Over mij

Hoi! Mijn naam is Dave Wright.

Mijn leeftijd is 55 maar ik voel mij nog jong rond de 39.

Ik kom oorspronkelijk uit Engeland en ik woon nu ongeveer 26 jaar in Nederland en 21 jaar in Amsterdam.

Zelfrealisatie Amsterdam is de naam van mijn praktijk voor hypnotherapie en zelfrealisatie. 

Wat is zelfrealisatie?

Zelfrealisatie is het beseffen en waarnemen van wat er in je omgaat. Dit kan in bepaalde contexten of situaties of over het algemeen.

Op het diepste niveau is zelfrealisatie de simpele herkenning van wie en wat je echt bent.

Meer info over zelfrealisatie? Klik hier: Zelfrealisatie

Mijn interesses zijn:

Bewustzijn. Awareness.

De kracht van het denken.

Hoe onze mentaliteit onze subjectieve werkelijkheid kan beïnvloed.

Hoe onze emoties ons kunnen motiveren of tegenhouden.

Hoe het verschuiving van één perspectief naar een ander perspectief onze besef van de werkelijkheid drastisch kan veranderen.

Mysteries van de universum zoals: Wat ben ik? Wie ben ik? Wat is het doel van het leven? Waarom zijn wij hier? Enzovoort.

Mijn passie in het leven is genieten.

Genieten is mijn hoogste kernwaard en ik deel dit heel graag met anderen. Ik hou van lachen, grapjes maken, komedie, gezelligheid, muziek en zelfrealisatie en hypnose natuurlijk.

Tijdens mijn leven heb ik de contrast van heftige nare ervaringen en super leuke ervaringen kunnen beleven. Dit heeft ervoor gezorgd dat het leven mij de juiste inzichten en begrippen heeft gegeven zodat ik weet hoe ik genot en geluk steeds kan ervaren, verspreiden en delen ook met andere mensen.

Dit is voor mij het belangrijkste in het leven. Ik vind dat iedereen het recht heeft om gelukkig te zijn en ik ben van natuur volledig gemotiveerd om dit steeds in de wereld te stimuleren. Ik maak ook het beste van elke situatie.

Mijn missie in het leven is mensen te helpen om geluk in zichzelf te vinden en ook te blijven ervaren. Dit in welke context dan ook. Wij zijn hier toch voor elkaar?

Ik gebruik nu mijn levenservaringen, passie, instinct, intuïtie, intellect, humor, spirituele inzichten en begrippen en mijn uitgebreide hypnotherapie training om mensen te helpen zichzelf beter te leren kennen. Dit zodat zij ook krachtige transformaties kunnen maken waardoor ze steeds meer geluk, genot en waardering voor het leven kunnen beleven.

Mijn zelfrealisatie dienstverlening komt vanuit mijn hart. Ik wil het leven teruggeven voor wat ik al heb gekregen. Dit zijn niet materialistische dingen die ik gekregen heb (ook) maar wel spirituele dingen. Het zijn waardevolle ervaringen, inzichten, begrippen en openbaringen die ervoor gezorgd hebben dat ik een diep begrijp heb voor wat echt belangrijk in het leven is zodat ik in het hier en nu constant kan genieten, mij voldaan voelen en alles waarderen.

Genot, geluk, welzijn, voldoening en veel andere goeie kwaliteiten zijn constant in het hier en nu aanwezig te ontdekken. Die zijn zeker niet in een voorgestelde toekomst of in een herinnert verleden te vinden omdat de toekomst en het verleden niet in het echt bestaan. Die bestaan wel als concepten in het Bewustzijn, meer niet.

Ik heb de mentaliteit van een levensgenieter. Dit betekent dat ik graag van de kleinste dingen zowel als de grootse dingen geniet.

Zelfs de moeilijker, lastige dingen geniet ik van omdat ik weet dat er waardevolle lesjes in deze ervaringen te ontdekken zijn. Deze ervaringen zijn vol met leer momenten en kansen om ons nieuwe inzichten te geven en onze natuurlijke vaardigheden te laten ontwikkelen die wij kunnen gebruiken om onszelf te helpen en andere ook.

Ik weet dat elke nieuwe lesje de potentie heeft om ons belangrijke inzichten te geven waardoor de kwaliteit van onze leven automatisch verbeterd kan worden. Dit kunnen wij dan ook met anderen delen.

