Pas de empowerende eigenschappen van een geweldige hypnotische mentaliteit toe

Wanneer je wil samenwerken met een hypnotherapeut om nieuwe inzichten te ontdekken, diepe innerlijke heling te doen en krachtige positieve transformaties te creëren, is het dan goed om een empowerende hypnotische mentaliteit toe te passen, te ontwikkelen en continu te optimaliseren.

Persoon die zich gesterkt voelt en zegt: ja, ik kan het

Ontdek nieuwe inzichten, doe diepe innerlijke heling en creëer krachtige positieve transformaties met een empowerende hypnotische mentaliteit!

Als je een gevoel hebt dat je op een of andere manier vast zit of beschadigd of gebroken bent, zal dit aan je innerlijke programmering en conditionering te verwijten zijn, die gecreëerd is door je ervaringen uit het verleden en andere factoren. Je eigen persoonlijke realiteit wordt gecreëerd door je eigen programmering en conditionering, en deze programmering en conditionering creëert in feite je eigen persoonlijke hypnose.

Daarom is het deze programmering en conditionering die ervoor zorgt dat je voelt alsof je beschadigd of gebroken bent en dat je vastzit, omdat het je blijft hypnotiseren om hetzelfde te blijven.

Dus als je je realiteit wilt veranderen, moet je je programmering en conditionering veranderen en de beste manier om dit te doen is met hypnose. Dit omdat deze natuurlijke hypnotische mechanisme je programmering en conditionering heeft gecreëerd, en sindsdien deze vaste mentale structuren in stand heeft gehouden.

Dus wanneer je klaar bent om diepe krachtige transformaties te maken, kun je deze zelfde hypnotische mechanisme gebruiken om jezelf te bevrijden van de oude programmering en conditionering die je tot nu toe tegengehouden heeft.

Hypnose kan je helpen om dezelfde te blijven, en het kan je ook helpen om te veranderen wanneer het correct wordt toegepast met de juiste empowerende hypnotische mentaliteit die positieve transformatie stimuleert.

Zelfs als alles goed gaat en je programmering en conditionering krachtig in jouw voordeel werken (wat de bedoeling is), is het altijd goed om deze regelmatig te blijven optimaliseren met kleine of grote veranderingen omdat het leven blijft veranderen. Daarom is het goed om flexibel te zijn zodat je niet achterblijft in wat ik noem: ‘De mentale gevangenis van het verleden’

Hier is een lijst met empowerende eigenschappen die je voortdurend kunt gebruiken om je eigen geweldige hypnotische mentaliteit te ontwikkelen en te optimaliseren, zodat je zeer bekwaam wordt in het maken van krachtige, betekenisvolle en belangrijke transformaties, ongeacht of je met een hypnotherapeut werkt of als je het gewoon zelfstandig doet (zelfhypnose)

Neem de verantwoordelijkheid voor de belangrijke veranderingen en empower jezelf

 • Neem de verantwoordelijkheid voor de belangrijke veranderingen
 • Neem ook actie (praten daarover is niet genoeg)
 • 1. Verandering moet gebeuren. 2. Het moet in jou zijn. 3. Het moet nu zijn.
 • Empower jezelf

Vertrouwen – Vertrouwen hebben in je hypnotische gids (hypnotherapeut) / Vertrouw op jouw eigen onderbewuste

 • Vertrouw hebben in de hypnotherapeut en de methoden, vaardigheden, inzichten, begrippen en ervaring om je door het transformatieproces te begeleiden (dit is natuurlijk afhankelijk van de hypnotherapeut waarmee je werkt en de verstandhouding tussen jij en hem / haar)
 • Vertrouw op jouw onderbewuste en wat het ook aan jou tijdens de hypnotische ervaring onthuld (vaak geeft het je informatie en inzichten je niet had verwacht, maar niet altijd)

Wees positief / Open verwachtingen hebben / Wees nieuwsgierig

 • Wees positief / Focus op wat je wilt / Beseffen dat je kunt leren hoe je bijna elke verandering kunt realiseren die je wilt realiseren
 • Open verwachtingen hebben / Blijf neutraal / Wees oké met het niet weten wat er gaat gebeuren en wat de juiste antwoorden kunnen zijn
 • Wees nieuwsgierig naar wat je zou kunnen ontdekken

