Neutrale communicatie

Blijf neutraal en empathisch in je communicatie met andere mensen door gebruik te maken van de GMS (geheime magische sleutel) in een eenvoudige 4 stappen proces

Blijf neutraal en empathisch en blijf dus ook uit onnodige conflicten met mensen door dit simpele 4 stappen proces te leren en toe te passen tijdens conversaties met mensen.

Met deze methode probeer je niemand te overtuigen dat jij ‘gelijk hebt’ en je laat je niet overtuigen dat je ‘ongelijk hebt’. Jouw intentie is alleen maar om duidelijk te communiceren wat jij wilt communiceren zonder dat je probeert de ander ergens van te overtuigen. Je biedt een ander perspectief aan, meer niet.

Denk aan het raam metafoor (hieronder) en blijf neutraal in je communicatie.

Geniet van de rust en ontspanning omdat jij het argument niet hoeft te ‘winnen’ omdat je gewoon neutraal blijft.

1: Luister met liefdevolle, nieuwsgierige, vriendelijke aandacht

Dit omdat je twee dingen hier wilt doen. Ten eerste wil je echt begrijpen wat de gene zegt. Ten tweede wil je terug koppelen / spiegelen wat de gene heeft zegt. En bij beide kan dat natuurlijk niet als je niet goed hebt geluisterd.

2: Koppel terug / spiegelen wat er gezegd wordt en vraag de gene “Klopt dat?”

Als het een lange zin is; of kies de meeste belangrijkste woorden uit de zin en koppel die terug; of herhaal de laatste woorden van de zin en stel de vraag: “Klopt dat?” Je kunt ook een opwaartse inflectie gebruiken om aan te geven dat het een vraag is in plaats van te zeggen, klopt dat?

Als de gene zegt: “Nee dat klopt niet” kun je even vragen: “Wat klopt er precies niet?” en herhaal deze stap nog een keer tot je het goed begrijpt en krijgt het antwoord: “Ja dat klopt”

3: Gebruik de ‘geheime magische sleutel’ (GMS) en zeg tegen de gene:

“En dat mag je wel denken / zeggen / vinden / menen / suggereren

Of: “En dat is begrijpelijk” (niet dat je er mee eens bent maar dat je begrijpt dat de gene een andere mening / perspectief heeft)

Of: “En dat is begrepen”

Of: “En dat is jouw mening”

Of simpelweg: Oké” of “Oké, en dat mag” of “Oké, en dat kan”

Hiermee toon je empathie en maak je dus een connectie op een empathisch emotioneel niveau in plaats van op een intellectueel niveau!

Je bied absoluut geen weerstand aan tegen wat er gezegd wordt.

In tegendeel, herken je en erken je wat er gezegd werd zonder te zeggen dat het ‘juist’ of ‘niet juist’ is. Je blijft dus helemaal ‘neutraal’

4: Deel jouw perspectief door te zeggen: “en tegelijkertijd (jouw perspectief / mening)”

Hier kun je zeggen:

“en tegelijkertijd (jouw perspectief / mening)”

Of: “Dat gezegd (jouw perspectief / mening)”

Of: “(jouw perspectief / mening zonder iets anders)”

Of: en dan hebben we een meningsverschil, en dat is prima / dat mag”

Of: “We komen er niet uit, laten we het hier bij laten”

Let op! Zeg niet: “Maar…….”

Want dan toon je geen empathie! Met het woord ‘maar’ zeg je eigenlijk expres of niet: “Mijn mening is belangrijker dan de jouwe” en dus ga je de strijd aan om de discussie ’te winnen’

Je kiest dus een kant en daarom ben je niet meer neutraal!

De 4 stappen weer

Stap 1 Luister

Stap 2. Spiegelen

Stap 3. GMS “En dat mag je vinden”

Stap 4. Jouw perspectief delen

Opmerking:

Stap 2 mag je overslaan wanneer het niet nodig is.

