Regressietherapie / Het innerlijke kind 

Een hypnotische regressie is de mentale constructie van gedachten, beelden, geluiden en gevoelens van een gebeurtenis of situatie uit het verleden om nieuwe perspectieven, betekenissen en inzichten te beseffen in het hier en nu.

Met gebruik van een hypnotische regressie kan de ‘volwassen ik’ inzichten krijgen in het huidige probleem die door ervaringen uit het verleden zijn veroorzaakt.

Deze ervaringen uit het verleden zijn vaak bewust vergeten door de ‘volwassen ik’ maar niet door de ‘kind ik’ dat ze nog steeds op een onderbewust niveau ervaart.

De symptomen die bij het huidige probleem horen zijn signalen uit het onderbewuste en die vragen aan aandacht. Deze signalen communiceren dat er een dieper probleem van vroeger ‘onder het oppervlak’ zit dat nog niet volledig waargenomen en verwerkt is. 

Namelijk: Het innerlijke kind leid nog en heeft hulp nodig om bepaalde ervaringen uit het verleden te verwerken en los te laten. Een trauma bijvoorbeeld. Vaak is er sprake van een split of een scheiding van een ‘deel’ van onszelf dat ergens in het verleden van het geheel ‘afgebroken’ is door de trauma.

Wanneer deze ervaring(en) is verwerkt en losgelaten kan de kind ik weer volledig integreren met de volwassen ik zodat er geen split of scheiding meer is. Dit betekent dat de leegte dat er was, is nu weer opgevuld met dat deel van onszelf dat ontbrak. Dit heet integratie en helen. 

Een trauma voor een kind kan iets simpels zijn

Het is ook goed om er rekening mee te houden dat een trauma voor een kind niet alleen mishandeling of misbruik hoeft te zijn. Het kan iets simpels zijn zoals je moeder of vader even kwijtraken tijdens het boodschappen doen. Een keertje in je broek plassen en flink uitgelachen worden, of in een kwetsbaar moment verteld worden door iemand met gezag (bijvoorbeeld je ouders) “Je bent waardeloos” of “Je bent niks waard”

Voor een jong kind kan dit soort gebeurtenis heel veel heftige emoties creëren zoals angst, verdriet, schaamte, afwijzing enzovoort die overweldigend kunnen zijn en helaas onverwerkt blijven. 

Wij kunnen ook net zo goed de omschrijving ‘de jongere ik’ gebruiken als ‘Het innerlijke kind’ omdat niet alle trauma’s in onze kindertijd worden opgelopen. Soms gebeurt dat later in het leven, bijvoorbeeld in de tiener of ook volwassen jaren.

Omdat die ervaringen van vroeger nog niet verwerkt en losgelaten zijn, blijven bepaalde symptomen steeds terugkomen en dit veroorzaakt het probleem in het hier en nu voor de ‘volwassen ik’

De symptomen van het huidige probleem zijn vaak moeilijke heftige emoties die moeten worden uitgedrukt zoals boosheid, angst, verdriet, schuldgevoel, afwijzing, waardeloosheid, machteloosheid enzovoort.

Deze heftige emoties komen overeen met dezelfde emoties dat het innerlijke kind nog op een onderbewuste niveau ervaart en zijn dus de connectie tussen het heden en het verleden. Anders gezegd, tussen de trauma van toen en het huidige probleem.

Omdat dit vanuit het perspectief van ons intellect geen connectie lijkt te hebben omdat het op een bewust niveau is verborgen en dus vergeten is, zegt de persoon vaker over het huidige probleem: “Ik weet niet waarom ik mij zo voel”

Hoe ervaren wij ‘het verleden’ in het hier en nu?

Ten eerste is het goed om te gaan beseffen dat het verleden en de toekomst bestaan niet in het echt. Ze bestaan wel als concepten in onze verbeelding maar niet in de fysieke wereld. Wij kunnen ze niet in de ‘buiten wereld’ aanraken, horen of zien. 

Het verleden en de toekomst ‘wonen’ in onze verbeelding en wij doen alsof dat ze echt zijn.

