dit is eigenlijk één van de geheimen van het leven!

Terug naar de samenvatting? Klik hier!


Identiteit of gedrag?  “Ik ben?” of “Ik doe?” – Identiteit of gevoel? “Ik ben” of “Ik voel me”

Deze is heel simpel. Let op voor beperkte overtuigingen met “Ik ben” in het zinnetje!

“Ik ben” is een identiteit constatering.

“Ik ben” klopt maar alles wat daarna komt is tijdelijk en hoort niet bij je identiteit behalve als jij het aanneemt. Daarom verander je “Ik ben” in “Ik doe” (of een gedrag) Want dan gaat het over je gedrag en niet over je identiteit en je gedrag kun je makkelijker aanpassen of helemaal veranderen.

Bijvoorbeeld:

Beperkte overtuiging: “Ik ben stom” of “Jij bent stom”

Stel de vraag: “Is dit echt wat ik ben, of is dit iets wat ik doe?”

 • Beperkte overtuiging: “Ik ben een stomme persoon”
 • Verander in: “Ik doe stomme dingen”
 • Beperkte overtuiging: “Ik ben een slechte persoon”
 • Verander in: “Ik doe slechte dingen”
 • Beperkte overtuiging: “Ik ben een gemene persoon”
 • Verander in: “Ik doe gemene dingen”

Nu gaat het over je gedrag in plaats van je identiteit, en je kun veel makkelijker je gedrag aanpassen en veranderen dan je identiteit! Deze werkt ook heel goed samen met: “Verleden tijd taal gebruiken” omdat het toch over het verleden gaat.

Met betrekking tot emoties ben je het gevoel niet. Je voelt het tijdelijk.

Voorbeeld:

 • Beperkte overtuiging: “Ik ben ongelukkig” Omdat? “Ik niets in mijn leven heb bereikt”
 • Verander in: “Ik voel mij ongelukkig omdat ik niets in mijn leven heb bereikt” Een gevoel kun je makkelijker veranderen!

Nu gaat het over hoe je je voelt en niet wie je bent. Een bepaald gevoel is makkelijker te veranderen dan je identiteit! Je kunt ook vragen: “Niets bereikt?” en bedenk een tegenvoorbeeld.

Terug naar de samenvatting? Klik hier!


Verleden tijd taal gebruiken

Alle overtuigingen zijn op ervaringen uit het verleden gebaseerd maar wij zeggen ze vaak alsof het over NU gaat. Daarom kun je dit denkfoutje corrigeren door de beperkte overtuiging terug in het verleden te zetten waar het hoort te zijn.

Voorbeeld: “Ik kan niets leren” Omdat? “ik niets leuk vind”

Dit gaat over je ervaringen uit het verleden, het wordt dus: “Ik kon niets leren omdat ik niets leuk vond”

Je zou ook hier makkelijk een tegenvoorbeeld kunnen bedenken zoals: “Ik heb leren lopen, dat is niet niets”

Nog meer voorbeelden:

 • Beperkte overtuiging: “Ik ben een stomme persoon”
 • Verander in: “Ik was een stomme persoon”
 • Beperkte overtuiging: “Ik ben een slechte persoon”
 • Verander in: “Ik was een slechte persoon”
 • Beperkte overtuiging: “Ik ben een gemene persoon”
 • Verander in: “Ik was een gemene persoon”

Besef en onthoud: Jij bent het hier en nu, niet het verleden!

 • Je “Authentieke Ik” is het hier en nu.
 • Je denkbeeldige ik is gebaseerd op je ervaringen uit het verleden.

Terug naar de samenvatting? Klik hier!


Tot nu toe – Nog niet

Denkpatronen en overtuigingen zijn opgebouwd door onze ervaringen uit het verleden. Omdat iets in het verleden is gebeurt, betekent dit niet dat het in de toekomst ook gaat gebeuren. Zeker niet als je bezig ben met je vaste denkpatronen te her-programmeren!