Stap 3 mag je zeggen en daarna niets meer toevoegen, bijvoorbeeld “Oké en dat mag”

Stap 3 en 4 mag je aan elkaar koppelen zodat het één zinnetje word, en je mag ook stap 4 eerste zeggen en daarna stap 3. Bijvoorbeeld: (stap 4) “Ik ben het er niet mee eens (stap 3) en dat mag ook”

Het is ook niet nodig om alleen in het 4 stappen proces te blijven tijdens een conversatie. Misschien is dit wenselijk maar het is ook niet erg als je afwijkt en bijvoorbeeld in het ‘welles nietes’ komt.

Als je merkt dat je toch de ander probeert te overtuigen van jouw mening kun je daar altijd uitstappen en gelijk terug gaan in het 4 stappen proces door te zeggen: (stap 3) “En dat mag je vinden” en (stap 1) luister dan met liefdevolle, nieuwsgierige, vriendelijke aandacht.

Je zou deze methode om neutraal te blijven veel makkelijker kunnen leren en doen als je hem eerst op je eigen gedachtes toepast. Want de gedachtes in jouw denken zijn dezelfde soort gedachtes de gesproken worden door andere mensen.

Als je dit wilt leren en ook regelmatig trainen wat echt aan te raden is kun je hier gaan: Zelfliefde toepassen op negatieve gedachtes 

Geniet ervan!

Blijf in je hart in plaats van in je hoofd (intellect)

Wanneer je in je hart blijft ben je neutraal en dus communiceer je neutraal en empathisch.

Wanneer je in je hoofd (intellect) bent, ben je in de dualiteit van het denken en dus kies je één kant. Je bent dan dus bezig om jouw kant te verdedigen en de andere kant te vernietigen (in verschillende maten) Je probeert de ander te overtuigen dat jij gelijk hebt.

Daarom zegt je hoofd:

“Dit is waar en dat is vals” (dualiteit)

terwijl je hart zegt:

“Dit is” (non-dualiteit, niet twee, één dus, en daarom mogen alle perspectieven er zijn)

Je hoofd zegt:

“Ik moet de juiste kiezen” (dualiteit)

terwijl je hart zegt:

“Ik mag / kan de meest helpende kiezen voor mij op dit moment” (non-dualiteit, niet twee, één dus, en daarom mogen alle perspectieven er zijn)

Het raam metafoor

Stel even dat je tegenover iemand zit en er is een raam in het midden van jullie maar voor jou is het op de linker kant en voor de ander is het op de rechter kant omdat jullie tegenover elkaar zitten.

Als jij zou zeggen: “De waarheid is; het raam is op de linker kant”

En de ander zou zeggen: “De waarheid is; het raam is op de rechter kant”

Wie heeft gelijk?

business-people-teamwork-cartoon-characters-man-woman-sit-computer-tables-opposite-each-other-business-people

Is het raam links of rechts? Wie heeft gelijk? Welk perspectief is ‘waar’? En welk perspectief is ‘vals’?

Het antwoord is natuurlijk, jullie hebben allebei gelijk en allebei ongelijk tegelijkertijd. Het ligt eraan hoe je het bekijkt omdat de positie waaruit je iets bekijkt bepaald het perspectief van hoe je iets waarneemt.

Dus als jij of de ander absoluut niet van positie (menig, perspectief, idee) wilt veranderen om er iets vanuit een andere positie waar te nemen dan is die positie dan voor jou ‘de waarheid’

Daarom is het wel zo dat er miljoenen posities en perspectieven zijn waaruit je de wereld kunt bekijken die allemaal ‘waar zijn’ en allemaal ‘niet waar zijn’. Het ligt eraan hoe je het bekijkt. 

“Welke waarheid / perspectief is het meest helpend voor mij op dit moment?”