Omdat het verleden en de toekomst niet in de ‘buiten wereld’ waarneembaar zijn, bewijst dit dat het verleden en de toekomst in onze verbeelding ‘wonen’ want wij kunnen ze nergens anders vinden. Als wij over een gebeurtenis uit het verleden of in de toekomst praten wordt er een verhaaltje in onze verbeelding gemaakt over een denkbeeldig deel van onszelf die heet: ‘Ik’ of ‘Mij’ (of vul maar je eigen naam in)

Dit denkbeeldige ik leeft in een denkbeeldige wereld die uit representaties zoals beelden, geluiden en taal worden gemaakt in ons verbeelding.

Wij doen alsof dat deze situaties echt zijn maar ze zijn niet echt omdat ze niet meer in onze fysieke wereld gebeuren. Ze gebeurde toen maar één keer in de fysieke wereld maar elke keer daarna gebeuren ze alleen maar in onze verbeelding.

Deze denkbeeldige situaties worden in onze innerlijke mentale wereld ervaren. Ze zijn dus echte verhalen die ingebeeld zijn. Je zou ze ook ‘fantasieën’ kunnen noemen.

Deze denkbeeldige situaties, scenes of gebeurtenissen worden in onze verbeelding in het hier en nu ter plekke verzonnen door ons creatief denken. Met verzonnen bedoel ik niet dat er leugens worden gecreëerd maar wel dat ze op dat moment uit het niets geconstrueerd worden. De echte situatie is al lang voorbij.

De reconstructie wordt ingebeeld en daarom is het dus ook een fantasie over een denkbeeldige ik, in een denkbeeldige situatie dat niet meer in de fysieke wereld aan het gebeuren is.

Dus elke gebeurtenis dat wij in het verleden hebben meegemaakt dat wij ons herinneren, wordt in onze verbeelding door ons creatief denken in het hier en nu gereconstrueerd.

Deze reconstructie bestaat uit representaties van wat er toen gebeurd was. Wij noemen deze representaties: Herinneringen. Je zou ze ook hallucinaties kunnen noemen omdat jij de enige bent die ze kunt waarnemen. Ze gebeuren in jouw persoonlijke innerlijke wereld en dus kan niemand anders ze waarnemen.

Deze representaties of herinneringen zijn gedachtes die in de vorm van beelden, geluiden en taal komen en ze creëren emoties en sensaties in ons lichaam. 

Ons creatieve denken heeft dit vermogen om een mentale constructie te maken van wat er gedacht toen gebeurd was. Maar omdat er ontzettend veel informatie beschikbaar is van wat er toen is gebeurd wordt deze mentale constructie erg beperkt zodat er niet te veel in een keer wordt getoond.

Informatie wordt dan weggelaten, vervaagd, verandert en ook toegevoegd. Wat wij dan krijgen is niet echt wat er gebeurd was.

Het is wel een beperkte mentale representatie van wat wij denken er toen gebeurd was.

De mentale constructie is niet de werkelijkheid

Als wij even vergeten dat deze mentale constructie alleen maar een representatie in onze verbeelding is, kunnen we weer de bepaalde situatie beginnen te beleven alsof het weer aan het gebeuren is. Dit kan met positieve ervaringen en ook negatieve ervaringen.

Het lichaam reageert op de gedachtes in onze verbeelding

Wij voelen dan de emoties en sensaties weer in ons lichaam die daar bij horen omdat ons lichaam op de gedachtes in ons verbeelding reageert. De gedachtes in ons hoofd komen in de vorm van beelden, geluiden en taal die mee te maken hebben met de bepaalde gebeurtenis toen. 

Wij voelen deze emoties en sensaties weer omdat voor ons lichaam er geen verleden of toekomst is. Het verleden en de toekomst zijn mentale concepten in onze verbeelding en ze bestaan niet in het echt. Voor ons lichaam is er alleen maar het hier en nu.

Mentale droomwereld

Als onze aandacht in ons verbeelding gefixeerd is kunnen wij onze omgeving helemaal vergeten en in onze eigen intensieve mentale projectie opgaan.

Dit ervaren wij bijvoorbeeld wanneer wij slapen en aan het dromen zijn.

Tijdens dromen is onze aandacht in ons verbeelding gefixeerd. Wij vergeten dat wij dromen. Wij denken dan dat wij ergens zijn. Misschien zijn wij iets aan het doen. Wij lopen rond, ga naar verschillende plekken en kom andere mensen tegen en het lijkt allemaal zo echt. Maar ons lichaam ligt te slapen en het gaat nergens heen. Het gebeurt allemaal in ons verbeelding in ons hoofd.