Vertrouw op de ervaring, laat gaan, sta toe, en wees ontvankelijk en responsief / Wees neutraal en herken / Vertrouw op de onderbewuste communicatie / Wees nieuwsgierig om nieuwe inzichten te ontdekken

 • Vertrouw op de ervaring en laat los, en laat de hypnotherapeut je begeleiden door direct en automatisch te responderen op alle instructies en suggesties
 • Wees neutraal, transparant en herken, besef, neem waar, merk op en wees er bewust van wat er in de ervaring gebeurt (zonder te oordelen)
 • Vertrouw op jouw onderbewuste om de juiste informatie te onthullen / Wees ontvankelijk en neutraal tot wat er ook komt (zonder te censureren) / Wees eerlijk tegen jezelf en ook je hypnotische gids (je hoeft niet alles te vertellen van wat je ontdekt maar wees altijd eerlijk tegen jezelf)
 • Wees nieuwsgierig om de onbekende en nieuwe inzichten te ontdekken / Ga uit je comfortzone (in plaats van jezelf te beperken)

Wees open / Wees beslissend / Vertrouw op

 • Wees open voor de ervaring om deel uit te maken van de ervaring / Laat de ervaring gewoon gebeuren (zonder te proberen te forceren of je te verzetten)
 • Wees beslissend, enthousiast en zeker van wat je wilt realiseren
 • Vertrouw op het proces, methoden, hypnotherapeut, onderbewuste etc.

Wees enthousiast en doe het met overtuiging en duidelijkheid / Wees flexibel / Wees speels, experimenteer en maak het zelf leuk

 • Wees enthousiast en doe hypnose met overtuiging en een duidelijke positieve intentie
 • Wees flexibel en ontvankelijk en laat gewoon los
 • Wees speels, experimenteer en maak het zelf leuk (het is oké om het ‘fout’ te doen)

Sta jezelf toe om begeleid te worden / Wees open en blijf leren / Eerst ervaren om achteraf bewijs te krijgen dat het gelukt is 

 • Sta jezelf toe om begeleid te worden door de hypnotherapeut zodat je alles los kunt laten en goed kunt verbinden met de hypnotische ervaring om steeds dieper te gaan met nieuwsgierigheid
 • Sta open voor andere mogelijkheden en ideeën dan jouw eigen ideeën, en leer voortdurend van de hypnotische ervaring
 • Eerst ervaren om achteraf bewijs te krijgen dat het gelukt is. Ga eerst de hypnotische ervaring in om inzichten en bewijs te krijgen dat het achteraf ‘gelukt is’

De ontkrachtende eigenschappen van een zwakke hypnotische mentaliteit

Hier is een lijst van ontkrachtende eigenschappen van een zwakke hypnotische mentaliteit als je wilt veranderen. Het is niet verbazingwekkend dat deze eigenlijk het tegenovergestelde zijn van de net genoemde empowerende kwaliteiten (en ze worden in dezelfde volgorde vermeld)

Apathisch zijn en geen verantwoordelijkheid nemen voor de belangrijke veranderingen / Verwachten dat iemand anders jou gaat ‘fixen’ / Slachtoffer mentaliteit

 • Apathisch zijn en geen verantwoordelijkheid nemen voor het maken van de belangrijke veranderingen.
 • Verwachten dat iemand anders jou gaat ‘fixen’
 • 1. Wijziging is niet echt nodig. 2. Ik hoef niet te veranderen, andere mensen zouden moeten veranderen, niet ik. 3. Morgen probeer ik te veranderen.
 • Slachtoffer mentaliteit / identiteit

Gebrek aan vertrouwen 

 • Een gebrek aan vertrouwen in de hypnotherapeut, en zijn/ haar vaardigheden, methoden en ervaring hebben om je door het transformatie proces te begeleiden (dit kan ook natuurlijk afhangen van de hypnotherapeut en de verstandhouding tussen jij en hij / zij)
 • Een gebrek aan vertrouwen in jouw onderbewuste hebben en wat het ook tijdens de hypnotische ervaring onthuld (vaak geeft het je informatie en inzichten die niet worden verwacht, maar niet altijd)

Negatief zijn / Beperkte verwachtingen hebben / Gebrek aan interesse en belang hebben

 • Negatief zijn / Focussen op wat je niet wilt / Denken dat je het ‘niet goed’ kunt doen
 • Zeer beperkte verwachtingen hebben / Denken dat je weet wat de oplossing is voordat je begint
 • Gebrek aan interesse en belang hebben bij het maken van de verandering, geen verbinding maken met de ervaring om er dieper op in te gaan.