Er is alleen maar één waarheid die voor ons allemaal waar is en dat is dat wij allemaal het vermogen hebben om te kunnen beseffen, waarnemen en dus ook ervaren wat er aan het gebeuren is. Dit is waar voor ons allemaal want zonder dit vermogen tot besef kunnen wij niets waarnemen.

Dus wij kunnen allemaal het raam waarnemen maar hoe wij het waarnemen en vanuit welk perspectief wij dat doen kan steeds veranderen.

Conclusie: Er zijn miljoenen waarheden en de vraag dan natuurlijk is:

“Wat wil ik eigenlijk, wat is echt belangrijk voor mij op dit moment?”

“Welke waarheid / perspectief is het meest helpend voor mij om het nu te krijgen / realiseren?”

Daarom is het niet een kwestie van ‘goed’ of ‘fout’ maar wel de simpele herkenning van:

“Welk perspectief is het meest helpend voor mij momenteel?”

Een voorbeeld van een gesprek met de neutrale communicatie in 4 stappen:

De persoon zegt: “Ik vind dat jij moet doen wat ik zeg”

(stap 1) Jij luistert met liefdevolle, nieuwsgierige vriendelijke aandacht.

(stap 2) en je koppelt terug wat de gene heeft gezegd en je vraagt:

“Dus je denkt dat ik moet doen wat jij zegt, klopt dat?”

De persoon zegt: “Ja dat klopt”

(stap 3) GMS toepassen: Jij zegt: “Oh dat mag je wel vinden”

(stap 4) Deel jouw mening: “en tegelijkertijd vind ik dat niet, omdat ik niets moet”

De persoon zegt: “Jij bent egoïstisch en je denkt alleen maar aan jezelf”

(stap 1) Jij luistert

(stap 2) en je koppelt terug wat die heeft gezegd en je vraagt:

“Ik denk alleen aan mijzelf?” (met een onwaardste inflectie)

De persoon zegt: “Ja dat klopt, je bent egoïstisch”

(stap 3) GMS toepassen: Jij zegt: “Oké, nou dat mag je wel vinden”

(stap 4) Deel jouw mening: “en tegelijkertijd klinkt het alsof dat jij nu egoïstisch doet”

De persoon zegt: “Hoe zo?”

Jij zegt: “Het klinkt tegenstrijdig. Ik moet doen wat jij zegt anders ben ik egoïstisch, jij doet nu egoïstisch niet ik”

De persoon zegt: “Jij bent arrogant!”

(stap 1) Jij luistert

(stap 2) sla je over 

(stap 3) GMS toepassen: Jij zegt: “Oké dat mag je wel vinden”

(stap 4) je hoeft niets meer te zeggen, blijf stil.

De persoon zegt: “Jij bent arrogante egoïstische en je denkt alleen maar aan jezelf”

(stap 1) Jij luistert

(stap 2) sla je over 

(stap 3) GMS toepassen: Jij zegt: “En dat mag je ook vinden”

(stap 4) jij hoeft niets meer te zeggen, blijf stil

Opmerking: Wanneer iemand begint met labels te komen hebben ze geen inhoudelijke argument meer. Bijvoorbeeld, “Jij bent dit, jij bent dat” en daarom worden ze vaker boos op je. Blijf gewoon kalm en wissel tussen stap 1 en stap 3 tot ze kalmeren of tot zij of jij wegloopt omdat het geen zin meer heeft met ze te praten.

Nog een voorbeeld:

Je bent aan het werk in een café en hebt een oneindigheid met en klant die vervelend doet tegen een andere klant en ook tegen jou nadat je de gene op zijn gedrag heeft aangesproken.

Dit resulteerde in een discussie en je zegt dat de klant zich mag gedragen of het café verlaten. De vervelende wordt boos en loopt weg uit het café.

Iemand die net binnengekomen is en niet ziet wat ervoor gebeurd was maakt een volgens jou onterechte opmerking over jou aanpak en jij bent het er niet mee eens.