Slapen en dromen

De mentale droomwereld lijkt zo echt

Zo is het ook met een hypnotische regressie. In de mentale projectie lijkt het alsof wij ’teruggaan’ naar de gebeurtenis uit het verleden maar ons lichaam en de ervaring blijven altijd in het hier en nu.

Wij worden beïnvloed door de representaties over het verleden en niet door de gebeurtenis zelf omdat de gebeurtenis er maar één keer is gebeurd. Elke keer daarna is het de mentale reconstructie waar wij er last van hebben.

Bijvoorbeeld; Als je een trauma hebt opgelopen.

Toen de trauma aan het gebeuren was had je er echt last van natuurlijk en het was ongetwijfeld vreselijk. Elke keer daarna dat je er last van hebt komt het door de mentale constructie van de gedachtes, herinnering of representaties die daar bij horen.

Dit betekent dat nadat de trauma is afgelopen, heb je er last van de representaties over de trauma en niet van de trauma zelf. De representaties over de trauma beleef je steeds opnieuw maar de traumatische ervaring is al lang weg.

Soms kort daarna of ook na jaren vergeet je bewust wat er gebeurt was maar onderbewust niet. Bepaalde gebeurtenissen kunnen dan in het hier en nu deze traumatische ervaring weer ‘activeren’ omdat het innerlijke kind nog onder het oppervlak lijd.

Wat kunnen we eraan doen?

Wij kunnen het verleden niet veranderen maar wij kunnen de representaties over het verleden veranderen om de perspectieven en betekenissen te veranderen.

Dit zodat wij het innerlijke kind of jongere ik kunnen helpen helen en het verleden helemaal loslaten om gelukkig te zijn in deze toekomst hier en nu. 

In conclusie: Als wij negatief beïnvloed worden door de representaties of gebeurtenissen uit het verleden kunnen wij de representaties veranderen en dus ook hoe wij het verleden in het hier en nu ervaren.

Dit is prima te doen met regressietherapie en innerlijke kind werk (soms ook schaduw werk genoemd)

Hoe werkt een hypnotische regressie in de praktijk?

Wij gebruiken een hypnotische regressie om in ons verbeelding ’terug te gaan’ naar de eerste keer dat het tegenwoordige probleem is ontstaan, toen de trauma opgelopen was. Dit kan je als een intensieve dagdroom beschouwen.

Toentertijd had je innerlijke kind (je jongere ik) niet de juiste hulpmiddelen in de vorm van wijsheid, inzichten, levenservaringen enzovoort om de traumatische situatie te handelen en te verwerken.

Omdat een traumatische ervaring heel intensief is, wordt je jonger ik (innerlijke kind) in die tijd en situatie ‘bevroren’ en is op een onbewust niveau nog de trauma in deze ‘scene’ aan het beleven. Het lijkt bijna net alsof het een 3D holografische foto van de nare gebeurtenis is maar deze 3D holografische foto bevat ook geluid en gevoel zowel als beeld.

Het onderbewustzijn zet trauma's achter slot en grendel om je te beschermen

Het onderbewustzijn zet trauma’s achter slot en grendel om je te beschermen tot je in staat bent om ze te verwerken.

Toentertijd werd ook die traumatische situatie door de dieper intelligentie (het onderbewustzijn) achter slot en grendel gezet tot een latere tijd wanneer de persoon wel de juiste hulpmiddelen heeft om het te verwerken. Ouder en wijzer zeg en met veel meer levenservaringen.

Omdat de trauma er niet meer bewust wordt herinnert, betekent dit niet dat de persoon er geen last meer van heeft.

In tegen deel, dit ervaart de volwassen ik als bijvoorbeeld: Relatie problemen, een gevoel van machteloosheid, waardeloosheid, niet goed genoeg zijn, schuld gevoel, boosheid, angst enzovoort (het ligt eraan wat voor trauma het was)

Met een hypnotische regressie kunnen wij deze twee ‘delen’ van een persoon bij elkaar brengen (het innerlijke kind en de volwassen ik)

De jongere ik (innerlijk kind) kan communiceren waar de echte pijn ligt en waar het vandaan komt, en het herinnert de oudere ik hoe het is ontstaan.