Genot en Waardering complimenteer elkaar perfect

Wil je van alles kunnen genieten? Hier is een simpel tip:

Als je gelukkiger in het leven wilt zijn en ook blijven: Waardeer wat je al in het hier en nu hebt.

Want waardering stimuleert genot en genot toon waardering.

De enige versterkt de ander. Op deze manier blijf je gecentreerd in de natuurlijke cyclus van geluk.

Anders gezegd:

Wil en geniet van wat je al hebt en dan ben je gelijk in het hier en nu gelukkig.

Je hoeft niet te wachten om gelukkig te zijn omdat dieper onder het oppervlak van al de mentale illusies in je denken is geluk al te herkennen, voelen en beleven.

Geluk is een gevoel dat je van binnen voelt. Geluk is niet buiten je te vinden.

Het is in het hier en nu aanwezig en dus ook altijd toegankelijk. Daarom als je het wilt kun je geluk hier en nu voelen en ook ervaren zonder enige inspanning of geld uitgeven. Het is helemaal gratis.

Dit is één van de geheimen van het leven  🙂

Waardeer wat je al hebt en geniet er maar van. Geniet van wat je al hebt en waardeer het.

Pas dit hier en nu toe!

Stel jezelf regelmatig de vragen:

“Wat neem ik van zelfsprekend in mijn leven hier en nu”

“Wat waardeer ik hier en nu?”

“En waar geniet ik van hier en nu?”

Stel jezelf hier en nu deze vragen en besef wat er gebeurt!

Mijn verhaal

Hieronder een samenvatting van mijn verhaal over hoe ik ben geïnspireerd geraakte om hypnotherapie te gaan leren en hoe ik dit in mijn eigen leven succesvol heb toegepast.

Ik vertel dit verhaal in de derde persoonsvorm. Dit omdat ik niet het verleden ben. Het verleden is voorbij, over en weggaan en alles wat er nu over staat is een verhaal van wat het toen was. Wij zijn ons verleden niet. Wij zijn het hier en nu! Wij zijn niet een verhaal over het verleden maar wel de pure potentie om van alles en nog wat in het hier en nu te zijn of te worden.

Wij kunnen de belangrijke lesjes van het verleden meenemen en de rest achterlaten. Op die manier is het verleden een waardevolle kennisbank die wij hier en nu goed kunnen gebruiken.

Ik vertel je dus een verhaal over een jongen die Dave heet en hoe hij hypnotherapie gebruikte om de programmering in zijn eigen systeem aan te passen.

De vroegere jaren met zijn ouders

Toen Dave in Engeland woonde voelde hij zich als een vis uit het water. Het was voor hem een waardeloos bestaan. Hij leed heel erg aan korte en lange termijnen depressieve fases waardoor hij vaak over de dood dacht. Hij had een heel laag zelfbeeld en ook weinig zelfvertrouwen. Hij voelde zich waardeloos, nutteloos, machteloos en hij beschouwde het leven als een onaangename ervaring zachtjes uitgedrukt maar toch deed hij zijn beste om er iets leuks van te maken.

In de tijd dat hij met zijn ouders woonde was het zonder twijfel de slechtste tijd van zijn leven. Zijn vader was heel bitter en zijn moeder was knettergek. Beide waren zeer ongelukkig en ze wilde zijn leven op dezelfde richting sturen. Het maakte hun niets uit wat hij wilde of wat hij voelde.

Er was geen liefde, warmte of connectie tussen zij allemaal en Dave werd niet gestimuleerd, gemotiveerd, gesteund en geholpen om zijn wensen te realiseren. Hij werd wel gedwongen om op hun richting te gaan en het was voor hem overduidelijk dat de mentaliteit en de manier van doen van zijn ouders niet voor hem gaat werken omdat zij al zo ongelukkig waren.

Dave wilde gelukkig zijn! Dit betekent veel lachen en genieten van het leven. Zij blijkbaar niet en ze vonden het heel erg dat hij zijn beste deed om gelukkig te zijn op zijn eigen manier. Ze zagen hem als het symbool van hun gevangenschap in een gevoelloos ongelukkig huwelijk. Ze probeerde dit ongelukkigheid zonder succes te verbergen. Het was overduidelijk hoe ongelukkig ze waren omdat de sfeer binnen het huis zo koud, leeg en naar was. Waarschijnlijk probeerde zij het ook tegen zichzelf te ontkennen.