Overanalyseren / Oordelen / Censureren / Beperken

 • Te veel analyseren tijdens het proces in plaats van eraan deel te nemen en erin op te gaan, terughoudend zijn, het (intellectueel) proberen te begrijpen, of te weten of je ‘het goed doet’
 • Oordelen (als ik het ‘goed doe’, of als het ‘ergens heen gaat’, of als het ‘werkt’)
 • Het censureren van de informatie die door het onderbewuste wordt gegeven. Hierdoor worden vaak krachtige inzichten over het hoofd gezien!
 • Beperken, proberen alles in een vaste structuur te houden van wat er wordt verwacht en wat er al bekend is

Weerstaan / Aarzelen / Twijfelen

 • Weerstand bieden en vasthouden aan controle / Het niet willen loslaten
 • Aarzelen (terughoudend zijn)
 • Twijfelen aan het proces, methoden, hypnotherapeut, onderbewuste etc.

Proberen / Koppig zijn / Te serieus

 • Proberen (halfhartig doen zonder overtuiging)
 • Eigenwijs zijn / Niet willen veranderen of het anders doen / Niet willen experimenteren met nieuwe manieren
 • Te serieus zijn (het ‘correct’ moeten doen en geen plezier in het proces hebben / niet speels zijn)

Geloven dat je het beter weet / Geloven dat je altijd gelijk hebt / Eerst bewijs willen hebben voordat je het doet

 • Geloven dat je het beter weet dan de hypnotische gids (hypnotherapeut) Als jij het beter weet heb je dan geen gids nodig!
 • Geloven dat je altijd gelijk hebt (elke andere manier / persoon / mening / idee is fout)
 • Eerst bewijs willen hebben dat ‘het gaat werken’ voordat je jezelf toestaat om in de ervaring op te gaan

Houd er rekening mee dat sommige van deze genoemde eigenschappen zeer waardevol zijn in andere contexten!

Ik wil het heel duidelijk maken dat sommige van deze eigenschappen van een zwakke hypnotische mentaliteit heel waardevol zijn in andere contexten. Bijvoorbeeld als je niet willen veranderen.

Wanneer je belangrijke veranderingen wilt maken met hypnose, werken de meeste van deze eigenschappen om alles te houden zoals het al is. Ze werken daarom tegen het maken van wijzigingen, zelfs als de wijzigingen die je wilt maken zeer nuttige en positieve veranderingen zijn.

Dat is de reden waarom deze soort mentaliteit met hypnose erg ontmoedigend is.

Inspirerend citaat dat zegt: het leven van een bevoegd persoon verandert altijd, het leven van een machteloos persoon is altijd hetzelfde

Het geeft altijd veel kracht om flexibel te blijven in het maken van veranderingen, zelfs als er op dit moment nog geen veranderingen nodig zijn!

Betekenissen van de woorden ’trance’ en ‘hypnose’ in deze context

Omdat de woorden ’trance’ en ‘hypnose’ vaak door elkaar worden gebruikt en in verschillende contexten verschillende betekenissen kunnen hebben, staan hieronder de werkdefinities in deze context van de woorden trance en hypnose .

In deze context ‘trance’ betekent:

Focus van aandacht.

De verbinding tussen twee punten, de waarnemer (jij) en het waargenomen (dat wat je waarneemt)

Een tunnel visie

En in deze context ‘hypnose’ betekent:

De conditionering / programmering van je biologische computer (lichaam en geest) en de ervaring die daarvan creëert wordt.

Kan jij in trance/hypnose gaan?

Soms geloven mensen dat ze niet in trance (focus van aandacht) kunnen gaan of ze niet in hypnose kunnen gaan (een ervaring gecreëerd door bepaalde waargenomen informatie / programmering / conditionering / suggesties)

Dit zegt me dat ze een heel beperkt idee hebben van wat (mijn begrip van) trance en hypnose is. Het is een beetje alsof je zegt “Ik kan niet ademen” terwijl je makkelijk en natuurlijk ademt. Als je leeft, kun je in trance en hypnose gaan, omdat dit regelmatig in het dagelijks leven al constant gebeurt.