De volwassen ik kan dan het innerlijke kind onvoorwaardelijke liefde, nieuwe perspectieven, betekenissen en inzichten geven gebaseerd op zijn/haar levenservaringen, wijsheid, kennis en het feit dat hij of zij de trauma toch heeft overleeft.

De volwassen ik heeft de juiste hulpmiddelen om de jongere ik goed te kunnen helpen en weet ook één belangrijk feit. Namelijk dat de jongere ik toch de traumatische situatie heeft overleeft omdat de jongere ik nu de oudere ik is geworden.

Dit stelt beide ‘delen’ in staat te genezen door het accepteren en verwerken van wat er is gebeurd en dus in het hier en nu met elkaar ‘mengen’ om in harmonie te komen. De jongere ik wordt dan in het hart van de volwassen ik genomen en geaccepteerd. Dit betekend dat beide ‘delen’ uiteindelijk rust vinden en in harmonie komen. Ze worden geheel.

Op die manier kunnen de moeilijke heftige emoties worden uitgedrukt en ook losgelaten, terwijl al de nadelige denkpatronen die verband houden met de ervaringen uit het verleden, kunnen worden veranderd zodat de persoon echt in haar of zijn kracht komt.

Ons verbeeldingskracht – De virtual reality bioscoop in ons hoofd 

Je verbeeldingskracht is net als een virtual reality bioscoop in je hoofd.

Je verbeeldingskracht is net als een virtual reality bioscoop in je hoofd.

Je kunt je verbeelding of je voorstellingsvermogen als een ‘virtual reality bioscoop’ beschouwen die wij in ons hoofd hebben. Wanneer de herinneringen (gedachtes, beelden en geluiden) worden samengesteld door ons denken wordt een ‘film’ gemaakt van een denkbeeldig deel van onszelf die heet: ‘Ik’ (of vul maar je eigen naam in)

Jij, de waarnemer van deze film, kan deze film geassocieerd of gedistantieerd beleven.

Geassocieerd betekent dat je in de scene zit alsof jij de ‘acteur’ of ‘actrice’ bent. Je ziet dan met je eigen ogen, je hoort met je eigen oren en je voelt met je eigen gevoelens. 

Gedistantieerd betekent dat je de scene van een afstand bekijkt en je ziet je ‘jongere ik’ in de scene van buitenaf. 

Dit is niet echt iets bijzonders omdat wij dit mechanisme constant door de dag heen gebruiken om ons te herinneren, wat wij gedaan hebben, waar wij iets hebben achtergelaten, hoe wij ergens aan moet komen enzovoort.

Een leuk experiment

Bijvoorbeeld. Doe dit leuk experiment even en besef wat er gebeurt

Denk nu aan een tijd van vroeger dat super leuk voor je was. Iets wat je meegemaakt hebt waar je bijvoorbeeld keihard moest lachen. Of je je zo gelukkig voelde. Of je echt aan het genieten was.

In je verbeelding (virtual reality bioscoop) ‘ga terug’ en beleef je deze gebeurtenis uit het verleden weer hier en nu.

Herinner je je, of anders gezegd reconstrueer je nu in je verbeelding weer de situatie (scene) en ga er helemaal op in. Wees speels. Maak er even een leuk spelletje van en geniet er weer van 🙂

Heb je iets? Om je te helpen om er helemaal op in te gaan kun je deze simpel vragen beantwoorden.

Waar ben je nu in deze scene?

Wanneer ben je? (gister, vorige week, maand jaar?)

Is het licht of donker?

Ben je binnen of buiten?

Ben je alleen of met mensen?

Wat gebeurt er?

Waar denk je aan tijdens deze grappige of leuke gebeurtenis?

Wat voor goede gevoelens voel je tijdens deze grappige of leuke situatie?

Waarom is deze situatie zo leuk voor je?

Als je wilt, sluit je ogen even en leg het uit aan jezelf in tegenwoordige tijd wat er hier en nu in deze scene aan het gebeuren is.

Bijvoorbeeld: Ik zie…… Ik hoor…… Ik voel (me) ……

En wanneer je klaar bent open je ogen weer.

Als je het gelukt was om terug in de ervaring te gaan is mijn vraag:

Kun je nu de emoties weer in je lichaam voelen die je toen voelde? 

Bijvoorbeeld als het een grappige gebeurtenis was moest je nu weer om lachen?

Of als het een gebeurtenis was waarmee je je echt gelukkig voelde, voel je je nu ook weer gelukkig? 