Zijn ‘relatie’ met zijn moeder

Toen Dave alleen met zijn moeder was haalde ze meerdere keren naar hem uit omdat zij het leven niet aankonden. Zij leed aan depressies, had een slachtoffer mentaliteit en was dus zeer negatief en was altijd aan het klagen over iets. Zij was ook zwaar gelovig, neerbuigend en arrogant. Je kon niet met haar praten en ze beschouwde haarzelf als een sint.

Ze zag Dave als het kind van de duivel omdat hij van zijn leven wilde genieten in plaats van lijden zoals zij in haar slachtoffer rol deed. Zij had constant mantra’s van:

“You’re the devils child”

“What have I done to deserve you?”  

“You’re worthless”

“You’re such a disappointment”

Haar favoriet was: “I’m so ashamed of you” en ze bleef dit constant herhalen.

Zelfs toen Dave klein was wist hij dat er iets mis met haar was maar de constant afkeuring en vernedering had toch een heftige negatieve effect op hem. Een manier dat Dave hemzelf probeerde te beschermen was alle contact met zijn ouders te verbreken. Hij gaf ze alleen een ja of nee antwoord of hij hielden zijn antwoorden heel kort. Hij keerde zijn aandacht regelmatig naar binnen en zondert zichzelf af maar hij raakte vaker in een diepe depressieve fase omdat hij zijn echte gevoelens niet kon uiten.

Gelukkig had Dave een sterke instinct en intuïtie en die hebben hem door de moeilijkheden goed begeleid. Zonder zijn instinct en intuïtie was hij zeker vandaag niet meer in het leven. Toen de tijd hadden zij hem echt gered en ook daarna hem altijd heel goed geholpen en hij is er heel dankbaar voor.

Ondanks alles wat er was gebeurd, verwijt Dave zijn ouders niet meer voor hoe het was. Toen wel natuurlijk maar nu al lang niet meer. Vanuit hun perspectief, omstandigheden en geloof hebben zij hun beste gedaan. Voor de eerste vijftien jaren van Dave’s leven, was het echt een moeilijke strijd voor iedereen in dat gezin.

Buiten het huis weg van zijn ouders kon Dave wel wat geluk vinden en daarom bracht hij buiten de deur zo veel tijd mogelijk door. Hoe minder tijd dat hij met zij doorbrachten, hoe beter. Toen Dave vijftien was was hij weggegaan en dat was een gigantisch opluchting omdat hij uiteindelijk uit die nare sfeer was ontsnapt.

Emigreren naar Nederland

Veel jaren later nadat hij weg was gegaan had hij een sterk gevoel van binnen opgebouwd dat hij Engeland moest verlaten. Nederland sprak hem aan omdat het toen een veel progressiever land lijkt te zijn. Dat was toen wel zo maar nu is Nederland veel minder progressief geworden.

Hij had dus besloten om uit Engeland weg te gaan en dit was een van de beste acties dat hij ooit in zijn jonge jaren zou doen. Maar het was niet in één keer gelukt. Hij had al twee keer over een vijf jaar periode geprobeerde om naar Nederland te komen maar beide keren mislukte het. Dit kwam door zijn zere negatieve mentaliteit en laag zelfbeeld, apathie, gebrek aan de juiste kennis en onvoldoende motivatie om te doen wat er echt nodig was. Maar bij de deerde keer was dat allemaal verandert en wat blijkt? Ja zeker, driemaal is scheepsrecht! Gelukkig maar  🙂

De juiste mentaliteit is zo belangrijk

Deze ervaring (en andere) heeft hem pijnlijk goed geleerd dat de juiste mentaliteit zo belangrijk in het leven is. Zeker wanneer je krachtige transformaties wilt maken maar ook over het algemeen in je dagelijkse leven is de juiste mentaliteit echt nodig. Wat is de juiste mentaliteit?

Maak het beste van alles! Stel jezelf de vraag:

“Hoe kan ik van deze situatie het beste van maken?”

Zorg ervoor dat je altijd vanuit het voordeligste perspectief een situatie bekijkt. Een perspectief is één waarheid uit duizenden waarheden. Als je perspectief nadelig is dan verschuif je perspectief.