Benadruk dat het over het verleden gaat door te deze zinsdelen te gebruiken:

 • “Tot nu toe”
 • “Nog niet”

Voorbeeld:

 • Beperkte overtuiging: “Ik ben bang om voor mijzelf op te komen omdat ik te weinig zelfvertrouwen heb”
 • Verander in: “Tot nu toe was ik bang om voor mijzelf op te komen omdat ik te weinig zelfvertrouwen had”
 • Beperkte overtuiging: “Ik kan niets leren omdat ik niets leuk vind”
 • Verander in: “Ik kon niets leren omdat ik nog niet iets leuks heb gevonden dat ik wil leren”
 • Beperkte overtuiging: “Ik voel mij ongelukkig omdat ik niets in mijn leven heb bereikt”
 • Verander in: “Ik voel mij ongelukkig omdat ik tot nu toe niets in mijn leven heb bereikt”

Je zou hier ook een tegenvoorbeeld kunnen benoemen:

Niets in mijn leven bereikt?” “Ik kan toch lezen, sommige mensen kunnen dat niet”

Terug naar de samenvatting? Klik hier!


‘Wanneer’ of ‘Waar’ gebeurt het precies?

Deze kun je overal gebruiken en ook bij zinnetjes zoals: “Ik heb geen…..”

Voorbeeld:

Beperkte overtuiging: “Ik heb geen zelfvertrouwen” Omdat? “Ik voor mijzelf nooit durf opkomen”

Je kunt vragen: “Wanneer precies heb ik geen zelfvertrouwen?” (op die manier maak je het duidelijker wanneer het precies gebeurt)

Als je “geen” zelfvertrouwen zegt, lijkt het dan alsof je helemaal geen zelfvertrouwen hebt maar dat heb je zeker wel in ander situaties in je leven. Dit zijn vaak situaties waar je het zelfvertrouwen vanzelfsprekend neemt!

Je kunt dus vragen:

 • “Wanneer precies heb ik wel zelfvertrouwen?”
 • Bijvoorbeeld: “Kan ik lopen of fietsen?”
 • Zo ja. “Hoe veel zelfvertrouwen heb ik dan? Best wel veel zeker!

Dus je hebt zelfvertrouwen wel maar in de bepaalde situatie misschien nog niet genoeg. Je kunt dus je aandacht op die bepaalde situatie richten om meer zelfvertrouwen op te kunnen bouwen.

Opmerking: Je kunt eigenlijk geen zelfvertrouwen hebben omdat zelfvertrouwen niet een fysieke voorwerp is. Je kunt een gevoel van zelfvertrouwen voelen en meestal krijg je dit gevoel nadat je voldoende ervaring opgebouwd hebt.

Dus een gevoel van zelfvertrouwen komt vanuit voldoende ervaring en ook bepaalde vaardigheden ontwikkelen met betrekking tot bepaalde situaties. Dit is goed om te beseffen.

Terug naar de samenvatting? Klik hier!


‘Mag’ / ‘Kan’ of ‘Moet’

Het hart zegt “Mag” of “Kan” (onvoorwaardelijke liefde)

‘Mag’ en ‘Kan’ is ontspannen energie, is open en flexibel en daarom brengen deze woorden veel meer rust met ze mee.

Het intellect zegt vaker “Moet” (voorwaardelijke liefde)

‘Moet’ is gespannen energie, is gesloten en vast en daarom brengt dit woord veel meer druk en stress met zich mee!

Een helpend mentaliteit is:

 • “Het mag wel, het moet niet” 
 • “Het kan wel, het moet niet”

Voorbeeld:

Beperkte overtuiging: “Ik moet veel geld verdienen om gelukkig te zijn”

Je kunt “Moet” met “Mag” (of Kan) veranderen zo:

 • “Ik mag veel geld verdienen om gelukkig te zijn” (dus het mag wel maar het moet niet)
 • “Ik kan veel geld verdienen om gelukkig te zijn” (dus het kan wel maar het moet niet)

Dit klinkt veel relaxter met veel minder druk en dat is het ook. Het geeft ook aan dat je geluk niet afhankelijk is van hoe veel geld je verdient, wat natuurlijk wel waar is omdat geluk en geld twee verschillende ‘dingen’ zijn.