Zo ja, besef even dat die gebeurtenis hier en nu niet meer aan het gebeuren is omdat het al in het verleden was gebeurde. De reconstructie gebeurde net wel in je voorstellingsvermogen (de virtual reality bioscoop in je hoofd) in het hier en nu.

De emoties en sensaties die je nu voelt komen van de representaties die je in het hier en nu ervaart. De echte gebeurtenis zelf die je in je verbeelding net hebt gereconstrueerd en dus ervaren is al lang voorbij.

Wil je regressietherapie gebruiken om jouw innerlijke kind te helen?

Wij kunnen dit soort transformatie proces in vier fasen opdelen om het makkelijker te begrijpen. Deze fasen zijn.

1. Inzichten ontdekken door jezelf beter te leren kennen.

2. Het uiten van gedachtes en emoties zonder oordeel.

3. Vergiffenis.

4. Volledige transformatie 

Er zijn natuurlijk ook elementen van één of meerdere van deze fasen terug te vinden in de andere fasen. Bijvoorbeeld je kunt nog inzichten ontdekken in de andere drie fasen.

Als je dit krachtige transformatieproces wilt gebruiken om je innerlijke kind te helen, moet je bereid zijn om deze 4 fasen te ervaren. Zo niet dan zou ik er niet eens aan beginnen.

1. Maak een duidelijke beslissing om jezelf beter te leren kenen om belangrijke inzichten te ontdekken. Ga er helemaal voor of doe het niet. Er is geen tussen weg als je echt wil helen.

Besef wat er achter slot en grendel zit

Je geeft de opdracht aan je dieper intelligentie (het onderbewustzijn) dat het nu tijd is om de bepaalde situatie(s) uit het verleden te verwerken door jezelf beter te leren kennen.

Je moet dit echt willen en echt overtuigd zijn dat je het nu aankan, anders blijft de oude gebeurtenis op slot en grendel.

De bescherming intelligentie in je lichaam gaat deze deur niet zomaar voor je open maken.

Het beschermt je voor je hele leven en zal dit nooit stoppen. Je moet het echt overtuigen dat je het nu aankan anders kom je niet te weten wat er achter staat.

Je moet deze beschermende intelligentie duidelijk maken dat je nu oud genoeg, wijs genoeg en sterk genoeg bent en dat je genoeg levenservaring hebt om dit nu aan te kunnen.

Als je positieve intentie oprecht en echt is wordt het dan een super interessante ontdekkingservaring voor je die diepgaande inzichten kan opleveren.

Je kan zelfs openbaringen over je eigen systeem ontdekken omdat de ‘schaduw’ kant van je wordt onthuld.

Dit veroorzaakt diepe, krachtige en betekenisvolle transformaties in het hier en nu.

2. Maak direct contact met je innerlijke kind zodat bepaalde emoties en denkprocessen de kans krijgen om zich eerlijk te uiten zonder oordeel.

Je herkent en respecteert de heftige emoties en denkprocessen die aan de situatie(s) verbonden zijn. Dit betekent dat je de emoties en denkprocessen de ruimte, tijd en kans geeft om zich volledig en eerlijk te uiten zonder ze te beoordelen. Alles mag er gezegd en gevoeld worden. Heel graag zelfs.

Dit betekent dat je hoogst waarschijnlijk intensieve emoties echt gaat voelen en harde woorden echt gaat horen en dat is oké. Dit mag zeker.

Ik zorg er wel voor dat dit natuurlijk op een beheerste manier gebeurt zodat het niet te veel in één keer voor je wordt. Ik ben er altijd bij om je steunen, begeleiden en helpen. Dit is vanzelfsprekend.

Onvoorwaardelijke liefde geven

Geef je innerlijke kind onvoorwaardelijke liefde

Geef je innerlijke kind onvoorwaardelijke liefde

Door dit te doen zonder oordeel geef je je innerlijke kind (jongere ik) onvoorwaardelijke liefde. Dit is heel belangrijk zodat hij of zij echt kunt helen en weer integreren.

Alle kinderen verdienen onvoorwaardelijke liefde. Dit is pure liefde, totale respect en volledige acceptatie zonder oordeel.