Stel jezelf de vraag:

“Vanuit welk ander perspectief kan ik deze situatie bekijken?”
of
“Wat is het tegenovergestelde perspectief van dit nadelige perspectief?

Bijvoorbeeld als het lijkt dat je een fout hebt gemaakt kun je jezelf afvragen:

“Wat heb ik wel goed gedaan?”

Zorg ervoor dat de situatie de voordeligste betekenis heeft. Werkt de tegenwoordige betekenis niet in jouw voordeel? Dan verander de betekenis in jouw voordeel. Een situatie kan verschillende betekenissen hebben. Zorg ervoor dat je de juiste voor jezelf hebt. Stel jezelf de vraag:

“Welke ander betekenis kan ik deze situatie geven?”
of
“Wat is de tegenovergestelde betekenis van deze situatie?”

Bijvoorbeeld als je denkt dat je iets verloren hebt, kun je jezelf afvragen:

“Wat heb ik hiervan gekregen?”

Denk in oplossingen. Bijvoorbeeld:

“Hoe kan ik dit oplossen?”

“Wat heb ik hiervan geleerd?”

“En nu dat ik dit weet hoe ga ik het voortaan anders of beter doen?”

“Waarom is het beter om het nu zo te doen?”

Gebruik positieve mantra’s. Bijvoorbeeld:

“Ik kan dit en ik doe het”

“Elke fout of mislukking is een leer moment en hoe meer ik leer hoe makkelijker het wordt”

Waarder en Geniet van alles. Wees speels, nieuwsgierig, experimenteer en wordt dus minder serieus.

Met de juiste mentaliteit was het bij de deerde keer Dave gelukt om naar Nederland te emigreren, en hij had hemzelf belooft dat hij het alle beste van deze kans zou maken. Het maakt niet uit hoe moeilijk het gaat worden want dit was zijn grote kans en hij had duidelijk besloten om het alle beste van te maken en dat deed hij ook wel.

Hij had zelfs de tijd en moeite genomen om Nederlands te leren en hij was toch in het begin verbaasd dat hij het überhaupt kon. Voor hem was het leuk om Nederlands te leren en dus ook geen moeite! Met elk woord Nederlands dat hij dacht, spraak, las, hoorde en schreef vierde hij zijn nieuwe leven in Nederland. Hij had ook tijdens zijn avontuur zo veel leuke mensen ontmoet en zo veel goeie ervaringen gehad.

De moeilijke tijden

Maar het is niet altijd leuk geweest en hij heeft ook in Nederland super moeilijke tijden gehad maar er was niet één moment wanneer hij terug naar Engeland wilde gaan. Zelfs toen het hier heel slecht ging blijft het teruggaan naar Engeland geen optie voor hem. Ondanks het feit dat hij zich hier helemaal thuis voelde had hij af en toe nog veel last van de diepe depressieve fases weer en na een bepaalde gebeurtenis was het weer raak. Het werd hoge tijd om hulp daarvoor te gaan zoeken en dat deed hij.

“Hoe kan ik deze depressieve fases nu hebben” dacht hij.

“Ik voel me hier gelukkig en ik heb alles hier wat ik wil, dit klopt niet”

Hij had toen psychotherapie gedaan en dit hielp in het begin omdat hij nooit met iemand over de ellendige tijden met zijn ouders had gepraat en het voelde goed voor hem om het uit te uiten. Maar na ongeveer vijf sessies begon hij zich steeds erger te voelen. Hij zocht een ander soort therapie op, EMDR en hij had het geluk om een super goeie therapeut tegen te komen. Met de EMDR deed hij meerdere regressies en om een lang verhaal kort te maken, had hij veel ellende van zijn kindertijd verwerkt en losgelaten.

Hij voelde zich zo veel beter na dit omdat hij een trauma met zijn moeder had opgelost en dat was één van de grootse problemen dat hij toen had. Dit ervaring zou later in zijn leven een grote invloed hebben om zijn beslissing om hypnotherapie te gaan leren omdat de EMDR net als een regressie werkte en een regressie is een van de meeste bekendste en gebruikte hypnotische technieken. Na die ervaring over de jaren had hij wel af en toe depressieve fases maar veel minder dan daarvoor.