Hypnose gebeurt wanneer een suggestie (waargenomen informatie) invloed op jouw subjectieve werkelijkheid heeft omdat de suggestie de huidige programmering en conditionering in je biologische computer (lichaam en geest) creëert, versterkt, verandert of verzwakt.

Een deel van jou is altijd in hypnose omdat een deel van jou altijd voor suggesties openstaat

Een deel van jou is altijd in hypnose omdat een deel van jou altijd voor suggesties openstaat en wanneer je aandacht actief is, ben je in één soort trance of een andere, soms zelfs een trance binnen een trance.

Wanneer je wakker wordt, is deze de eerste suggestie die je krijgt: “Ik ben dit lichaam” en de hypnose is dan de ervaring dat jij het lichaam bent, wat betekent dat alle overige suggesties gedurende de dag hierop worden gebouwd.

In feite, wanneer je je aandacht op iets of iemand richt, nodig je die persoon of dat ding uit om je hypnotische suggesties te geven. Of het nu een hypnotiseur, vriend, vriendin, familielid, collega, baas, tv-programma, radio-uitzending, internetvideo, podcast of wat dan ook is, hebben ze allemaal het vermogen om je hypnotische suggesties te geven die jouw perceptie van de werkelijkheid (positief of negatief) kunnen beïnvloeden.

Dus dat waarop je focus van aandacht gericht is, bepaald de eigenschap van de trance en dat creëert de hypnotische ervaring die erbij hoort.

Hier is een eenvoudige vergelijking zodat dit makkelijker te begrijpen wordt:

Trance + Suggestie = Hypnose

Trance (focus van aandacht)

+ Suggestie (waargenomen informatie)

= Hypnose (de programmering van je biologische computer en de ervaring die daarmee gecreëerd wordt)

Dus als iemand zegt: “Ik kan niet in trance/hypnose gaan” is dat heel ironisch want dit is ook een hypnose. Ik noem dit ‘negatieve hypnose’ omdat het een ontkrachtende overtuiging is die de persoon ervan weerhoudt om zijn of haar natuurlijke hypnotische vermogens te gebruiken om krachtige, betekenisvolle en belangrijke veranderingen in hun leven te maken.

Hier is een vergelijking daarvoor:

Trance (focus van aandacht) op de suggestie

+ Suggestie (waargenomen informatie) “Ik kan niet in trance/hypnose gaan”

= Hypnose (de ervaring die vanuit de programmering / suggestie gecreëerd wordt) De ervaring hebben van; het niet ingaan van wat de persoon denkt of gelooft dat trance / hypnose is, of ‘zou moeten zijn’

Als je denkt of gelooft dat je niet in trance / hypnose kunt gaan, zijn hier enkele logische vragen die je kunt beantwoorden om er achter te komen als dit klopt of niet:

Als je denkt dat je niet in trance/hypnose kunt gaan, hoe weet je dan wat trance/hypnose is?

Waarmee vergelijk je als je nog nooit in trance/hypnose bent geweest?

Hoe zou je weten wat trance/hypnose is als je het nog nooit hebt meegemaakt?

Hoe zou je weten of je trance/hypnose hebt meegemaakt als je het nog nooit eerder hebt meegemaakt?

Deze simpele logische vragen zullen je vaak goede inzichten geven waarom je denkt of gelooft dat je niet in trance/hypnose kunt gaan.

Er is een heel groot verschil tussen ‘willen’ en ‘kunnen’ in trance / hypnose gaan

Als mensen zeggen: “Ik kan niet in trance / hypnose gaan”, zeggen ze eigenlijk: “Ik wil niet in trance / hypnose gaan (met jou)”

Er is namelijk een heel groot verschil tussen ‘willen’ en ‘kunnen’ in trance / hypnose gaan.

Iedereen kan verschillende trances en hypnose ervaren als ze dat willen, omdat ze dat al in het dagelijks leven regelmatig hebben ervaren. Ze beseffen dit gewoon niet omdat ze niet weten hoe ze het kunnen herkennen wanneer het gebeurt of wanneer het net is gebeurd.

De vraag is: Wil je in deze specifieke trance / hypnose gaan?

En wil je je laten begeleiden door deze persoon (de hypnotherapeut)?

Het is een beetje alsof je zegt: “Ik kan niet gemasseerd worden”

Iedereen kan gemasseerd worden. De vraag is: Wil je gemasseerd worden?

En wil je door deze persoon gemasseerd worden?

