Awareness – De 3 posities van ‘Ik’ (plus een ‘bonus positie’)

In de droom van ‘IK’ kunnen we 3 posities aanduiden waar de ‘Ik’ zich ‘bevindt’ en op dat moment is ‘gevestigd’ bij wijze van spreken.

Je krijgt ook een ‘bonus positie’ Deze is positie 0 maar die is niet voor de ‘Ik’ omdat de ‘Ik’ hier ‘verdwijnt’ en het wordt door niemand herkent dat er nooit een ‘Ik’ was.

Vanuit elke positie kan er een totale andere ervaring beleeft worden.

Hoe dichter bij de bron (positie 1) de ‘Ik’ is, hoe meer rust en geluk wordt ervaren omdat jij (de Ik) van aard het geluk en de rust bent.

Anders gezegd, hoe meer je in de herkenning blijft van wat je echt bent, hoe meer geluk en rust je in je leven zult ervaren.

Helaas brengen de meeste mensen hun tijd door in positie 3 (de persoon) en daarom ervaren ze veel onrust en last.

Als je meer in de herkeninnig van positie 2 of 1 wilt blijven kun je deze krachtige hypno-tools ervoor gebruiken.

Positie 2 en ook 1

De GMS:

Zelfliefde toepassen op negatieve gedachtes

Zelfliefde toepassen op oncomfortabele gevoelens

De hart schakelaar: 

Zelfliefde – De hart schakelaar

Positie 1

Zelfrealisatie vragen: 

Awareness – Onderzoek de aard van wie en wat je echt bent

Awareness mediatie: 

Awareness meditatie

We kunnen zeggen dat:

Positie 3: helemaal op één focuspunt ingezoomd is, en creëert dus de dieper hypnose van de persona van wie je denkt dat je bent = “Ik ben (jouw naam)”

Positie 2: meer uitgezoomd is met het besef en de herkenning dat jij het (individu) bewustzijn bent / Jouw hart = ‘Ik ben’

Positie 1: volledig uitgezoomd is met het besef en de herkenning dat jij de enige ‘Ik’ bent. Universele Awareness / Universeel Hart = ‘IK’

Hoe meer je aandacht uitgezoomd is (en dus minder beperkt) hoe meer je bewustzijn verruimt is zeg maar. 

Hier is een lijstje van metaforen die wij kunnen gebruiken om de 3 posities van ‘Ik’ makkelijker te herkennen.

(Opmerking: Deze pagina is er al lang nog niet af. Er komt nog veel meer info en uitleg bij maar voor nu heb je de basis voor dit begrip!)

De 3 posities zijn:

Positie 3.

 1. “Ik ben (jouw naam)” / Jouw intellect / Ego
 2. De droom van: Ik ben (jouw naam)”
 3. De intentie vanuit deze positie is bepaald door de hypnotische programmering (percepties, overtuigingen, suggesties enz) die in het begin van je leven door andere geprogrammeerd was (je ouders bijv.)
 4. De personage in de film van het leven
 5. Het ‘niet hier’ en ‘niet nu’. De denkbeeldige toekomst en het denkbeeldig verleden
 6. De persona op het scherm (één druppel water in de zee van het leven)
 7. De bladeren van de boom van het leven
 8. Beperkte vrijheid voor de persoon

Positie 2.

 1. “Ik ben” – Het individu bewustzijn / Jouw hart
 2. De droom van ‘Ik ben’. Met de herkenning: ‘Ik ben één’ ondanks het feit dat het lijkt dat ik apart bent
 3. De intentie is, ten eerste te ervaren wat er gebeurt, en ten tweede wat je ziel / hart in dit leven wilt verkennen qua themes. Bijvoorbeeld de themes van afwijzing, teleurstelling, waardeloos zijn, zelfrealisatie, zelfliefde en zelfstandigheid
 4. Een focuspunt van aandacht in het 3D holografische gebeurtenis scherm van Awareness / Een kleiner 3D holografisch scherm binnen het grotere 3D holografische scherm (een ijsklontje in de zee van het leven)
 5. Het ‘hier en nu’ als focuspunt binnen zichzelf
 6. De ‘acteur’ / ‘actrice’ in de film van het leven
 7. De takken en bladeren van de boom van het leven
 8. Onbeperkte vrijheid en beperkte vrijheid tegelijkertijd (het ligt eraan hoe je het bekijkt)

Positie 1.

 1. De enige ‘IK’ – De universele Awareness / Het universele Hart
 2. Awareness creëert: De droom van ‘IK’
 3. De intentie vanuit deze positie is simpelweg beseffen en waarnemen wat er gebeurt en dus is er geen intentie omdat Awareness het vermogen tot besef is en dus van aard alles in zichzelf waarneemt zonder intentie
 4. Een 3D holografisch computer scherm met geen grenzen (het water van de zee van het leven)
 5. Het ‘hier en nu’ overal en tegelijkertijd (geen focuspunt)
 6. De film van het leven en alles wat er in staat
 7. De stam, takken en bladeren van de boom (de hele boom) van het leven
 8. Oneindige en beperkte vrijheid voor de ‘enige Ik’ om te kunnen beseffen en waar te nemen

Positie 0. 

 1. Geen ‘IK’ – Het NIETS
 2. De illusie van ‘IK’ verdwijnt en niemand wordt wakker omdat de ‘IK’ een illusie is die gecreëerd is door Awareness.
 3. Er is geen intentie vanuit deze positie omdat er niemand is die een intentie zou kunnen hebben (geen Ik)
 4. ‘Wat niet is’ en ‘Wat is’ tegelijkertijd, het niets aan het ‘ietsen’ schijnbaar
 5. Nergens. Geen ‘hier’ en geen ‘nu’ omdat er niets is
 6. Niemand in het niets. ‘Het niets’ dat alsof doet dat het ‘iets’ is
 7. Het niets, de enige materie ‘waaruit’ alles lijkt te komen wat eigenlijk geen materie is omdat het ‘niets’ is
 8. Oneindige en onbeperkte vrijheid voor niemand in het niets