Zelfhypnose ontdekken

Jaren later had hij de kans om hypnose te gaan leren. Hij had nog veel mentale en emotionele problemen vanuit het verleden en hij dacht aan zelfhypnose als een hulpmiddel en een oplossingen hiervoor. Hij had altijd interesse in hypnose gehad maar hij had nooit het geld en tijd samen om een professionele training te gaan doen. Hij had op internet gezien dat het mogelijk was om zelfhypnose te doen en hij begon simpele technieken te leren van professionele hypnotiseurs op YouTube omdat zelfhypnose hem heel erg aansprak.

Hij paste deze technieken aan simpele situaties toe zoals: stress verminderen, het verhogen van ontspanning en mentale rust en het opbouwen van meer motivatie en zelfvertrouwen. Hij was echt verbaasd hoe makkelijk en leuk het was om dit te doen en hij behaalde best wel goeie resultaten. Daarom kocht hij professionele hypnotherapie programma’s van de hypnotiseurs die de beste technieken op YouTube gratis had gegeven. Het was dan dat een hele nieuwe wereld voor hem openende!

De grotere uitdagingen aanpakken

Ondanks het feit dat hij deze nieuwe hulpmiddelen had gevonden kon hij met zijn nieuwe beperkte vaardigheden de overdonderend stapel van fysieke, mentale en emotionele klachten alleen remmen die steeds opstapelde. Voor ongeveer een jaar daarvoor ging alles heel moeilijk in zijn leven en over dat jaar werd het steeds erger.

In zijn persoonlijke leven ging het niet goed. Op het werk ging het niet goed en over het algemeen ging het steeds moeilijker. Hij raakte zich toen overspannen en ging hij een heftige depressieve fase weer in. Maar deze keer had hij al deze professionele hypnotherapie training en een beginners kennis. Hij dacht:

“Dit is de perfect mogelijkheid om dit nu echt goed te leren en toe te passen”

Want hij had nu echte problemen waar hij aan kon werken en hij kon er toch niet omheen.

Binnen twee maand was hij uit de depressieve fase gekomen en hij had genoeg energie om weer aan het werk te gaan. Een super snel herstel vergelijken met vroeger. Soms kon een depressieve fase zes maand tot twee jaar duren en hij had deze binnen twee maand verwerkt. Dit omdat hij direct naar de bron van de klachten ging in plaats het bestrijden van de symptomen. Zo heeft zijn hypnotherapie training hem dat geleerd.

Hij begon meer zelfvertrouwen te krijgen met de hypnotherapie training hij  geleerd had en daarom besloot hij om een ander levenslang probleem te werken. Hooikoorts. Hij had last van hooikoorts al veertig jaar gehad en voor drie maand per jaar leed hij aan een ‘zomers depressie’

Hij kon niet naar buiten en zeker niet in het park zitten zonder heel veel last te krijgen. De verschijnselen leken op een heftige depressie en ook griep tegelijkertijd. Toen hij jong was had hij over een vijf jaar periode vijfendertig injecties en allerlei medicijnen om dit tegen te gaan. Niks heeft hem toen geholpen.

Hij dacht dat het hoge tijd was om dit ook te verwerken en los te laten. Zijn vaardigheden waren nog niet helemaal ontwikkeld maar hij had toch de depressieve fase snel kunnen verwerken dus hij dacht:

“Ik experimenteer en ik doe mijn best met wat ik nu heb.” De juiste mentaliteit dus!

De openbaring over de hooikoorts

Voor één uur per dag deed hij zelfhypnose en NLP. Dit voor zes week in totaal. Hij was aan het experimenteren en hij wist niet wat hem wel echt zou helpen. Hij deed dus een beetje van alles tot hij achter kwam wat er wel werkte en wat er niet werkte. Om een lang verhaal kort te maken kwam hij er achter dat er een diep gevoel van machteloosheid achter de hooikoorts zat, samen met teleurstelling, verdriet, boosheid en andere heftige emoties.

Toen hij jong was was de hooikoorts één van de enige manieren dat hij had om een beetje macht terug te krijgen in de strijd tegen zijn negatieve ouders. Hij was toen in een constant staat van stress en onderdrukking door deze woon situatie en hierdoor was zijn immuunsysteem verzwakt.

In de zomer toen hij ongeveer 5 was, was hij naar buiten gegaan om te gaan spelen. Dit na de gebruikelijke ellende in het huis met zijn ouders. Waarschijnlijk omdat zijn immuunsysteem heel erg verzwakt was had hij een heftige reactie op het lange gras in het park. De huid omheen zijn ogen was zo opgezwollen door de reactie dat je zijn ogen niet kon zien en hij had moeite met ademhaling.