De persoon zegt: “Je moet het niet op die manier doen hoor”

Jij zegt: “Hoe bedoel je, je weet niet eens waar het over gaat”

De persoon zegt: “Jawel je doet het niet goed”

Jij zegt: “Je bent net aangekomen, je zag niet wat daarvoor gebeurd was”

De persoon zegt: “Dat maakt niet uit, ik weet al genoeg, behandel je al je klanten zo?”

Jij zegt: “Je bent mij aan het oordelen, maar je weet er niets van wat er net gebeurd is”

Je merkt dat je de ander probeert te overtuigen dat jij gelijk heeft en je hebt jou kant van het verhaal al duidelijk verteld, dus nu schakel je de neutrale communicatie in en:

De persoon zegt: “Ik weet dat je het slecht doet”

(stap 1) Je luistert naar wat de gene zegt.

(stap 2) Jij zegt: “Dus je denkt dat ik het slecht doe?” (met een opwaartse inflectie)

De persoon zegt: “Ja dat klopt”

(stap 3 en 4) Jij zegt: “Nou dat mag je wel vinden, tegelijkertijd weet je niet eens waar je over hebt omdat die klant vervelend deed tegen een andere klant, en dat heb jij gemist”

De persoon zegt: “Ik zag al genoeg”

Jij zegt: “Dat denk je”

De persoon zegt: “Ja, jij ziet het verkeerd!”

(stap 3 en 4) Jij zegt: “Oké dat mag je wel vinden, geloof maar wat je wilt”

De persoon zegt: “Ja omdat ik gelijk heb”

(stap 3) Jij zegt: “En dat mag je ook geloven”

De persoon zegt: “Ja omdat het waar is”

(stap 3 en 4 en 3) Jij zegt: “Nou dat is begrijpelijk, als je jezelf zo graag wilt overtuigen van je eigen gelijk, mag je dat doen”

De persoon zegt: “Je zegt dit omdat je weet dat ik gelijk heb”

(stap 3 en 4) Jij zegt: “Oh dat mag je wel vinden tegelijkertijd klinkt het alsof je het zelf niet eens gelooft”

De persoon zegt: “Ik hoef het niet te geloven omdat ik weet dat het waar is”

(stap 3 en 4) Jij zegt: “Nou dat mag je wel denken en toch probeer je mij nog steeds te overtuigen van je eigen gelijk”

De persoon zegt: “Is niet zo, ik vind dat jij hier fout zit”

(stap 3 en 4) Jij zegt: “Dat mag, en toch probeert je mij nog steeds te overtuigen van je eigen gelijk. ”

De persoon zegt: “Omdat ik gelijk heb”

(stap 3 en 4) Jij zegt: “Oké, hoe meer je mij probeert te overtuigen, hoe meer het klinkt dat je het zelf niet gelooft, anders zou je dat niet doen”

De persoon zegt: “Ik weet dat ik gelijk heb”

(stap 4 en 3 en 4) Jij zegt: “Nou dan hebben we een meningsverschil en dat mag, laten we het hier bijhouden. Wil je iets bestellen of zal ik verder gaan met de andere klanten die hier staan te wachten?”

Heb je nog een vraag?

Of wil je een afspraak maken voor een GRATIS CONSULT?

Zo ja, neem dan nu contact op met mij (Dave) via dit contactformulier of voor meer informatie klik hier: Gratis consult inplannen?

Belangrijk! Ik beantwoord e-mails altijd binnen twee dagen.

Als je binnen twee dagen geen e-mail van mij ontvangt, controleer dan je spam-map. Vooral als je een Gmail of Hotmail-account hebt omdat deze accounts heel vaak nieuwe e-mailadressen in de spam-map plaatsen. Als je je telefoonnummer aan mij doorgeeft zal ik je appen via WhatsApp in plaats van e-mailen.

Bedankt en een fijne dag nog!