Je zou ook kunnen vragen: “Hoe weet ik precies dat dit nu echt waar is?” en een tegenvoorbeeld geven zoals:

 • “Zijn er mensen zonder geld die gelukkig zijn?” Volgens mij wel!
 • “Zijn er mensen met geld die ongelukkig zijn” Volgens mij wel!

Terug naar de samenvatting? Klik hier!


MAAK EEN DUIDELIJKE KEUZE OM VRIJ VAN OUDE VASTE DENKPATRONEN TE KOMEN EN DRAAI DIT OM MET DE MAGISCHE VRAAG: “WAT WIL IK IN PLAATS VAN?” EN DRAAI HET PAPIER OOK OM!

Je maakt hier een duidelijke keuze om vrij van de oude denkpatronen / beperkte overtuigingen te komen. Je draait het focus om van wat je niet wilt naar wat je wel wilt door deze simpel magische vraag te stellen:

“Wat wil ik nu in plaats van?” en vervolgens draai het papier ook om!

Dit ‘omdraaien’ van het velletje is niet alleen een fysieke actie maar ook een mentale actie want je draait tegelijkertijd het denkpatroon om van nadelig naar voordelig. Met andere woorden, je verschuift je aandacht van wat je niet wilt naar wat je wel wilt, van het oude naar het nieuwe.

Je draait dus letterlijke en figuurlijk met actie en je focus van aandacht een nadelig (vast) denkpatroon om in een voordelig denkpatroon.

Elke keer dat je dit doet, programmeer je je onderbewuste om dit in je denken automatisch te doen. Het gebeurt dan metaforisch en fysiek tegelijkertijd en daarom werkt het zo krachtig en effectief!

Terug naar de samenvatting? Klik hier!


FOCUS OP WAT JE WEL WILT IN PLAATS VAN WAT JE NIET WILT!

Focus op wat je wilt in plaats van op wat je niet wilt. Dit is één van de belangrijkste dingen wat je kunt doen en spreekt eigenlijk voor zich!

Stel dat je denkt dat 90% van je leven op dit moment negatief is en 10% is dus positief.

Als je dit in jouw voordeel wil veranderen is het natuurlijk van belangrijk dat je op de positieve dingen focust maar niet ten koste van de negatieve dingen. Wat ik hiermee bedoel is dat het ook belangrijk is om toe te geven dat het momenteel zo zit door de negatieve dingen onder de ogen te zien.

Maar dan: MAAK EEN DUIDELIJKE KEUZE om je aandacht op de positieve dingen te richten en je energie en tijd daarop te richten zodat de positief wordt groter en de negatief wordt kleiner.

Dit is eigenlijk de bedoeling van dit hypnotisch onderzoek proces! Door alleen maar dit te simpel inzicht toe te passen heb ik mijzelf uit diepe depressieve fasen in mijn leven kunnen krijgen en toen heb ik de negatieve denkpatronen niet zo grondig kunnen betwisten, onderzoeken en aanpassen als ik dat nu zou kunnen doen. Dit omdat ik toen veel minder onderzoek gereedschappen had dan wat er in nu deze uitleg staat.

Het is ook belangrijk om verbinding te maken met oncomfortabele gevoelens door zelfliefde toe te passen, zodat deze gevoelens worden herkend, gerespecteerd en geaccepteerd zonder oordeel, zonder censuur, zonder beperkingen. Dit is zelfliefde.

Door eerst de nadelige denkpatronen waar te nemen, toegeven dat ze er zijn en daarnaar ze te betwisten, onderzoeken en ook aanpassen heb je ze onder de ogen gezien, en je hebt een veel beter inzicht gekregen van wat echt waar is en wat er helemaal niet klopt.

Nadat je dit hebt gedaan kun je een duidelijke keuze maken om zo nodig deze vaste denkpatronen te veranderen door je focus op de positieve dingen te richten, met andere worden Focus op wat je wel wilt in plaats van op wat je niet wilt!