Zijn vrienden konden het niet geloven en zijn ouders dachten dat iemand hem in elkaar had geslagen. Ze deden in eens aardig tegen hem omdat zij het blijkbaar zo erg vonden. Ze waren wat vriendelijker geworden en er kwam geen mantra van: 

“You’re not good enough”

“We are so ashamed of you”

“You’re no son of ours”

“What have we done to deserve you”

Het onderbewustzijn van Dave heeft in dat moment geleerd dat deze heftige reactie (hooikoorts) betekent; aardige ouders, minder stress, minder verdriet, minder teleurstelling, minder boosheid voor Dave maar wel meer macht voor hem in een machteloos situatie.

Om hem te beschermen heeft zijn onderbewustzijn blijkbaar besloten om deze reactie te behouden als een hulpmiddel tegen de constant aanval van negatieve energie in de vorm van afkeuring, verkleining, vernederingen en enzovoort. Deze reactie kon nog gebruikt worden als een hulpmiddel om de negatieve sfeer te verminderen en wat innerlijke rust te krijgen. Op deze manier hoefde zijn immuunsysteem niet zo hard te werken en het werd over de zomer veel minder overbelast.

Zijn hooikoorts allergie was geboren en het werd gelijk geïnstalleerd. Het bleef voor over veertig jaar geïnstalleerd en elke zomer werd het weer actief voor 3 tot 4 maanden.

Dit ging zijn hele leven door tot hij zelfhypnose kon gebruiken om met zijn onderbewuste te communiceren dat dit hulpmiddel niet meer nodig was om hem te beschermen. Hij kan het nu alleen. Nu zit hij elk jaar in het park zonder de zomers depressie en ook zonder de griep. Af en toe komen lichte symptomen weer na boven maar hij kan gelijk één van meerdere simpele technieken toepassen om hiermee om te gaan en meestal binnen een mum van tijd zijn ze weer weg.

Alles aanpakken met de krachtige hypnotische gereedschappen

Nadat hij de depressieve klachten en de hooikoorts opgelost had begon hij hypnotherapie toe te passen op elke probleem die hij toen had. Hij kochten meer professionele hypnotherapie programma’s en hij ging naar live trainingen en dacht: ”Misschien kan ik ook andere mensen hiermee helpen.” En dit blijkt ook zo te zijn.

Met elke nieuwe techniek dat hij leerde paste hij het toe op een situatie uit zijn eigen leven. Soms werkte het wel soms niet. Hij begon te beseffen wat er wel werkt en wat er niet werkt. Hij leerde van elke ervaring en hij werd steeds beter in. Tot heden heeft hij over viertig professionele trainingen gedaan die mee te maken hebben met hypnose.

Hij gebruikt nu zelfhypnose heel weinig omdat hij heel weinig problemen hebt om eraan te werken. Hij houd zich meestal mee bezig met Awareness meditatie. Dit is het beseffen en waarnemen van wat er in je subjectieve ervaring in het hier en nu aan het gebeuren is. Zonder enige intentie om iets te veranderen, bereiken of bewijzen. Dit is de simpele herkenning van wat je werkelijk bent.

Meer info over Awareness meditatie? Klik hier: Awareness meditatie

Wat was negatief is nu positief

Dave beseft nu dat de depressieve fases één van de beste lerares in zijn leven waren geweest en dat deze fases daar voor hem waren, toen niemand anders was. Die beschermde hem en leerde hem ook de echte geheimen van het leven, over gelukkig zijn, wat belangrijk in het leven is, en hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Hij is nu heel dankbaar voor die ervaringen die hij toen heeft gehad ondanks het feit dat ze toen de tijd zo vreeslijk waren.

Daarom is het voor hem overduidelijk wat zijn missie in het leven is: Mensen helpen geluk in zichzelf te herkennen omdat geluk niet buiten ons is. Geluk zoals elk gevoel komt van binnen en daarom is er een oneindige hoeveelheid en overvloed van geluk van binnen te ervaren. Je hoeft het alleen te ontdekken en Dave weet nu meerdere manieren hoe het kan.