3. Vergiffenis.

Zo nodig vergeef je al de mensen die mee te maken hebben met de bepaalde situatie (trauma) 

Let op want dit is heel belangrijk! Vergiffenis is NIET goedkeuring of zeggen “Wij zijn nu vrienden” Helemaal niet!

Vergiffenis is het loslaten van het verleden om gelukkig te zijn in deze toekomst hier en nu.

Het is een simpel keuze tussen:

Geluk. Rust. Welzijn. Harmonie. Vrijheid.  – of –  Pijn. Onrust. Lijden. Conflict. Gevangenschap. 

Vergiffenis doe je voor jezelf zodat JIJ kunt helen.

Je doet het niet voor de andere die betrokken waren!

Het gaat erom hoe goed jij je voelt, en hoe goed jij je voelt is wat echt belangrijk is toch?

In dit hier en nu wat heb je liever?

Geluk of pijn?

Rust of onrust?

Welzijn of lijden?

Harmonie of conflict?

Vrijheid in het hier en nu of gevangenschap in een verleden dat er niet meer is?

Het leven is veel te kort om zware gebeurtenissen uit het verleden constant mee te dragen. Als de dingen veel te zwaar zijn laat ze dan los en bevrijd jezelf van het verleden met de kracht en magie van vergiffenis.

Het is eigenlijk een eenvoudige keuze om de pijn uit het verleden los te laten zodat je in dit hier en nu geluk, rust, welzijn, harmonie en vrijheid kunt ervaren.

Waar kies jij voor?

Om nog meer te leren over dit hypnotische proces van vergiffenis en ook hoe je dit zelf kunt doen, klik hier: De kracht en magie van vergiffenis

4. Volledige transformatie

Tijdens dit proces ben je sowieso constant aan het transformeren.

Wanneer het voltooid is kan de volledige transformatie gebeuren omdat alle blokkades nu weg zijn.

Je hebt genoeg inzichten uitgehaald.

Je hebt alles gezegd, gevoeld en dus geuit.

Je hebt iedereen vergeven en dus heb je alle verbindingen met het verleden verbroken.

Je bent getransformeerd in het hier en nu en deze positieve transformatie blijft ontwikkelen en neemt over tijd steeds duidelijker vorm in jouw leven. 

En nadat je dit proces goed hebt gedaan heb je er geen last meer van de trauma. Gek genoeg wordt het dan vaker een krachtig hulpmiddel.

Dit omdat het probleem in belangrijke inzichten en begrippen over jezelf verandert. Soms krijg je zelfs meerder openbaringen.

Mijn verantwoordelijkheid tijdens dit proces is je goed te begeleiden, beschermen en steunen zodat het makkelijk, simpel, effectief en ook leuk voor je wordt en dat doe ik heel graag.

Dus om het samen te vatten, als je in het verleden blijft hangen en je vindt het moeilijk om het los te laten, zou het waarschijnlijk aan één, twee of drie van deze herkenbare elementen kunnen liggen.

1. Het ontdekken van belangrijke inzichten: Je hebt nog niet de inzichten uit de bepaalde situatie gehaald en heb dus nog niet geleerd wat je er van de situatie moet leren om het te kunnen loslaten. Wanneer je de juiste inzichten eruit hebt gehaald kun je de (nu denkbeeldige) situatie uit het verleden loslaten.

2. Het volledige eerlijke uitdrukken van emoties en denkprocessen zonder oordeel: Je innerlijke kind lijd nog met heftige emoties en denkprocessen die aan de bepaalde situatie verbonden zijn en kan dus geen innerlijke rust vinden. Wanneer je contact met je innerlijke kind hebt gemaakt zodat deze emoties en denkprocessen zonder oordeel zich kunnen uiten, kun je de situatie uit het verleden achterlaten. Het uitdrukken van heftige emoties en denkprocessen is heel bevrijdend en is ook belangrijk zodat je innerlijke kind echt kunt helen.

3. Vergiffenis: Je hebt nog niet de relevante mensen uit de situatie helemaal en onvoorwaardelijk vergeven voor wat ze gedaan hadden. Vergiffenis doe je voor jezelf om de connectie met het verleden te verbreken zodat je gelukkig kunt zijn in deze toekomst hier en nu.

Wanneer alle drie van deze fasen zijn voldaan wordt de belangrijke inzichten, lesjes en zelfs openbaringen geïntegreerd en dus neem je ze mee. De rest laat je in het verleden achter waar het hoort te zijn.