Om dit makkelijk te kunnen doen met betrekking tot de beperkte overtuiging stel de magische vraag:

“Wat wil ik in plaats van nu?” en schrijf het antwoord op!

Je kunt ook vragen: “Wat wil ik nu wel?” of “Wat is het tegenovergestelde van dit?”

Bijvoorbeeld:

 • Beperkte overtuiging was: “Ik ben nooit goed genoeg omdat alles mislukt wat ik doe”
 • Gecorrigeerd door onderzoekvragen naar: “Ik doe het soms niet goed genoeg omdat sommige dingen die ik doe mislukken”
 • Focus op wat je wel wilt door de vraag te stellen: “Wat wil ik nu wel?”
 • Antwoord: “Ik wil het steeds beter doen zodat dingen vaker lukken”

***Opmerking*** Het is de bedoeling dat je de onderzoekvragen stelt om te bewijzen dat de beperkte overtuiging niet (helemaal) klopt maar het zou kunnen dat je daarmee helemaal geen verandering in kunt maken.

Dat is opzicht geen probleem omdat je nog kunt focussen op wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt en vervolgens in dit proces verder gaan.

Bijvoorbeeld:

Stel dat de beperkte overtuiging niet verandert was van: “Ik ben nooit goed genoeg omdat alles wat ik doe mislukt

Je zou nog steeds kunnen vragen: “Wat wil ik in plaats van nu?” En toch hetzelfde antwoord kunnen krijgen: “Ik wil het steeds beter doen zodat dingen vaker lukken”

Het is gewoon natuurlijk veel voordeliger als je al meerder twijfels heb ontdekt die bewijzen dat de beperkte overtuiging niet helemaal klopt want dat geeft veel meer ruimte en flexibiliteit voor nieuwe ideeën te verschijnen.

Simple gezegd: Hoe meer twijfels je kunt ontdekken, hoe meer ruimte en flexibiliteit je creëert wat betekent dat het nog makkelijker wordt om nieuwe ideeën te ontdekken, te ontwikkelen en ook toe te passen die de kwaliteit van je leven aanzienlijk gaan verbeteren.

Terug naar de samenvatting? Klik hier!


NIEUWE MOGELIJKHEDEN ONTDEKKEN MET OPLOSSINGSGERICHTE VRAGEN – HOE? WAT? WAAR? WIE?

Stel oplossingsgerichte vragen zoals “Hoe” en “Wat” die focussen op wat je wel wilt en creëer hierdoor nieuwe mogelijkheden. Een “Hoe” of “Wat” vraag is ontspannen energie en is dus open en flexibel. Je kunt ook een “Waar” of een “Wie” vraag stellen.

Voorbeeld:

Hoe kan ik dingen beter doen zodat dingen vaker lukken?”

Wat kan ik in mijzelf veranderen zodat ik dingen steeds beter doe?”

Nu ben je gefocust op wat je wilt en sta je open voor nieuwe mogelijkheden, ideeën en inzichten!

Nog een voorbeeld:

 • Beperkte overtuiging: “Andere mensen doen het altijd beter dan mij en zijn succesvol, ik niet”
 • Gecorrigeerd door onderzoekvragen naar: “Soms doen andere mensen het beter dan mij en zijn succesvol, soms niet”

Focus op wat je wel wilt door de vraag te stellen: “Wat wil ik nu wel?”

Antwoord: “Ik wil het vaker beter doen zodat ik steeds meer succes heb”

 • Hoe” vraag: “Hoe kan ik het vaker beter doen zodat ik steeds meer succes heb”
 • Het antwoord is misschien: “Nieuwe vaardigheden leren door een gepaste opleiding te doen”
 • Wat” vraag: “Wat zou mij kunnen helpen zodat ik het voortaan beter doe en dus steeds meer succes heb”
 • Het antwoord is misschien: “Met succesvolle mensen praten die mij kunnen informeren en leren hoe ik meer succes kan hebben”
 • Waar” vraag: “Waar zou ik deze mensen kunnen vinden?”
 • Het antwoord is misschien: “Op internet, podcasts, video’s, blogs, google, sociale media”
 • Wie” vraag: “Wie zou mij kunnen helpen?”
 • Het antwoord is misschien: “(de namen van bekende mensen met betrekking tot wat je wilt leren)”

Terug naar de samenvatting? Klik hier!