Daarom is het geen vraag of je het kunt of niet, het is een vraag of je het wilt of niet!

Deze zijn de meest voorkomende redenen waarom iemand zou kunnen zeggen, denken of geloven dat hij of zij niet in trance / hypnose kunt gaan
 • ANGST – Er is een angst voor, wat er zou kunnen gebeuren, wat er ontdekt zou kunnen worden (bewuste angst), wat er onthuld zou kunnen worden (onbewuste angst), controle verliezen, oneerlijk gemanipuleerd worden (mind control) enz.
 • GEBREK AAN VERTROUWEN – Er is onvoldoende vertrouwen hebben in haar of zijn eigen onderbewuste of in de hypnotherapeut
 • MISVERSTAND – Er is een beperkt idee of onrealistische verwachtingen van wat de trance / hypnose ‘moet / zou moeten’ zijn, dat niet overeenkomt met de realiteit.
 • OVERANALYSEREN – Er wordt veel te veel geanalyseerd tijdens het hypnotische proces in plaats van loslaten om gewoon dieper in de hypnotische ervaring op te gaan met nieuwsgierigheid. Overanalyseren is een van de meest voorkomende eigenschappen die het tegenovergestelde is van een empowerende hypnotische mentaliteit die gericht is op het maken van positieve veranderingen. Dit omdat analyseren binnen beperkte vaste structuren werkt, die de veranderingen probeert te voorkomen en dus ook op die manier tegenhoudt.
 • ONDUIDELIJKE COMMUNICATIE – Er is een gebrek aan duidelijke communicatie tussen de cliënt en de hypnotherapeut. De rol en verantwoordelijkheid van de cliënt tijdens de interactie wordt niet duidelijk begrepen. De instructies van de hypnotherapeut worden op een of een andere reden niet opgevolgd (misschien uit angst bijvoorbeeld) of misschien gewoon door een gebrek aan duidelijke uitleg over wat er nodig is.

De hypnotherapeut is net als een rij instructeur

Laten we de metafoor gebruiken van een rij instructeur en iemand die graag willen leren autorijden.

Stel, ik ben de rij instructeur (de hypnotherapeut) en jij bent degene die autorijden wilt leren (de cliënt)

Ik weet alles over autorijden maar jij nog niet, en daarom mag ik je laten leren hoe je het doet terwijl je het zelf doet. Om van mij te kunnen leren, mag je allereerst op mij en mijn vermogen vertrouwen om je de les te geven. Dit terwijl je de auto zelf rijd in het proces van leren en ervaring opdoen.

Als ik je vraag om in de auto te stappen, te gaan zitten, je gordel om te doen, in je spiegels te kijken, de sleutel in het slot te draaien, op de pedalen te trappen, het stuur te draaien enzovoort, zijn deze de dingen die je zelf moet doen als je autorijden wilt leren en ervaren. Ik kan het niet voor je doen. Ik kan je alleen gaandeweg instrueren, begeleiden en onderwijzen.

Als je mijn eenvoudige instructies opvolgt, kun je in real-time leren autorijden, maar als je ze niet opvolgt, zal het leren langzamer, moeilijker en zeer beperkt zijn.

Leren rijden in een auto

De hypnotherapeut is net als een rij instructeur en de cliënt is net als degene die de (hypnotische) auto wil leren rijden

Als je in plaats van mijn eenvoudige instructies te volgen, zoals zojuist beschreven, begin je te overanalyseren, aarzelen, twijfelen, weerstand bieden, proberen (halfhartig) en elke instructie die ik je geef, oordelen in plaats van op mij te vertrouwen enzovoort, verbindt je niet met de ervaring van autorijden en dit maakt het moeilijker voor je om te leren autorijden.

Maar als je het mij toestaat om je te begeleiden, te ondersteunen en je te leren hoe je het kan doen terwijl je het in real-time doet, vertrouw op wat ik zeg, en tegelijkertijd enthousiast, ontvankelijk, open, nieuwsgierig en responsief zijn op mijn instructies, en gewoon er helemaal voor gaan met flexibiliteit en speelsheid omdat je bereid bent fouten te maken en ervan te leren zonder al te veel te analyseren, aarzelen, twijfelen, weerstand te bieden, te proberen (halfhartig) en oordelen, leer je het ook veel sneller omdat het veel leuker is, en dit is ook echt belangrijk.