Deze positieve transformaties zijn dan gerealiseerd en dan kunnen ze vanzelf op natuurlijke wijze verder blijven ontwikkelen. 

Vorig leven regressie / Reïncarnatie therapie 

Dit werkt net als een normale hypnotische regressie maar met de nadruk op een vorige leven(s)

Met een normale hypnotische regressie (dit leven) is het meestal een snelle in en uit ervaring en het duurt misschien 5 tot 20 minuten per keer. Dit omdat het wenselijk is om direct naar een bepaalde situatie toe te gaan wat belangrijk is en vaak ook ongemakkelijk is, los het op en laat het achter in het verleden waar het hoort te zijn.

Representaties uit het verleden

Met een vorig leven hypnotische regressie is de ervaring veel langer en het duurt misschien 1 of 2 uur per keer. Dit omdat het wenselijk is om het leven(s) beter te leren kennen. Het is een meer indirecte aanpak en bevat meerdere situaties die misschien niet allemaal zo belangrijk en ongemakkelijk zijn. Sommige situaties kunnen juist heel prettig en aangenaam zijn.

* Mensen vragen vaak:

“Zijn de herinneringen van een vorig leven regressie echt?” 

Het antwoord is hetzelfde als met elke herinnering die je tijdens je hele leven hebt meegemaakt. Nee!

Niet één van je herinneringen zijn echt!

Die zijn echte herinneringen (gedachtes) maar het is niet ECHT wat er gebeurt was.

Net als ik al heb uitgelegd, zijn herinneringen representaties van wat je denkt er toen gebeurd was. Informatie over de bepaalde gebeurtenis wordt weggelaten, vervaagd, verandert en ook toegevoegd.

Het maakt ook uit wat voor gemoedstoestand je hebt tijdens het herinneren van een bepaalde gebeurtenis.

Bij een positieve gemoedstoestand herinner je je makkelijker de positieve elementen. Bij een negatieve gemoedstoestand herinner je je makkelijker de negatieve elementen.

Dus het gaat er niet om als de herinneringen echt zijn of niet, want die zijn niet echt.

Het gaat erom wat de representaties voor jou betekenen.

En dit is echt goede nieuws! Want je kunt niet veranderen wat er in het verleden was gebeurd. Maar je kunt de representaties over het verleden in het hier en nu veranderen.

Dit betekent:

Je kunt je perspectief verschuiven om de situatie vanuit een ander invalshoek te bekijken en hiermee nieuwe inzichten ontdekken.

Je kunt de betekenissen veranderen zodat de situatie een andere betekenis voor je heeft. Bijvoorbeeld in plaats van een zwakte is het nu een kracht geworden.

Je kunt het belang veranderen. Misschien is de gebeurtenis niet meer belangrijk en je kunt het vergeten en de belangrijke lessen meenemen. Of misschien is het juist belangrijker geworden omdat je zoveel inzichten hebt uitgehaald.

Kort samengevat:

Het maakt niet zo veel uit als het om een hypnotische regressie in dit leven gaat of om in een vorig leven.

Je kunt altijd de representaties in jouw systeem over het verleden veranderen om de kwaliteit van je leven in dit hier en nu te verbeteren.

Je hoeft niet ééns in vorige levens te geloven om dit waardevolle hulpmiddel te gebruiken voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en positieve verandering.

Als je niet in vorige levens gelooft kun je een vorig leven regressie als een langdurige metafoor beschouwen die je als een dagdroom ervaart en rijk is met inzichten, begrippen en misschien zelfs openbaringen over je tegenwoordige situatie of probleem.

Dit werkt net zo goed.

Heb je nog een vraag?

Of wil je een afspraak maken voor een GRATIS CONSULT?

Zo ja, neem dan nu contact op met mij (Dave) via dit contactformulier of voor meer informatie klik hier: Gratis consult inplannen?

Belangrijk! Ik beantwoord e-mails altijd binnen twee dagen.

Als je binnen twee dagen geen e-mail van mij ontvangt, controleer dan je spam-map. Vooral als je een Gmail of Hotmail-account hebt omdat deze accounts heel vaak nieuwe e-mailadressen in de spam-map plaatsen. Als je je telefoonnummer aan mij doorgeeft zal ik je appen via WhatsApp in plaats van e-mailen.

Bedankt en een fijne dag nog!