Nu beseft hij dat al de nare ervaringen in zijn leven super waardevolle cadeautjes van het leven waren zodat hij andere mensen kan helpen die in soort gelijke situaties terecht zijn gekomen. Hij zou nooit die ervaringen willen ruilen voor tien miljoen euro omdat de belangrijke inzichten en begrippen die hij toen heeft gekregen meer dan al het geld in de wereld waard zijn.

Hij is zo blij en dankbaar dat hij toen zijn instinct en intuïtie vertrouwde en dat hij actie nam om hier naar Nederland te komen want hij is hier en nu super gelukkig. Hij voelt zich nu als een vis in het water. He’s living the dream!

Deze ervaring heeft hem duidelijk laten weten dat wanneer je de juiste beslissingen maakt en neem je ook actie met de juiste hulpmiddelen en kennis,  wonderbaarlijke dingen kunnen gebeuren. Je leven kan in eens transformeren van iets waardeloos naar iets waardevols. Nu is het zijn genoegen om andere mensen hiermee te helpen, steunen en begeleiden.

Toen hij vaak aan zelfmoord dacht als de enige oplossing en probeerde hij zichzelf te overtuigen dat hij niets waardevols had om aan de wereld te beiden, was er altijd een dieper gevoel van binnen dat zei:

“Blijf in het leven. Hou het vol. Het komt goed. Vertrouw mij maar”

“Je kan er nog van genieten”

“Je hebt toch iets waardevol te geven”

“Never give up”

Het was alsof zijn “toekomstige ik” met hem aan het communiceren was. De zelf dat hij nu is! Want wanneer hij nu terugblikt zegt hij tegen zijn jongere ik:

“Bedankt voor alles wat je voor mij gedaan heb”

“Ik waardeer jou en alles wat je meegemaakt hebt zodat ik hier en nu kan genieten en kan gelukkig zijn”

De jongere ik, de oudere ik en elke “Ik” dat hij is geweest, zijn allemaal in het hier en nu aanwezig. Het zijn verschillende delen van hem. Ze zijn eigenlijk verschillende gedachtes dat samenvatten wie hij denkt dat hij op dat moment is. Het is een oneindig proces in het leven. Hoe gek is dat? Deze “Ik’s” zijn verschillende “delen” van hemzelf. Die zijn verschillende personages in verschillende uniformen, die verschillende rollen spelen in verschillende scenes, maar wat hij echt is is het Bewustzijn waarin dit allemaal gebeurt.

Je bent het verleden niet. Je bent het Bewustzijn in het “Hier en Nu”

Ik heb net dit verhaal verteld vanuit het unieke perspectief van een persoon. Een persoon is één beperkt perspectief met een unieke set van filters dat het Bewustzijn gebruikt om zichzelf waar te nemen.

Deze persoon heet: Dave en hij is constant aan het veranderen omdat ‘Dave’ een proces is van verschillende gedachtes, gevoelens en ervaringen.

Maar wat ik eigenlijk ben is: Het Bewustzijn. Dit zijn wij allemaal. Het Bewustzijn verandert nooit en is constant aanwezig. Zonder het Bewustzijn is er niets omdat:

Het Bewustzijn is dat waarin elke ervaring verschijn, gebeurt en verdwijnt.

Het Bewustzijn is dat waardoor elke ervaring waargenomen wordt.

Het Bewustzijn is dat waaruit elke ervaring gemaakt is.

Gedachtes, emoties, sensaties, beelden, geluiden komen en gaan steeds in het leven. Het Bewustzijn is de enige element van dit leven dat nooit weggaat en nooit verandert. Zonder Bewustzijn is er niets.

—–

Heb je nog een vraag of een opmerking over dit verhaal?

Of wil je een afspraak maken voor een GRATIS CONSULT?

Zo ja, neem dan nu contact op met mij (Dave) via dit contactformulier of voor meer informatie klik hier: Gratis consult inplannen?

Belangrijk! Ik beantwoord e-mails altijd binnen twee dagen.

Als je binnen twee dagen geen e-mail van mij ontvangt, controleer dan je spam-map. Vooral als je een Gmail of Hotmail-account hebt omdat deze accounts heel vaak nieuwe e-mailadressen in de spam-map plaatsen. Als je je telefoonnummer aan mij doorgeeft zal ik je appen via WhatsApp in plaats van e-mailen.

Bedankt en een fijne dag nog!