Dus ik kan je niet dwingen om de auto te rijden (ik zou je niet willen dwingen), maar ik kan je helpen om een empowerende mentaliteit te ontwikkelen en te instrueren hoe je het beste kunt doen, en je ook te ondersteunen in het leer proces terwijl je het werkelijk zelf doet.

Het is net hetzelfde in een hypnotisch proces van het ontdekken van inzichten (zelfrealisatie) diep helen (zelfliefde) en samenwerken als een team om krachtige transformaties te creëren zodat je het uiteindelijk zelf onafhankelijk kunt doen zonder mij (zelfstandigheid)

Het is duidelijk dat wanneer je begint met een empowerende hypnotische mentaliteit, dit hele leerproces gewoon zoveel makkelijker, krachtiger en leuker wordt om te doen.

Bij hypnotherapie, lopen sommige mensen vast in het idee dat ze ‘het goed moeten doen’

Bij hypnotherapie, lopen sommige mensen vast in het idee dat ze ‘het goed moeten doen’

Dit idee kan vaak in de weg staan, omdat ze, in plaats van alleen maar in de ervaring opgaan om te verbinden met wat er ook naar boven komt, ze het te druk hebben met zichzelf (en de hypnotherapeut) in twijfel te trekken door te veel te analyseren, te aarzelen, te twijfelen, weerstand te bieden, te proberen (halfhartig) en te oordelen, wat eigenlijk betekent dat ze zich niet volledig concentreren op de ervaring die ze op dat moment hebben.

Het is een simpele keuze tussen meedoen en dus dieper in de ervaring opgaan, of niet meedoen en dus buiten de ervaring blijven. Je kunt een empowerende hypnotische mentaliteit gebruiken, of een ontkrachtende mentaliteit gebruiken, die keuze ligt aan jou!

Het is een beetje te vergelijken net als wanneer je seks hebt. Als je deelneemt, op in gaat en verbind met wat er op dat moment gebeurt, zul je er het beste van uithalen en er veel meer van genieten.

Maar als je constant overanalyseert, aarzelt, twijfelt, weerstand biedt, probeert (halfhartig) en oordeelt door jezelf onder druk te zetten dat je ‘het goed moet doen’, sta je jezelf dan in de weg, niet erop in gaan en blijf je daardoor buiten de ervaring en zal je partner waarschijnlijk niet erg tevreden met je zijn!

Wanneer je hypnotherapie doet, sta jezelf toe om ‘het verkeerd te doen’ om ‘het goed te kunnen doen’

Dus de beste manier om ‘het goed te doen’ is het jezelf toestaan om ‘het verkeerd te doen’.

Je kunt tegen jezelf zeggen: “Het is oké om het verkeerd te doen en het is oké om het goed te doen”

Op die manier is er geen druk en stress en kun je het met nieuwsgierigheid en speelsheid benaderen en gewoon genieten van de ervaring voor wat het ook is. Of als we het nu hebben over hypnose doen of seks hebben, voor beide geldt hetzelfde!

(Zelf) Hypnose is een waardevolle vaardigheid die iedereen makkelijk kan leren

(Zelf) Hypnose is een waardevolle vaardigheid die iedereen makkelijk kan leren. Sommige mensen hebben er een natuurlijk talent voor en kunnen zich snel hypnotiseren om makkelijk met de ervaring te verbinden en er helemaal op ingaan.

Het is net als wanneer iemand gewoon een gitaar kan oppakken en erop kan spelen en na een tijdje heeft die gene een eenvoudig nummer gemaakt zonder enige les. Die heeft duidelijk een natuurlijk talent voor en indien ontwikkeld en geoptimaliseerd zou dit natuurlijke talent echt geweldig kunnen worden.

Terwijl andere mensen dit natuurlijke talent niet hebben maar met de juiste begeleiding, oefening en mentaliteit, zouden ze ook kunnen leren om geweldige gitaristen te worden als ze dat zouden willen.

De mensen die van nature getalenteerd zijn met hypnose hebben allemaal de eigenschappen van een empowerende hypnotische mentaliteit zoals hierboven aan het begin van deze pagina is omschreven. Daarom kun je, als je deze eigenschappen belichaamt, ook zeer bedreven worden in hypnose en hypnotherapie.