BEVESTIGEN, BENADRUKKEN EN CONCREET MAKEN DOOR DE “WAAROM?” VRAAG TE STELLEN 

Stel de vraag: “Waarom is dit zo belangrijk voor mij?” bij je antwoorden van de vragen: “Wat wil ik nu wel? / Wat wil ik in plaats van?” en de oplossingsgerichte vragen (Hoe? Wat? Waar? Wie?)

Voorbeeld:

Het antwoord op de “Wat wil ik wel nu?” vraag was: “Ik wil het vaker beter doen zodat ik steeds meer succes heb”

De waarom vraag wordt dus: “Waarom is succes zo belangrijk voor mij?”

Het antwoord wordt misschien: “Zodat ik iets in mijn leven heb bereikt”

 • Stel de waarom vraag nog een keer: “Waarom is het belangrijk dat ik iets in mijn leven bereikt heb?”
 • Het antwoord wordt misschien: “Zodat ik mij voldaan voel”
 • Stel de waarom vraag nog een keer: “Waarom is het belangrijk dat ik mij voldaan voel?”
 • Het antwoord wordt misschien: “Zodat ik gelukkig ben”

Je kunt zo doorgaan tot je geen antwoorden meer krijgt. Vervolgens kun je dan alles op een rijtje zetten waarom dit belangrijk voor je is.

Bijvoorbeeld:

 • Meer succes hebben.
 • Dingen bereiken.
 • Mij voldaan voelen.
 • Gelukkig zijn.

Schrijf je antwoorden op en maak er een actie plan van!

Bijvoorbeeld: Je hebt dus je oorspronkelijke (vaste) denkpatroon / beperkte overtuiging veranderd van:

(Oud) “Ik ben nooit goed genoeg omdat alles wat ik doe mislukt”

In:

(Nieuw) “Ik ga nu op internet even uitzoeken wat voor opleiding bij mij zou passen zodat ik nieuwe vaardigheden kan leren om iets te gaan doen wat mij gelukkig maakt zodat ik mij voldaan voel”

Van de twee opties (oud en nieuw) :

 • Welke ziet het beste uit?
 • Welke klinkt beter in jouw oren?
 • Welke voelt het beste aan?
 • Welke motiveert je het meest?

***Opmerking***
Stel “Waarom” vragen vooral bij positieve en voordelige situaties!
Elke keer je besef dat iets positief is veranderd of je een inzicht hebt gekregen stel een waarom vraag.

Bijvoorbeeld:
“Waarom is dat beter?”
“Waarom is leuker”
“Waarom is dat voordeliger”
“Waarom is dat belangrijk?”

Andere goeie “Waarom” vragen zouden kunnen zijn:

 • “Waarom voel ik mij zo goed?” (bij goeie gebeurtenissen)
 • “Waarom is dit zo grappig?” (bij grappige gebeurtenissen)
 • “Waarom vind ik dit zo leuk?” (bij leuke gebeurtenissen)
 • “Waarom is het nu zo gezellig?” (bij gezellige gebeurtenissen)
 • Enzovoort bij positieve of / en voordelige gebeurtenissen

Bij negatieve en nadelige situaties, stop met analyseren en stel liever geen “waarom” vragen! 

Het is verplicht voor je brein om elke vraag te beantwoorden, zelfs als het niet weet wat het antwoord is moet het iets verzinnen.

Daarom bij negatieve en nadelige situaties is je echt aan te raden om te stoppen met analyseren en stel liever geen “Waarom?” vragen!