Er zijn natuurlijk andere mensen die minder getalenteerd zijn om deze zeer krachtige transformatievaardigheden te kunnen gebruiken maar dat betekent niet dat ze het niet kunnen leren. Integendeel, iedereen kan leren zelfhypnose en hypnotherapie te gebruiken om krachtige veranderingen in hun leven te maken, het is alleen de vraag of je dat echt wilt doen. Als je dat wilt, kan dat.

Vaker wordt het bepaald als je dat wil of niet door hoeveel je heeft geleden of nog lijdt in je leven maar het hoeft niet zo te zijn. Als mensen zouden zich realiseren hoe makkelijk en leuk het is om krachtige hypnotische methoden, inzichten en begrippen te gebruiken om betekenisvolle en belangrijke veranderingen in hun leven te maken, zouden ze er een prioriteit van maken om dit te leren en daardoor zich echt empoweren.

Het verschil tussen ‘doen’ en ’toestaan’ in een hypnotisch proces

Bij het gebruik van hypnotherapie (of enige vorm van hypnose) is er een element van doen en een element van toestaan. Zowel het doen als het toestaan creëren samen de hypnotiserende ervaring.

Over het algemeen kun je het doen beschouwen als de voorbereidingen die nodig zijn om een eenvoudige structuur te creëren die de hypnotische ervaring mogelijk maakt. Het ‘doen’ is dan het fundament waarop het ’toelaten’ zal worden gebouwd zodat de ervaring kan gebeuren, zou je wel kunnen zeggen.

Dit inzicht en begrip is ook erg nuttig bij het ontwikkelen van een empowerende hypnotische mentaliteit.

‘Doen’ en ‘Toestaan’ tijdens het fietsen

Het ‘doen’ zou de voorbereidingen zijn die nodig zijn om het fietsen te kunnen ervaren. Dit zou zijn, op de fiets zitten, het stuur vastpakken, je voeten op de pedalen zetten, wegduwen om momentum te krijgen en dan trappen om je snelheid op te bouwen.

Het ’toelaten’ zou dan de onderdelen van het proces zijn die mogelijk zijn gemaakt door het doen, zoals gewoon loslaten en genieten van de ervaring van het voortbewegen zonder meer te trappen en te blijven genieten van het momentum dat is opgebouwd terwijl je moeiteloos voortbeweegt in de vrije stroom.

Dus de ‘ervaring’ zou het hele proces zijn van het ‘doen’ en het ’toelaten’ dat het mogelijk maakt om te kunnen fietsen!

‘Doen’ en ‘Toestaan’ bij het zetten van een kopje thee

Het ‘doen’ zou de voorbereidingen zijn die nodig zijn om het kopje thee te zetten. Dit zou een kopje vinden zijn en er een theezakje in doen. Het water in de waterkoker doen en het aanzetten van de waterkoker.

Het ’toestaan’ zou zijn, het water laten koken.

Het ‘doen’ is dan, het gekookte water in het kopje met het theezakje gieten.

Het ’toelaten’ is dan, het water een beetje laten afkoelen en het theezakje laten intrekken.

Het ‘doen’ is dan, de handeling zijn van het drinken van de thee uit het kopje.

Het ’toelaten’ is dan, het genot zijn van het drinken van de thee, die door het doen wordt gecreëerd.

De ‘ervaring’ is dan, het hele proces van ‘doen’ en ’toestaan’ dat het mogelijk maakt om het kopje thee te zetten en op te drinken!

Een hypnotische inductie

Dit is een van de redenen waarom een hypnotische inductie vaak wordt gebruikt. Een hypnotische inductie is een simpel proces van acties die je kunt doen om de hypnotische ervaring te creëren.

De inductie is het ‘doen’.

Het ’toestaan’ laat de acties van het doen gebeuren.

De hypnotische ervaring ontstaat door de resultaten van het samenwerken van het doen en toelaten.

Je ‘doet’ een bepaalde reeks acties (de inductie) om de hypnose ervaring te kunnen ‘laten’ gebeuren. Het resultaat is de hypnotische ervaring die ontstaat door het doen en toestaan.

Een van de geheimen van de hypnose wereld is dat je helemaal geen inductie nodig hebt om hypnose te creëren omdat het onderbewuste voortdurend toegang biedt om naar binnen te gaan en dieper te verbinden. Alles wat je eigenlijk nodig hebt voor hypnose is focus van aandacht en een suggestie. De hypnose is dan het resultaat van het samenwerken van de twee.