 • Een waarom vraag is gespannen energie en creëert beperkte vaste structuren.
 • Een “Waarom” vraag, zoekt bevestiging en veronderstelt dat de suggestie al waar is.
 • Een waarom vraag zoekt niet alleen bevestiging, maar benadrukt ook, versterkt en maakt dus de veronderstelling concreet, of het creëert weerstand als je tegen in gaat. Daarom is het je wel aangeraden de waarom vraag vooral bij positieve voordelige situaties te stellen.

Bijvoorbeeld bij de vraag: “Waarom ben ik zo dom?” veronderstel je dat je dom bent en geef je de opdracht aan je denken om redenen te zoeken die bewijzen dat dat idee klopt.

Als het antwoord is: “Ik ben niet dom” is er dan weerstand gecreëerd omdat één gedachte zegt dat je dom bent en één niet. Dit kan echt vermoeiend zijn!

Daarom kun je beter een waarom vraag vooral bij positieve voordelige situaties beter gebruiken en gebruik ook oplossingsgerichte vragen zoals “Hoe” en “Wat” bij negatieve nadelige situaties om eruit te komen.

Als je toch een waarom vraag blijf stellen bij negatieve en nadelige situaties kun je altijd direct daarna deze vraag aan jezelf stellen: (met betrekking tot de situatie)

 • “Wat heb ik daarvan geleerd?”
 • “En nu dat ik dit weet hoe ga ik het voortaan anders en beter doen?”
 • En nu dat ik dit besef, waarom is dit beter?

Bijvoorbeeld:

 • “Waarom lukt het mij niet om een goeie relatie te hebben?”
 • Stel de vraag direct daarnaar: WAT heb ik daarvan geleerd?” (van de relatie(s)
 • Antwoord: “Ik liet mijn echte ik niet zien omdat ik te bang voor afwijzing was”
 • Vervolgens stel de vraag: “En nu dat ik dit weet HOE ga ik het voortaan anders en beter doen?”
 • Antwoord: “Ik ga meer aan mijzelf werken zodat ik beter tegen afwijzing kan zodat ik steeds meer van mijn echte ik kan laten zien” Vervolgens stel de vraag:
 • WAAROM is het beter om aan mijzelf te werken en mijn echte ik te laten zien?”

Terug naar de samenvatting? Klik hier!


GELIJK ACTIE NEMEN EN DOEN

Het is heel goed om inzichten te krijgen, oude overtuigingen aan te passen en nieuwe ideeën te ontdekken maar zonder actie is het nog steeds theorie. Als je deze nieuwe denkpatronen echt concreet wilt maken neem gelijk actie in de fysieke wereld! Zonder echte actie gebeurt er weinig!

Besef dus wat je al uit je hypnotische onderzoek hebt ontdekt en stel de vraag:

 • “Wat zou gebeuren als ik deze acties nu zou uitvoeren?”
 • en vervolgens: “Is dit wat ik wil?”
 • Zo ja, “Waarom wil ik dit?”
 • Stel de vraag: “Is dit helpend voor mij?”
 • Zo ja, “Waarom is dit helpend voor mij?”

Nu heb je duidelijkheid gecreëerd en je weet je wat je motivatie is en waarom je dit wilt. Dus ga er helemaal voor, neem gelijk de juiste acties en geniet van de positieve transformaties die je in je eigen leven gemaakt hebt!

Zet hem op en maak er iets moois van!

Terug naar de samenvatting? Klik hier!

Heb je nog een vraag?

Of wil je een afspraak maken voor een GRATIS CONSULT?

Zo ja, neem dan nu contact op met mij (Dave) via dit contactformulier of voor meer informatie klik hier: Gratis consult inplannen?

Belangrijk! Ik beantwoord e-mails altijd binnen twee dagen.

Als je binnen twee dagen geen e-mail van mij ontvangt, controleer dan je spam-map. Vooral als je een Gmail of Hotmail-account hebt omdat deze accounts heel vaak nieuwe e-mailadressen in de spam-map plaatsen. Als je je telefoonnummer aan mij doorgeeft zal ik je appen via WhatsApp in plaats van e-mailen.

Bedankt en een fijne dag nog!