De inductie wordt gebruikt om je aandacht op iets te focussen, te testen op ontvankelijkheid en responsvermogen voor de gegeven instructies en suggesties, en om je verbeeldingskracht te stimuleren om de hypnotische ervaring te creëren.

Daarom, hoe meer bereid je bent om je aandacht te richten op wat er gevraagd wordt, ontvankelijk te zijn en te responderen op de gegeven instructies en suggesties, en je verbeeldingskracht te laten stimuleren om volledig in de ervaring op te gaan, hoe dieper de trance en hoe rijker de hypnose-ervaring zal zijn, met of zonder en ‘officiële’ inductie.

Een ontkrachtende mentaliteit veranderen in een empowerende hypnotische mentaliteit

Hieronder staan de twee tegengestelde eigenschappen naast elkaar zodat je ze makkelijker kunt vergelijken en indien nodig automatisch kunt corrigeren van een ontkrachtende eigenschap naar een empowerende eigenschap die hoort bij een geweldige hypnotische mentaliteit.

Hoewel al deze eigenschappen belangrijk zijn als ik zou moeten kiezen welke 7 eigenschappen het belangrijkst zijn, zou ik deze 7 benoemen omdat ze meestal alle andere inkapselen:

NEEM DE VERANTWOORDELIJKHEID. VERTROUWEN. STA TOE. WEES NIEUWSGIERIG. WEES FLEXIBEL. HERKEN. WEES RESPONSIEF.

 • Apathisch zijn (veranderen in) Verantwoordelijkheid nemen voor de belangrijke veranderingen en jezelf empoweren
 • Gebrek aan vertrouwen (veranderen in) Vertrouwen hebben in
 • Negatief zijn (veranderen in) Positief zijn
 • Beperkte verwachtingen (veranderen in) Open verwachtingen hebben
 • Ongeïnteresseerd (veranderen in) Wees nieuwsgierig
 • Overanalyseren (veranderen in) Vertrouwen hebben. Laat gaan. Toestaan. Wees: Ontvankelijk. Responsief
 • Oordelen (veranderen in) Wees: Open. Neutraal en Herken
 • Censureren (veranderen in) Vertrouw op de onderbewuste informatie die je krijgt
 • Beperken (veranderen in) Wees nieuwsgierig om nieuwe inzichten te ontdekken
 • Verzetten (veranderen in) Toestaan
 • Aarzelend (veranderen in) Wees: Beslissend. Enthousiast. Zeker
 • Twijfelen (veranderen in) Vertrouwen hebben in
 • Proberen ‘halfhartig’ (veranderen in) Wees: Enthousiast met overtuiging en duidelijkheid
 • Eigenwijs zijn (veranderen in) Wees: Flexibel. Ontvankelijk. Laat gaan
 • Te serieus (veranderen in) Wees: Speels. Experimenteren. Veel plezier hebben
 • Geloof dat je het beter weet (veranderen in) Laat je begeleiden
 • Geloof dat je gelijk hebt (veranderen in) Sta open voor nieuwe ideeën en blijf leren
 • Eerst het bewijs willen hebben dat het zou werken voordat je het ervaart (veranderen in) Ervaar eerst om het bewijs daarna te krijgen dat het wel gewerkt heeft

Dus pas deze empowerende eigenschappen van een geweldige hypnotische mentaliteit toe en blijf nieuwe inzichten ontdekken, doe diepe innerlijke heling en creëer krachtige positieve transformaties die de kwaliteit van je leven enorm zullen verbeteren! Geniet er van 🙂

Neem de verantwoordelijkheid – Vertrouwen – Sta toe – Wees nieuwsgierig – Wees flexibel – Herken – Wees responsief

Heb je nog een vraag?

Of wil je een afspraak maken voor een GRATIS CONSULT?

Zo ja, neem dan nu contact op met mij (Dave) via dit contactformulier of voor meer informatie klik hier: Gratis consult inplannen?

Belangrijk! Ik beantwoord e-mails altijd binnen twee dagen.

Als je binnen twee dagen geen e-mail van mij ontvangt, controleer dan je spam-map. Vooral als je een Gmail of Hotmail-account hebt omdat deze accounts heel vaak nieuwe e-mailadressen in de spam-map plaatsen. Als je je telefoonnummer aan mij doorgeeft zal ik je appen via WhatsApp in plaats van e-mailen.

Bedankt en een fijne dag nog!